Studia ekonomiczne Kielce

Studia ekonomiczne Kielce

Studia ekonomiczne Kielce

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Kielcach

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia ekonomiczne Kielce | woj. świętokrzyskie

Studia ekonomiczne w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA EKONOMICZNE W KIELCACH - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Ekonomia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Finanse i rachunkowość stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Stosunki międzynarodowe stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie w politykach publicznych stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach są studia ekonomiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE W KIELCACH

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne

Aby studiować na kierunkach ekonomicznych należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia.

Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału.

Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo język łaciński.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Kielcach

Kielce, jak na stolicę województwa przystało, stanowią istotny ośrodek akademicki. Kandydaci wybierający się do największego świętokrzyskiego miasta mogą mieć pewność, że w obszarze nauk ekonomicznych odnajdą najlepszą dla siebie ofertę kształcenia. Studia ekonomiczne w Kielcach można podjąć zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

Naturalnie, dotyczy to również studiów w formule niestacjonarnej. Osoby poszukujące pomysłu na studia, bądź mające już na nie konkretny plan powinny zwracać uwagę na jedną rzecz zanim dokonają ostatecznego wyboru. Otóż, istotne jest dokładne zaznajamianie się z opisami proponowanych kierunków.

Dlaczego? Studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne. Wieczorowe to takie, które organizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych. Zaoczne zaś prowadzone są w weekendy, czyli soboty i niedziele, zazwyczaj co dwa albo trzy tygodnie.

Dlatego mówimy o zwracaniu bacznej uwagi na opisy kierunków, ponieważ bardzo często brakuje w nich szczegółowego zaznaczenia co rozumiane jest pod określeniem studiów niestacjonarnych. Jeżeli brak takowego wyszczególnienia, możemy być niemal pewni, iż chodzi o kierunek realizowany w trybie zaocznym.

Studia w takiej formule cieszą się dużą popularnością, ponieważ dzięki nim studenci mogą połączyć naukę z pracą. W weekendy angażują się w zajęcia na uczelni, a w tygodniu zbierają doświadczenie i uzupełniają studencki budżet. Dla tych, którzy mają wątpliwość co do tego, czy nauki ekonomiczne możliwe są do zgłębienia na studiach niestacjonarnych możemy odpowiedzieć, że tak, a świadczą o tym chociażby katalogi dydaktyczne, w których widnieje taka forma kształcenia.

Jeśli zdobycie wiedzy ekonomicznej w trybie niestacjonarnym byłoby zadaniem karkołomnym, na pewno nie byłoby ono oferowane kandydatom.

czytaj dalej studia ekonomiczne niestacjonarne (zaoczne) w Kielcach

KIERUNKI EKONOMICZNE W KIELCACH

STUDIA EKONOMICZNE W KIELCACH - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia ekonomiczne w Kielcach?

Choć studia ekonomiczne w Kielcach mogą się wydawać kierunkiem ścisłym, sama nauka ekonomiczna do wyłącznie ścisłych nie należy. Oczywiście, statystyka i analiza matematyczna jest na porządku dziennym, jednak ekonomia w bardzo dużym stopniu opiera się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii. Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych.

Dlatego studia ekonomiczne w Kielcach zostały stworzone dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.

Warto pamiętać, że studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

 

Praca po studiach ekonomicznych

Kończąc studia ekonomiczne w Kielcach można podjąć pracę w wielu różnorodnych zawodach. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

POZOSTAŁE UCZELNIE W KIELCACH NA KTÓRYCH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 

 

WARTO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO STUDIA EKONOMICZNE

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji (wcześniej Instytut Ekonomii), prowadzi zajęcia na następujących kierunkach studiów na poziomie I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz jednolite magisterskie:

  • Ekonomia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Na kierunku Ekonomia prowadzone są trzyletnie studia pierwszego stopnia o specjalnościach: Ekonomika finansów i bankowości oraz Finanse Publiczne i Skarbowość. Natomiast na dwuletnich studiach magisterskich specjalności na kierunku ekonomia to: Ekonomika zasobów ludzkich, Ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego, Ekonomika przemysłu i usług, Gospodarka lokalna i finanse samorządowe, Gospodarka i administracja publiczna oraz Północnoeuropejskie studia nad rozwojem.
  • Administracja - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne,
  • Finanse i rachunkowość - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone są wyłącznie trzyletnie studia pierwszego stopnia o specjalnościach: Finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego oraz Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.
  • Zarządzanie - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Na kierunku Zarządzanie specjalności na studiach licencjackich to: Ekonomika i rozwój organizacji oraz Zarządzanie podatkami i rachunkowość, natomiast na studiach magisterskich specjalności to: Analityka ekonomiczna w zarządzaniu, Controlling i rachunkowość, Handel i wystawiennictwo, Zarządzanie finansami, Zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

dowiedz się więcej>

Ekonomiczne studia podyplomowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach związane są z następującymi kierunkami: Coaching biznesowy, Ekonomika i zarządzanie organizacją, Europejskie studia menedżerskie, Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie, Zarządzanie finansami i księgowość, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Zarządzanie oświatą, Zarządzanie podmiotem leczniczym, Zarządzanie systemami informatycznymi, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 


POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA STUDIA EKONOMICZNE

Politechnika Świętokrzyska na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego proponuje swoim studentom możliwość uczestniczenia w zajęciach na kierunku Ekonomia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Na tym samym wydziale uruchomione są zajęcia na kierunku Logistyka, na studiach I stopnia oraz na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia.

dowiedz się więcej>

 


WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach kształci na kierunku:

  • Ekonomia, na studiach I stopnia (licencjackich, sześciosemestralnych) – stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na profilu praktycznym oraz na studiach II stopnia (magisterskich, czterosemestralnych) – stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na profilu praktyczny. Specjalności do wyboru na licencjacie to: Ekonomia sektora publicznego oraz Ekonomika przedsiębiorstwa. Większy wybór specjalności możliwy jest na studiach magisterskich. Są to: Analityk rynku, Doradztwo gospodarcze, Ekonomika i organizacja ochrony zdrowia, Ekonomika sektora publicznego, Ekonomia menedżerska, Gospodarka elektroniczna, Rachunkowość i controlling oraz Wycena i zarządzanie nieruchomościami.
  • Ta sama uczelnia prowadzi zajęcia na kierunku Finanse i rachunkowość na studiach I stopnia (licencjackich, sześciosemestralnych) – stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na profilu praktycznym, ze specjalnościami: Finanse przedsiębiorstw oraz Rachunkowość.
  • Kolejnym kierunkiem ekonomicznym jest Administracja, ze specjalnościami (na studiach licencjackich): Administracja publiczna, Administracja gospodarcza i Administracja jednostek samorządu terytorialnego
  • Zarządzanie i Coaching to ostatni z kierunków, który może was interesować w tej tematyce. Tutaj specjalności do wyboru, to: Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Coachnig menadżerski. Dotyczy to studiów na poziomie licencjackim.

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego otwarte są również ekonomiczne studia podyplomowe na kierunkach: Administracja Państwowa i Samorządowa, Audyt Projektów Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej, Coaching Business & Life, Logistyka w administracji publicznej, Kadry i Płace, Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro, Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej, Property Manager – Innowacyjne zarządzanie nieruchomościami, Prawo Podatkowe i Podatki, Prawo Zamówień Publicznych, Studia Europejskie, Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Wycena Nieruchomości.

 


STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA STUDIA EKONOMICZNE

Staropolska Szkoła Wyższa prowadzi zajęcia na kierunkach:

  • Ekonomia na studiach I i II stopnia. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) pozwalają na wybranie specjalności: Hotelarstwo i turystyka, Gospodarka i administracja publiczna, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Rachunkowość i doradztwo finansowe oraz Ekonomika transportu i spedycji. Specjalności na studiach II stopnia (magisterskich) to: Hotelarstwo i turystyka, Gospodarka i administracja publiczna, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Rachunkowość i doradztwo finansowe oraz Gospodarka i planowanie przestrzenne.
  • Drugim kierunkiem ekonomicznym otwartym w Staropolskiej Szkole Wyższej jest: Finanse i Rachunkowość, studia pierwszego stopnia (licencjackie), ze specjalnościami: Rachunkowość i podatki, Finanse publiczne, Finanse podmiotów gospodarczych oraz Bankowość.

W SSW w Kielcach można kontynuować naukę na ekonomicznych studiach podyplomowych, na kierunkach: Agroturystyka, Badania rynkowe i marketingowe, Bezpieczeństwo informacji, Budżet  zadaniowy, Ekonomiczne aspekty nowych technologii w biznesie i reklamie, Ekonomiczne aspekty w nowych technologiach, Ekonomiczne aspekty zarządzania kryzysowego, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Ekonomika i organizacja społecznej jednostki oświatowej, Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Handel elektroniczny, Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych, Public relations, Rachunkowość i doradztwo finansowe, Zarządzanie finansami projektów unijnych oraz Organizacja ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionej.

 


UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY W KIELCACH STUDIA EKONOMICZNE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Kielcach prowadzi zajęcia sześciosemestralne licencjackie na kierunku Finanse i bankowość, ze specjalnościami: Bankowość, Doradztwo podatkowe, Finanse przedsiębiorstw, Finanse publiczne, Inżynieria finansowa, Projektowanie i finansowanie ochrony środowiska, Rewizja finansowa, Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne oraz Ubezpieczenia.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)