Edukacja techniczno-informatyczna

Edukacja techniczno-informatyczna

Edukacja techniczno-informatyczna

Edukacja techniczno- informatyczna – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Postęp technologiczny sprawia, że w dzisiejszych czasach, nawet jeśli nie chcemy, spotykamy się z informatyką, bądź jakąś dziedziną techniczną. To po prostu nieuniknione. Kto wie, być może aby nie pogubić się w realiach, nie stracić kontaktu z rzeczywistością należy posiadać choć najdrobniejszą wiedzę w techniczno- informatycznym zakresie? Co będzie za kilka, bądź kilkanaście lat, jeśli teraz odwrócimy się od wszelakich nowinek technicznych? Czy nie zachodzi ryzyko, że faktycznie przestaniemy się odnajdywać? Jedno jest pewne. Postęp będzie przebiegał nieprzerwanie i na nikogo nie będzie czekać. Dynamiczny rozwój informatyki i jej zastosowań we wszystkich dziedzinach życia wymaga wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania i wykorzystania sprzętu komputerowego oraz jego oprogramowania. Na tej podstawie, kandydatom oferowany jest kierunek Edukacja techniczno- informatyczna. Można go znaleźć na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, a prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy oraz umiejętności, które mogą prowadzić do wykonywania różnych obowiązków zawodowych, na przykład administrowania i obsługi systemów informatycznych, jak i nauczania w szkołach. Studenci nabywają kompetencji w zakresie zastosowań narzędzi informatyki oraz metod modelowania komputerowego, a także poszerzają wiadomości na temat technologii wytwarzania. Edukacja techniczno- informatyczna na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: algebra liniowa, analiza matematyczna, psychologia ogólna, statystyka, technologie internetowe, algorytmy i struktury danych, elementy logiki i matematyki dyskretnej, bazy danych, grafika inżynierska, mechanika techniczna, techniki wytwarzania, systemy operacyjne, sieci komputerowe i aplikacje sieciowe, metody sztucznej inteligencji. Przedmioty z obszaru specjalności realizowane są przez wykładowców mających zarówno dorobek naukowy, jak i doświadczenia wynikające z praktyki zawodowej lub współpracy ze szkołami. Wykłady i ćwiczenia, seminaria i laboratoria komputerowe prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, specjalistycznego oprogramowania, materiałów pomocniczych dla studentów. Stosowane metody dydaktyczne obejmują również projekty zespołowe i indywidualne.

Niemała część studentów zadaje sobie pytanie: „co dalej?”. Nie wszyscy mają jasno określone plany na przyszłość i realizacja ich przychodzi im z łatwością. Czasami trzeba postawić sobie pytanie, by znaleźć właściwą dla siebie ścieżkę. Czym można zająć się po ukończeniu omawianego przez nas kierunku? Absolwenci Edukacji techniczno- informatycznej na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach przygotowani są do administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz bankowości i szkolnictwie. Posiadają umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie w przedsiębiorstwach, w przemysłowym zapleczu badawczym, wdrażania i wykorzystywania technologii informatycznych. Mogą kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz uruchamiać i zarządzać małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Osoby, które ukończyły ten kierunek mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji, bankowości, zapleczu badawczo-rozwojowym, a w przypadku wyboru specjalności edukacyjnej jako nauczyciele przedmiotów technicznych i informatycznych wykorzystujących w procesie dydaktycznym nowoczesne metody i narzędzia.

Zdana matura i co dalej? Dokąd na studia? Podobnych pytań, osoby które poważnie zastanawiają się nad wyższą edukacją, zadają sobie setki. Oferty dydaktyczne rodzimych uczelni powiększają się, stają się coraz ciekawsze i niektórym niełatwo jest wybrać jedną, ostateczną przestrzeń kształcenia. Studia w Kielcach dają bardzo duży wybór, więc niektórym na pewno zakręci się w głowie od edukacyjnych propozycji. Ale skupmy się na omawianym kierunku.

 

Jakie ma Politechnika Świętokrzyska w Kielcach opinie?

Mateusz, student Edukacji techniczno- informatycznej mówi:

„Politechnika Świętokrzyska to najlepsza opcja dla tych, którzy chcą rozwijać się w szeroko pojętych naukach ścisłych. Każdy student otrzyma do tego odpowiednie narzędzia, a także przestrzeń do nabywania umiejętności.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Edukację techniczno- informatyczną:

Absolwent kierunku Edukacja techniczno- informatyczna na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania zadań inżynierskich,
 • dokumentacji technologicznej,
 • opracowywania modeli bazodanowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • zastosowań Internetu,
 • metodyki edukacji informatycznej i technicznej,
 • opracowywania modeli bazodanowych w zarządzaniu jednostką oświatową,
 • komunikacji społecznej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracowć po kierunku Edukacja techniczno- informatyczna:

Absolwent kierunku Edukacja techniczno- informatyczna na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • administracji gospodarczej,
 • przemyśle,
 • bankowości,
 • administracji państwowej i samorządowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Komentarze (0)