Muzeologia

Muzeologia

Muzeologia

14.01.2022

Muzeologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku muzeologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku muzeologia w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku muzeologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia pojęcia i instytucji muzeum
 • typy muzeów i ich kategoryzacje
 • prawo w muzeum i zasady etyki zawodowej
 • publikacje muzealne i praca redakcyjna w muzeum
 • architektura muzeum
 • tradycja biblijna

 

Chyba każdy chociaż raz był w muzeum. Nie musi być to wcale niemożliwe zwłaszcza, że „rodzajów” tego miejsca jest bardzo wiele; od kinematografii do zabawek. Dzięki nim możemy wiele się nauczyć i zgłębić naszą ulubioną dziedzinę. Ale jak działają muzea? Czy polega to na tym, że planowana jest wystawa, następnie na ścianach rozwieszane są obrazy, a następnego dnia wpuszczani są zwiedzający? Gdyby tak było, to niepotrzebne byłyby studia w tym zakresie. Na czym polega praca muzealnika? Jak stworzyć wartościowy katalog? Jak przygotować dobrą publikację wyników badań muzealnych? Na te oraz wiele innych pytań odpowiada kierunek kształcenia, który nazywa się Muzeologia. Odnajdziecie go na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest poznanie historii muzeów, zasad ich organizacji, sposobów zarządzania nimi. Studenci dowiadują się jak powstawały największe europejskie kolekcje i w jaki sposób uzupełnia się zbiory. Muzeologia na UKSW to także praktyczna nauka pracy w muzeum, z naciskiem położonym na organizację wystaw, edukację muzealną, przygotowanie publikacji i promocję muzeum. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami organizacji zbiorów oraz konserwacji i zasadami etyki zawodowej, jak również prawem dotyczącym ochrony własności intelektualnej. O czym jeszcze warto wspomnieć? Każdy zainteresowany może dołączyć do Koła Przyjaciół Muzeów.

A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: historia pojęcia i instytucji muzeum, typy muzeów i ich kategoryzacje, prawo w muzeum i zasady etyki zawodowej, publikacje muzealne i praca redakcyjna w muzeum, architektura muzeum, tradycja biblijna, tradycja antyczna, kultura języka, historia tworzenia zbiorów i kolekcji, gromadzenie zbiorów muzeum, etnografia z elementami metodologii, historia kultury polskiej po 1918 roku. Zajęcia prowadzone są w systemie wykładów i ćwiczeń na uczelni, a także w placówkach muzealnych. Ważną częścią nauki są również zajęcia terenowe, które pozwalają poznać muzea różnych typów oraz kolekcje prywatne nie tylko od strony ekspozycji, ale także od strony osoby pracującej w muzeum. O czym jeszcze należy powiedzieć? O praktykach. Odbywają się one w muzeach i pracowniach konserwatorskich, a polegają głównie na samodzielnym sporządzaniu dokumentacji muzealnej oraz uczestniczeniu w projektowaniu wystaw i organizacji lekcji muzealnych.

Program studiów omawianego przez nas kierunku obejmuje wiedzę teoretyczną z obszaru historii oraz podstaw prawnych funkcjonowania muzeów, a także rodzajów takich placówek w Polsce i na świecie. Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci Muzeologii? Naturalną odpowiedzią będzie muzeum, oczywiście, że tak. Ale nie jest jedyne miejsce, w którym odnajdą się osoby po tym kierunku. Absolwenci Muzeologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach kultury, parkach narodowych, parkach tematycznych, organach administracyjnych odpowiadających za nadzór nad muzeami.

Muzeologia nie należy do grona najpopularniejszych kierunków kształcenia, dlatego nawet w tak dużym ośrodku akademickim jakim jest Warszawa nie musi widnieć w ofertach dydaktycznych każdej szkoły wyższej. Czy ułatwi to podjęcie decyzji o wyborze uczelni? Powinno, choć wcale nie musi być jednoznaczną receptą. Niezależnie od zainteresowania omawianym kierunkiem, warto wiedzieć więcej na temat obieranej uczelni.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Paweł, student Muzeologii mówi:

„Bakcyla połknąłem podczas wycieczki do Rosji i wizyty w Ermitażu. Po prostu wszedłem do muzeum i już nie chciałem z niego wychodzić. Wybór Muzeologii na kierunek kształcenia był więc oczywisty. A dlaczego studiuję na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego? Bo właśnie na tej uczelni mogę rozwijać swoje zainteresowania.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

MUZEOLOGIA - ważne informacje

Muzeologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Muzeologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent kierunku Muzeologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowywania wystaw stałych i czasowych,
 • muzealnictwa artystycznego, historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego,
 • zasad prawnych i administracyjnych w zarządzaniu instytucją muzeum,
 • projektowania i tworzenia systemów baz danych w muzeach oraz metod komunikacji sieciowej i standardów wymiany informacji,
 • zasad bezpieczeństwa zbiorów i ludzi,
 • inwentaryzacji i digitalizacji w instytucjach kultury, bibliotekach i archiwach,
 • interpretowania i analizowania struktury i funkcji muzeum współczesnego,
 • mechanizmów rynku dzieł sztuki,
 • kreowania marki na rynku sztuki.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Muzeologia:

Absolwent kierunku Muzeologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • ośrodkach kultury,
 • parkach narodowych,
 • parkach tematycznych,
 • organach administracyjnych odpowiadających za nadzór nad muzeami.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku muzeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)