Studia logistyczne Szczecin

Studia logistyczne Szczecin

Studia logistyczne Szczecin

Największy wybór studiów

logistycznych w Szczecinie

Odkryj kierunki logistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia logistyczne Szczecin | woj. zachodniopomorskie

Studia logistyczne w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie są Studia logistyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI LOGISTYCZNE W SZCZECINIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI LOGISTYCZNE W SZCZECINIE

Rekrutacja i wymagania na studia logistyczne w Szczecinie

Logistyka jest domeną umysłów ścisłych. Kryterium rekrutacyjnym są wyniki z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, język obcy nowożytny, informatyka, geografia, język polski. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu maturalnego, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W SZCZECINIEPOLECANE DLA CIEBIE

STUDIA LOGISTYCZNE W SZCZECINIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia logistyczne w Szczecinie?

„Logistyka” to słowo, które staje się coraz bardziej popularne. A skoro tak jest, to warto wiedzieć co w sobie kryje. Logistyka odnosi się do całego procesu łańcucha dostaw. Ma za zadanie planowanie i kontrolę przepływu surowców. Definicja wydaje się prosta i zrozumiała, choć składa się na nią wiele czynników.

Studia logistyczne w Szczecinie uczą, między innymi, kierowania takimi czynnikami. Ale studia te nie należałyby do wyjątkowych, gdyby nie fakt, że proces opisany w krótkiej definicji został przeniesiony również na drogę morską.

Studia logistyczne w Szczecinie realizowane są na kilku uczelniach, z czego każda może pochwalić się bogatym programem nauczania. W ofertach kształcenia znajdziemy, między innymi: Logistykę transportu zintegrowanego, Transport międzynarodowy, Marketing usług logistycznych, czy też Ubezpieczenia transportowe.

Czy dobre studia i solidne wykształcenie wystarczą do tego, by stać się logistykiem. Niestety nie, sama wiedza, choć najszersza, nie wystarczy. Należy dodać do niej zdolności interpersonalne, wysoką kulturę osobistą, umiejętności negocjacyjne, asertywność, odporność na stres, umiejętność planowania, przewidywania i wyciągania wniosków.

Studia logistyczne w Szczecinie to znakomity przykład na to, że sama dziedzina jak i kształcenie w jej zakresie będzie się jeszcze rozwijać. Chcesz dołączyć do popularnej i rozwijającej się branży? Jeśli jeszcze nie jesteś przekonany, to wiedz, że wykwalifikowani logistycy znajdują zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a przede wszystkim w sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnym i produkcyjnym. Perspektywa pewnego zatrudnienia powinna być najlepszą zachętą do rozpoczęcia studiów logistycznych w Szczecinie.

 

Praca po studiach logistycznych w Szczecinie

Logistyka istnieje w każdym elemencie naszego życia, stąd branża zdaje się być niezwykle szeroka i bardzo pojemna. Będąc absolwentem studiów logistycznych w Szczecinie otrzyma się jeszcze dodatkowe pola działania zawodowego, z racji powiększonej wiedzy logistycznej, spedycyjnej i transportowej o aspekt morski.

Potencjalnymi miejscami pracy mogą być: przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne, działy transportowe firm produkcyjnych handlowych i usługowych, działy zaopatrzenia, działy produkcji, działy zarządzania jakością i dystrybucji, parki przemysłowe i logistyczne, firmy magazynowe, firmy kurierskie. Postęp techniczny i cyfryzacja także mają wpływ na rozwój strefy logistycznej, a firm świadczących usługi jest coraz więcej.

POZOSTAŁE UCZELNIE W SZCZECINIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA LOGISTYCZNE

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE STUDIA LOGISTYCZNE

Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu:

  • Logistyka: studia I- stopnia. Specjalności: Informatyka w logistyce, Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym, Logistyka przedsiębiorstw;
  • Transport: studia I i II- stopnia. Specjalności:  Ekologistyka transportu, Eksploatacja portów i floty morskiej, Informatyka w transporcie, Logistyka transportu zintegrowanego, Ubezpieczenia transportowe, Zarządzanie systemami transportowymi w Europie, Żegluga śródlądowa.

dowiedz się więcej 

 


ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE STUDIA LOGISTYCZNE

Wydział Techniki Morskiej i Transportu:

  • Transport: studia I i II- stopnia. Specjalności:  Zintegrowany transport wodny i lądowy, Transport chłodniczy i transport paliw, Transport portowy i przemysłowy, Inżynieria ruchu w transporcie, Logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym, Transport paliw, Transport żywności.

dowiedz się więcej 

 


UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI STUDIA LOGISTYCZNE

Wydział Zarządzania i Ekonomiki:

  • Logistyka: studia I i II- stopnia. Specjalności: Logistyka w biznesie, Projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych, Transport międzynarodowy, Marketing usług logistycznych.

dowiedz się więcej 

 


WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO- EKONOMICZNA W SZCZECINIE STUDIA LOGISTYCZNE

  • Logistyka transportu: studia I- stopnia;
  • Transport: studia I- stopnia.

Uczelnie proponuje także kształcenie na studiach podyplomowych, na kierunku: Logistyka.

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W SZCZECINIE STUDIA LOGISTYCZNE

  • Logistyka: studia I- stopnia. Specjalności: Logistyka i handel morski, Logistyka i spedycja międzynarodowa, Logistyka w przedsiębiorstwie, Transport i usługi logistyczne.
  • Zarządzanie logistyczne: studia II- stopnia;
  • Transport i usługi logistyczne: studia I- stopnia.

 


ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU W SZCZECINIE STUDIA LOGISTYCZNE

Wydział Ekonomii:

  • Logistyka- Spedycja- Transport: studia I- stopnia. Specjalności: Logistyka produkcji, Logistyka dystrybucji, Transport i spedycja międzynarodowa, Gospodarka magazynowa, Polityka transportowa, Rynek usług logistycznych, Polityka jakości w przedsiębiorstwie.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)