Zarządzanie kreatywne

Zarządzanie kreatywne

Collegium Da Vinci w Poznaniu - kierunki studiów

Zarządzanie kreatywne – Collegium Da Vinci w Poznaniu 2021

Studia na kierunku zarządzanie kreatywne w Collegium Da Vinci w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie kreatywne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia
 • tutorial zespołowy
 • emocje i motywacja w procesie zarządzania
 • psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • komunikacja interpersonalna i wywieranie wpływu w procesie zarządzania
 • mikroekonomia
 • modele i gry biznesowe

 

Kreatywność to jedno z najpopularniejszych słów XXI wieku. Współczesny świat wymaga od ludzi nie tylko wiedzy, konkretnych umiejętności, ale przede wszystkim pomysłów, wyobraźni, sposobów na przeobrażenie przygotowania merytorycznego w określone działanie.

Jednym słowem, kreatywność jest dzisiaj w cenie. Co ważne, z inwencją można podejść do wielu zagadnień i na takiej podstawie rozwija się technologia, nauka, czy sztuka. Idąc tym tropem, możemy wywnioskować, że kreatywne spojrzenie powinno występować w niemal każdej dyscyplinie, a jedną z nich jest zarządzanie.

Świat się zmienia i za tym, być może nieco banalnym stwierdzeniem, powinny iść jakieś przekształcenia. Ale dokładnie jakie? W którą stronę? Na jakiej płaszczyźnie? Wszyscy ci, którzy chcieliby nauczyć się działać innowacyjnie powinni zwrócić uwagę na kierunek o nazwie Zarządzanie kreatywne. A w której uczelni go odnajdą? W Collegium Da Vinci w Poznaniu. Właśnie tam prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Dla kogo ten kierunek?

Kierunek Zarządzanie kreatywne w Collegium Da Vinci w Poznaniu skierowany jest do tych, którzy pragną nauczyć się nowoczesnego zarządzania, bazującego na połączeniu wielu dyscyplin, z potencjałem gospodarki elektronicznej na czele. Istotą jest uwzględnienie prędkości zachodzących zmian oraz połączenie wiedzy z obszaru zarządzania, rozwoju osobistego i nowych technologii.

Studenci uczą się kreatywnych metod zarządzania zespołem projektowym z wykorzystaniem umiejętności miękkich, projektowania usług i rozwiązywania problemów biznesowych. Program nauczania został stworzony we współpracy ze światowymi liderami w zakresie innowacji w biznesie, tak, by nie odbiegały od najwyższych standardów zachodnich uczelni.

Istotną cechą kierunku jest pozyskiwanie wiedzy i umiejętności poprzez zasadę „Learning by doing”, czyli realizując projekty grupowe, biorąc udział w warsztatach i realizując zadania i projekty badawczo-rozwojowe we współpracy z firmami partnerskimi. Zarządzanie kreatywne w Collegium Da Vinci w Poznaniu to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Drugi stopień kształcenia oferowany jest także w języku angielskim.

 

Jaka praca po tym kierunku

Nie będzie przesadą, ani też pustym stwierdzeniem, że do kreatywnych świat należy. Dobre pomysły i innowacyjne rozwiązania zawsze będą w cenie i w centrum uwagi współczesnego biznesu. Dlatego dróg, jakie można obrać po zakończeniu nauki jest bardzo wiele. Absolwenci Zarządzania kreatywnego w Collegium Da Vinci w Poznaniu znajdą zatrudnienie jako menedżerowie innowacji, projektanci biznesów usługowych, liderzy startupów, UX designerzy, menedżerowie do spraw promocji i komunikacji wizualnej.

Studia w Poznaniu to bardzo głęboka przestrzeń, oferująca kandydatom kształcenie w każdej dziedzinie. Pośród dyscyplin i kierunków, które możemy określić mianem standardowych i powszechnych, funkcjonują te, którym można nadać miano nowoczesnych. Takim przykładem jest Zarządzanie kreatywne. Czy warto spróbować swoich sił w tej dyscyplinie? Oczywiście, że warto.

 

Jakie ma Collegium Da Vicni w Poznaniu opinie?

Adam, student Zarządzania kreatywnego mówi:

„Nigdzie, na żadnej polskiej uczelni nie spotkałem takiego kierunku, jak również nie spotkałem tak rozbudowanej i niestandardowej formy nauki. Studia w Collegium Da Vinci nie mają nic wspólnego z nudnymi wykładami. Tutaj rzeczywiście dużo się dzieje i każdy student w ramach zajęć może wykorzystywać swoje pomysły. To praktyczna strona kształcenia. Dla mnie najlepsza.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ZARZĄDZANIE KREATYWNE - ważne informacje

Zarządzanie kreatywne studia Poznań

Zarządzanie kreatywne studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie kreatywne w Collegium Da Vinci w Poznaniu:

Absolwent kierunku Zarządzanie kreatywne w Collegium Da Vinci może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania projektami w organizacji,
 • projektowania marki,
 • zasad analizy finansowej przedsiębiorstwa,
 • zasad badań jakościowych i raportowania wyników badań,
 • badań ilościowych i analizy danych,
 • technik sprzedaży,
 • narzędzi wykorzystywanych w podejściu „Design Thinking”,
 • marketingu usług,
 • zarządzania konfliktem i komunikacji perswazyjnej,
 • budowania relacji z klientem.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie kreatywne:

Absolwent kierunku Zarządzanie kreatywne w Collegium Da Vinci w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżer innowacji,
 • projektant biznesów usługowych,
 • design leader,
 • account manager,
 • lider startupów,
 • UX designer,
 • menedżer do spraw promocji i komunikacji wizualnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia zarządzanie i marketing w Poznaniu

Collegium Da Vinci kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)