Kryminologia stosowana

Kryminologia stosowana

Kryminologia stosowana – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku kryminologia stosowana na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kryminologia stosowana znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia społeczna
 • socjologia kryminalistyczna
 • psychologia sądowa
 • systemy prewencji kryminalnej
 • profilaktyka przestępczości
 • toksykologia środowiska
 • wiktymologia
 • interwencja kryzysowa

 

Kryminologia to według definicji nauka zajmująca się badaniem przestępstw i innych zjawisk dewiacyjnych w ich kontekście społecznym, zbieraniem informacji na temat sprawcy i ofiary czynu dewiacyjnego, wiedzą o przestępczości jako szczególnym fenomenie społecznym oraz o funkcjonowaniu społecznych mechanizmów kontroli. W omawianej przez nas dyscyplinie zawiera się nauka o przyczynach przestępczości, o rozmiarach, strukturze i dynamice zachowań przestępczych, czy też o ofierze przestępstwa i pomocy pokrzywdzonym. Na zainteresowanych dziedziną, której nazwę stworzył Paul Topinard, czeka kierunek Kryminologia stosowana. A gdzie? Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Właśnie tam kierunek ten prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych między innymi o patologiach prawa, państwa i organizacji, przestępstwie jako szczególnej formie zachowania dewiacyjnego, przestępczości jako pewnego rodzaju zjawiskach społecznych, mechanizmach kontroli społecznej, sprawcy przestępstwa, ofierze przestępstwa, zagrożeniach ochrony środowiska i sposobach diagnozowania, analizowania i przeciwdziałania czynom kryminogennym. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, opisu i wyjaśniania przebiegu procesów wpływających na przestępczość i powstawanie patologii społecznych, a co za tym idzie przygotowują się do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach, zajmujących się działaniami prewencyjnymi, operacyjnymi i profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania przestępczości. Kryminologia stosowana na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: psychologia społeczna, socjologia kryminalistyczna, psychologia sądowa, systemy prewencji kryminalnej, profilaktyka przestępczości, toksykologia środowiska, wiktymologia, interwencja kryzysowa, badania fonoskopijne, kryminologiczna analiza pisma ręcznego, czynności operacyjno- rozpoznawcze, technologia i analiza materiałów kryminalistycznych, genetyka w kryminalistyce i medycynie sądowej, trening umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych, biologia roślin psychoaktywnych, informatyka śledcza, psychopatologia kryminalna, metody spektrometryczne w analizie materiałów wybuchowych.

Chociaż nie brzmi to optymistycznie, to należy stwierdzić, że zawody związane z kryminologią będą istnieć zawsze i zawsze będą potrzebne społeczeństwu. Ale jakie dokładnie są to zawody? Czym może zająć się osoba, która ukończyła omawiany przez nas kierunek? Absolwenci Kryminologii stosowanej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach znajdą zatrudnienie w roli pracowników instytucji wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariuszy policji, pracowników specjalistycznych laboratoriów, funkcjonariuszy więziennych, negocjatorów, czy kuratorów.

Jak wiemy, studia w Kielcach to morze edukacyjnych możliwości. Wiemy również, że Kryminologia stosowana cieszy się coraz większą popularnością, zatem dla zainteresowanych tą dziedziną pozostaje tylko wybranie odpowiedniej uczelni. No, właśnie – odpowiedniej, czyli której?

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie?

Adrian, student Kryminologii stosowanej mówi:

„Kryminologia wciąga. To niezwykle ciekawa dziedzina, ponieważ jest niejednostronna, pomieszana, nieoczywista. To kierunek dla ludzi o umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Świetna przygoda. A dlaczego studiuję na UJK? Bo tutaj uczą się ludzie z pasją, tacy jak ja.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kryminologię stosowaną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent kierunku Kryminologia stosowana na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii zachowania dewiacyjnego,
 • socjologii kryminalistycznej,
 • patologii prawa, władzy i organizacji,
 • profilaktyki przestępczości,
 • psychologii sądowej i psychologii społecznej,
 • wiktymologii,
 • narzędzi i metod informatyki w kryminalistyce,
 • diagnostyki i prewencji zachowań przestępczych,
 • diagnostyki i prewencji w fałszerstwach obrazów cyfrowych,
 • współczesnych zagrożeń terrorystycznych,
 • czynności operacyjno- rozpoznawczych,
 • kryptografii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kryminologia stosowana:

Absolwent kierunku Kryminologia stosowana na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie jako:

 • pracownik instytucji wymiaru sprawiedliwości,
 • funkcjonariusz policji,
 • pracownik specjalistycznych laboratoriów,
 • funkcjonariusz więzienny,
 • negocjator,
 • kurator.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kryminologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Kryminologia stosowana - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK

Komentarze (0)