Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

14.01.2022

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki średniowiecznej
 • metody badawcze w archeologii
 • antropologia kulturowa
 • socjologia kultury
 • system prawny i administracyjny ochrony zabytków w Polsce
 • sztuka starożytna

 

Zarządzanie jest nowoczesną dyscypliną, reagującą na trendy panujące we współczesnym świecie. Zarządzać można wszystkim, nawet czasem, choć niektórym wydaje się to niemożliwe z naukowego punktu widzenia. Nieprawdą jest, że dzisiejszy świat wymaga od nas wyłącznie umiejętności związanych z obecnymi realiami. Nieprawdą jest, że zarządzać można tylko tym, co jest teraz. Wreszcie, nieprawdą jest, że zarządzanie polega tylko na patrzeniu w przyszłość. Istnieje dyscyplina, w której zarządzanie polega zarówno na patrzeniu przeszłość, jak i w przyszłość. To Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, które można odnaleźć na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest ono prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Jest to unikatowy w skali kraju kierunek, który obejmuje zagadnienia związane z zachowaniem, objaśnianiem, prezentowaniem i wykorzystywaniem dziedzictwa kulturowego dla dobra publicznego. Kluczową koncepcją, stanowiącą podstawę tej dziedziny jest zarządzanie zmianami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi w taki sposób, aby nie powodowały one utraty wartości, które potencjalnie zawarte są w dziedzictwie kulturowym. Studenci poznają podstawy zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, antropologię kultury, historię sztuki, archeologię, prawo, ekonomię. Rozwijają kompetencje w zakresie rozpoznawania zasobów dziedzictwa kulturowego, jego dokumentacji, analizy i wieloaspektowej oceny jego wartości społecznej.

Studia na kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie polegają na pozyskaniu wiedzy z różnych dyscyplin oraz rozwinięciu różnych umiejętności. Program nauczania składa się z takich przedmiotów, jak: historia sztuki średniowiecznej, metody badawcze w archeologii, antropologia kulturowa, socjologia kultury, system prawny i administracyjny ochrony zabytków w Polsce, sztuka starożytna, podstawy konserwacji ogrodów i założeń zieleni, popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego, historia architektury i technik budowlanych, współczesne problemy myśli konserwatorskiej, działalność oświatowa w instytucjach kultury.

Warto podkreślać, że bez poświęcania uwagi i dbania o dziedzictwo społeczność staje się wyblakła, niemalże pochodząca znikąd. Dlatego należy cieszyć się z faktu, że istnieją takie kierunki jak Zarządzanie dziedzictwem kulturowym. A jaką pracę można wykonywać po tym kierunku? Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej, administracji samorządowej, instytucjach i organach Unii Europejskiej, muzeach, domach kultury, fundacjach.

Tak, jak ważne jest dbanie o dziedzictwo kulturowe tak samo ważny jest wybór odpowiedniej szkoły wyższej. Uczelnie w Warszawie to temat szeroki jak morze, ale w przypadku omawianego przez nas kierunku kształcenia nie powinniśmy mieć problemów z wyborem.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Dominika, studentka Zarządzania dziedzictwem kulturowym mówi:

„Dbanie o dziedzictwo kulturowe to nasz obowiązek. Obowiązek wszystkich, bo z jego zatraceniem zatracimy własne imię, własne korzenie. Dlatego czuję się dumna z tego, jaki kierunek studiuję i jaką pracę będą mogła potem wykonywać. Jestem dumna, że studiuję na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM - ważne informacje

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym studia Warszawa

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie dziedzictwem kulturowym:

Absolwent kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • archeologii,
 • historii sztuki Europy oraz basenu Morza Śródziemnego,
 • funkcjonowania instytucji kultury,
 • antropologii kultury,
 • analizowania zjawisk społeczno- kulturowych zachodzących w przeszłości,
 • tworzenia programów promocji turystycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym:

Absolwent kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej,
 • jednostkach administracji samorządowej,
 • instytucjach i organach Unii Europejskiej, zajmujących się europejskim dziedzictwem kulturowym,
 • wydawnictwach,
 • muzeach,
 • domach i centrach kultury,
 • fundacjach,
 • służbach i instytucjach zajmujących się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego,
 • instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
 • turystyce.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)