Biologia

Biologia

Biologia

12.01.2022

Biologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • botanika
 • zoologia ogólna
 • biologia komórki
 • fizjologia roślin
 • podstawy życia i jego ewolucja
 • anatomia człowieka
 • biologia molekularna
 • genetyka

 

Pomimo zmieniającego się świata istnieją dziedziny niezmienne, które choćby na tle popularniejszych dyscyplin naukowych istnieć będą zawsze. Taką dziedziną jest biologia. Niezależnie od trendów, trwać wiecznie będzie to, co fundamentalne. Należy pamiętać, że bez wiedzy biologicznej wiele sfer postępu straciłoby swoje źródło. Dlatego należy cieszyć się z faktu, że biologia jako kierunek kształcenia wyższego nie schodzi na daleki plan, tylko ciągle przyciąga uwagę młodych ludzi. Uczelnie w Warszawie stanowią olbrzymią, zapełnioną przestrzeń. Którą więc wybrać, aby kształcić się w omawianym przez nas zakresie? Warto sprawdzić ofertę edukacyjną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który Biologię prowadzi na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najistotniejszym założeniem nauki jest pozyskanie ogólnej wiedzy biologicznej, która oparta jest na zagadnieniach z obszaru chemii, fizyki, matematyki, a także statystyki matematycznej. Szczególny nacisk kładzie się na biologię człowieka, akcentując takie zagadnienia jak: genetyka, fizjologia, czy anatomia, jak również na biologię środowiskową, z mocnym zaznaczeniem różnorodności biologicznej. Wszystko to ma służyć zrozumieniu zjawisk i procesów mających miejsce w świecie ożywionym. Biologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które zdobywa się nie tylko podczas standardowych zajęć, lecz również w ramach wyjazdów terenowych, na przykład botanicznych, zoologicznych, czy paleobiologicznych.

Program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty, jak: botanika, zoologia ogólna, biologia komórki, fizjologia roślin, podstawy życia i jego ewolucja, anatomia człowieka, biologia molekularna, genetyka, biochemia, metodologia nauk przyrodniczych, zbiorowiska roślinne, prymatologia, neurobiologia człowieka.

Fakt, iż Biologię uznaliśmy za dziedzinę niezmienną, która będzie istnieć do końca świata nie oznacza, że w jej zakresie nie występuje rozwój ścieżek zawodowych. Nic z tych rzeczy. Nauki związane z przyrodą i człowiekiem ciągle się rozwijają, zwłaszcza że stanowią podstawę nauk medycznych. Czym można się zająć po skończeniu studiów? Absolwenci Biologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w laboratoriach kosmetycznych, laboratoriach kontroli jakości, laboratoriach kryminalistycznych. Naturalnie, nie oznacza to, że wykształceni biolodzy zostają „skazani” wyłącznie na pracę w laboratoriach – to tylko kilka z wielu propozycji. Czekają na nich także obowiązki w jednostkach naukowo- badawczych, muzeach przyrodniczych, muzeach archeologicznych, parkach narodowych, lasach państwowych, urzędach gminnych, organach administracji ochrony środowiska, ogrodach zoologicznych i botanicznych, czy też w szkolnictwie.

Decyzja związana z wyborem kierunku kształcenia może stanowić nie lada problem i naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Kandydaci na studia sprawdzają programy nauczania, specjalności, moduły przedmiotów, a nawet listę nazwisk absolwentów. Trzeba przyznać, że od tak intensywnych poszukiwań może zakręcić się w głowie, a finalnie wszystko zupełnie poplątać.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Oliwia, studentka Biologii mówi:

„Wybrałam studia na kierunku Biologia na UKSW przez specjalność – Biologia człowieka. To specjalność, której nie znajdzie się na żadnej innej warszawskiej uczelni. To sprawia, że UKSW to miejsce wyjątkowe i warto się tutaj uczyć. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia Warszawa

Biologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • molekularnych podstaw funkcjonowania organizmów prokariotycznych i eukariotycznych,
 • możliwości wykorzystywania materiału biologicznego w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska,
 • struktury i funkcji komórki,
 • budowy anatomicznej człowieka,
 • różnorodności i ewolucji organizmów,
 • botaniki ogólnej i botaniki systematycznej,
 • zoologii kręgowców i bezkręgowców,
 • technik mikroskopowych,
 • planowania i finansowania badań,
 • biologii molekularnej w sądownictwie,
 • genetyki populacyjnej,
 • nowoczesnych technik obrazowania,
 • metod niemetrycznych w badaniach materiału kostnego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach kosmetycznych,
 • laboratoriach kontroli jakości żywności,
 • Sanepidzie,
 • terenowych stacjach badawczych,
 • muzeach archeologicznych,
 • muzeach przyrodniczych,
 • urzędach miejskich, urzędach gminnych,
 • lasach państwowych,
 • parkach narodowych,
 • organach administracji ochrony środowiska,
 • placówkach zdrowia publicznego,
 • laboratoriach kryminalistycznych,
 • ogrodach zoologicznych,
 • ogrodach botanicznych,
 • szkołach.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)