E-Administracja

E-Administracja

E- administracja – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Współczesny świat niemal nakazuje wprowadzać zmiany w szeregi różnych dziedzin i dyscyplin. Administracja jest jedną z nich. Dzisiaj, przy użyciu komputerów możemy załatwić praktycznie wszystko, nie tylko w aspekcie zakupów, czy kontaktu z kulturą. Nietrudno domyślić się, że e- administracja to administracja, w której powszechnie wykorzystywane są technologie informatyczne i komunikacyjne, które mają usprawnić realizację zadań publicznych, głównie poprzez udostępnienie w kanałach elektronicznych usług publicznych. Mówiąc inaczej, to wejście tej dziedziny na wyższy poziom i dostosowanie jej do wymogów i realiów współczesności. Kierunki studiów w Kielcach to niemały obszar propozycji edukacyjnych i e- administracja również zajmuje w nim swoje miejsce. Gdzie się kształcić? Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tam prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem nauki jest wykształcenie profesjonalnego e- urzędnika, który posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne do pracy w administracji publicznej i w organizacjach pozarządowych. Studenci zaznajamiają się z prawem z zakresu administracji i procedur administracyjnych przy jednoczesnym zrozumieniu zależności z innymi dziedzinami, takimi jak: ekonomia, finanse, zarządzanie i matematyka. Istotą jest nabycie zdolności z obszaru technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, co będzie prowadzić do usprawnienia organizacji, modernizacji i optymalizacji administracyjnych procesów oraz wpływania na ich efektywność. E- Administracja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Program nauczania porusza różne zagadnienia, wśród nich znajdują się: elektroniczne usługi publiczne, metody i techniki pracy w administracji, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, etyka urzędnicza, prawo pracy i prawo urzędnicze, prawo administracyjne, postępowanie sądowo- administracyjne, publiczna infrastruktura informacyjna.

Można założyć, że wprowadzane zmiany w obszarze administracji stwarzają większe możliwości zawodowe. Absolwenci omawianego przez nas kierunku otwarci są na podejmowanie wyzwań, które wynikają ze stale zmieniających się preferencji na rynku pracy, a także posiadają zdolność prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a tym samym do tworzenia nowych miejsc pracy. Osoby, które ukończyły kierunek E- Administracja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach znajdą zatrudnienie w administracji biznesowej, firmach doradczych i konsultingowych, fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach życia społecznego i politycznego, bankach, sądach oraz w służbie cywilnej. Co ważne, uzyskane kompetencje umożliwiają szanse rozwoju zawodowego na stanowiskach kierowniczych i zarządczych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach daje możliwość kształcenia nie tylko w samej stolicy województwa świętokrzyskiego, ale i pozą nią. Przykładem jest kierunek E- Administracja. Miejsce zamieszkania i bliskość uczelni może być jednym z kryteriów, na podstawie których wybiera się ścieżkę kształcenia, ale trzeba mieć pewność, że płynie z tego faktu jak najwięcej korzyści.

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego opinie?

Angelika, studentka E- Administracji mówi:

„Chciałam kształcić się w swoim mieście, ponieważ pozyskaną wiedzę chciałam w nim wykorzystać. Nie planowałam wyjeżdżać na studia. Nigdy nie przyszło mi do głowy, aby opuścić piękny Sandomierz. Z podjęciem nauki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego nie musiałam. Tutaj otrzymałam możliwość zdobycia solidnego wykształcenia w rodzinnym mieście.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek E- Administracja:

Absolwent kierunku E- Administracja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa administracyjnego,
 • finansów publicznych,
 • finansów Unii Europejskiej,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • rachunkowości budżetowej,
 • elektronicznych usług publicznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku E- Administracja:

Absolwent kierunku E- Administracja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji biznesowej,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • fundacjach,
 • stowarzyszeniach,
 • instytucjach życia społecznego i politycznego,
 • bankach,
 • sądach,
 • służbie cywilnej.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonimiczne wybrać

Studia na kierunku E-Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu UJK

Komentarze (0)