Militarystyka historyczna

Militarystyka historyczna

Militarystyka historyczna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Militarystyka historyczna – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Nie trzeba nikomu wyjaśniać, że historia nie jest jednoznaczna, czarno- biała i nieskomplikowana. Te cechy sprawiają, że należy ona do grona najciekawszych dziedzin i zagłębianie się w nią może niejednokrotnie zaskoczyć. Niemała część wydarzeń, które zmieniały losy świata związana jest z wojskiem, dlatego stworzono osobny kierunek nauki, skupiony na charakterze militarnym. Studia w Kielcach to szerokie pole możliwości edukacji, w którym istnieje dyscyplina przygotowana z myślą o tych, którzy zainteresowani są problematyką obronności i bezpieczeństwa, historią wojskowości, uzbrojenia i różnej maści konfliktów zbrojnych. Tym kierunkiem jest Militarystyka historyczna, na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przygotowanie specjalistów do pracy w instytucjach cywilnych i wojskowych, działających w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego oraz w strukturach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych. Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności niezbędne w życiu naukowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Militarystyka historyczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: prehistoria ziem polskich, wojny i wojskowość w starożytności, historia wojen i wojskowości Polski średniowiecznej, podstawy funkcjonowania polskich sił zbrojnych, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, wojny i wojskowość w XIX wieku, działania nieregularne i wojskowość polska w okresie zaborów, formacje ochrony granic w Polsce, historia i współczesność sił policyjnych i porządkowych, terroryzm- aspekty militarne, ideologiczne i społeczne, służby wywiadowcze w działaniach bojowych, geografia wojenna, archeologia militariów i miejsc pamięci narodowej, muzealnictwo wojskowe.

Militarystyka historyczna to nauka skupiona na bardzo istotnej jej części, jak również omawiająca problemy współczesne. Wiedza i umiejętności pozyskane w toku nauki pozwolą na rozwiązywanie problemów w instytucjach i ośrodkach zajmujących się bezpieczeństwem państwa. Osoby studiujące omawiany przez nas kierunek zostaną przygotowani do wykonywania obowiązków w muzealnictwie i regionalnych ośrodkach promocji turystycznej, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnych za sferę rozwoju regionalnego oraz instytucjach i ośrodkach naukowych bądź wychowawczych, prowadzących działalność ukierunkowaną na kształtowanie świadomości obronnej i patriotycznej. Ponadto, rozwinięte umiejętności można wykorzystać w grupach rekonstrukcji historycznych, organizując imprezy promujące dziedzictwo oręża polskiego, opiekując się zabytkami wojskowymi bądź wspierając instytucje samorządowe w działaniach reklamowych.

Militarystyki historycznej nie możemy zakwalifikować do grona najpopularniejszych kierunków kształcenia, dlatego nawet w dużym ośrodku akademickim jakim są Kielce nie musi widnieć w ofertach edukacyjnych każdej szkoły wyższej. Czy ułatwi to podjęcie decyzji o wyborze uczelni? Powinno, choć wcale nie musi być jednoznaczną receptą. Niezależnie od zainteresowania omawianym kierunkiem, warto wiedzieć więcej na temat obieranej uczelni.

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? 

Paweł, student Militarystyki historycznej mówi:

„Historia zawsze była moją ulubioną dziedziną, ale najmocniej interesowałem się wojskiem, konfliktami zbrojnymi, ideologiami. Dlatego wybrałem kierunek o konkretnej specjalizacji, kierunek który zgłębia konkretną warstwę. A dlaczego studiuję na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego? Bo to uczelnia nowoczesna, proponujące ciekawe kierunki, na dodatek takie, które można studiować tylko tutaj.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Militarystykę historyczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Absolwent kierunku Militarystyka historyczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • historii wojskowej i politycznej,
  • historii sił zbrojnych oraz ich współczesnej organizacji i działalności,
  • analizy i interpretacji źródeł historycznych,
  • muzealnictwa wojskowego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Militarystyka historyczna:

Absolwent kierunku Militarystyka historyczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

  • muzealnictwie i regionalnych ośrodkach promocji turystycznej,
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • instytucjach i ośrodkach naukowych,
  • grupach rekonstrukcji historycznych,
  • mediach i wydawnictwach.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)