Militarystyka historyczna studia

Militarystyka historyczna studia - kierunek studiów

Dla wielu zajęcie anachroniczne jak zbieranie znaczków i składanie modeli samolotów, pachnące muzealną nudą i słabo przystające do rzeczywistości. Dla innych cenny, materialny zapis fascynujących wydarzeń historycznych, teren do nieustannej poznawczej eksploracji i pasja, która pozwala dowiedzieć się wiele o człowieku w kontekście społecznym, historycznym i antropologicznym. Mowa o militariach i militarystyce, dyscyplinie naukowej gromadzącej informacje o przedmiotach – broni, umundurowaniu, sprzęcie bojowym – służących wojsku na przestrzeni wieków. Jeśli fascynuje Cię militarny dorobek minionych epok, zdarzyło Ci się przesiedzieć kilka wieczorów nad historycznymi analizami planów bitew, chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii Polski, zwłaszcza tej oglądanej przez pryzmat wojen (ich przebiegu, wpływu na losy kraju oraz wykorzystywanych narzędzi militarnych) i uzupełnić tę wiedzę o współczesne zagadnienia, studia na kierunku militarystyka historyczna mogą się okazać dokładnie tym, czego szukasz.

Jak będzie wyglądał Twój plan zajęć, jeśli zostaniesz adeptem tego kierunku? Z pewnością czeka Cię zgłębianie tematu wojen i wojskowości z uwzględnieniem kontekstu historycznego: w polu Twojego zainteresowania znajdzie się specyfika prowadzenia działań wojennych charakterystyczna dla starożytności, średniowiecza czasów II wojny światowej oraz epoki nowożytnej. Poznasz strukturę i metody działania współczesnych sił zbrojnych w Polsce i na świecie, zaznajomisz się z międzynarodowym prawem konfliktów zbrojnych i podstawami funkcjonowania polskich organów bezpieczeństwa wewnętrznego. Przyjrzysz się mechanizmom stojącym za aktami terroryzmu, dowiesz się, czym są operacje pokojowe i w jaki sposób próbowano wprowadzać je w życie w sytuacjach największej konieczności historycznej. Weźmiesz udział w zajęciach z bronioznawstwa i munduroznawstwa, poznasz wojskowe tradycje, ceremonie i zwyczaje.

Na jakie ścieżki rozwoju zawodowego mogą liczyć absolwenci, którzy ukończą studia na kierunku militarystyka historyczna? Twoje umiejętności, szczególnie te związane z bezpieczeństwem, pozwolą Ci na podjęcie zatrudnienia w strukturach administracyjnych instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem zagrożeniom militarnym i niemilitarnym. Orientacja w militariach – rodzajach broni, umundurowania i pojazdów wojskowych – sprawi, że będziesz mógł zdecydować się na pracę w muzeum, instytucjach kultury lub w zespołach zajmujących się przygotowywaniem rekonstrukcji historycznych. Studia na kierunku militarystyka historyczna to także znakomity start do rozwijania kariery związanej z oświatą i nauką: zdobyta wiedza historyczna w połączeniu z zapleczem pedagogicznym lub badawczym stworzą możliwość pracy w charakterze nauczyciela lub naukowca eksplorującego minione czasy przez filtr konfliktów zbrojnych i towarzyszącego im sztafażu militarnego.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku militarystyka historyczna?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • specyfiki prowadzenia działań wojennych w ujęciu historycznym: od starożytności po epokę nowożytną
 • struktury, organizacji oraz sposobów działania współczesnych sił zbrojnych w Polsce i na świecie
 • podstaw międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych
 • metod działania krajowych organów bezpieczeństwa wewnętrznego
 • schematów przeprowadzania operacji pokojowych
 • definiowania przyczyn stojących za aktami terroryzmu i formułowania współczesnych sposobów zapobiegania im
 • bronioznawstwa
 • munduroznawstwa
 • ceremonii, zwyczajów i tradycji wojskowych, historycznych i współczesnych

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku militarystyka historyczna?

Absolwent kierunku militarystyka historyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik muzeów
 • członek historycznych grup rekonstrukcyjnych
 • pracownik administracyjny w instytucjach i organizacjach zajmujących się przeciwdziałaniem zagrożeniom militarnym i niemilitarnym
 • specjalista, merytoryczny konsultant ds. bezpieczeństwa
 • pracownik instytucji kulturalnych związanych z kultywowaniem wiedzy historycznej
 • członek zespołów naukowo-badawczych zajmujących się tematyką historyczną i militarną
 • nauczyciel
 • redaktor w czasopismach specjalistycznych związanych z historią i militariami

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Przy rekrutacji na kierunek militarystyka historyczna na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub WOS.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku MILITARYSTYKA HISTORYCZNA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Militarystyka historyczna

MILITARYSTYKA HISTORYCZNA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunek militarystyka historyczna prowadzony jest przez:

Wydział Humanistyczny UJK

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Komentarze (0)