Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

31.01.2022

Wychowanie fizyczne – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022

Studia na kierunku wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku wychowanie fizyczne w UJK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku wychowanie fizyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia
 • podstawy komunikacji interpersonalnej
 • anatomia prawidłowa człowieka
 • biochemia
 • antropologia
 • fizjologia
 • pedagogika ogólna
 • emisja głosu
 • dydaktyka ogólna

 

Wychowanie fizyczne to złożona materia, która zajmuje się czymś więcej niż tylko kształtowaniem kondycji fizycznej. To podnoszenie odporności organizmu, praca nad prawidłową budową ciała, rozwijanie sprawności, czy wchodzenie do świata sportu. Zbierając wszystkie elementy należy stwierdzić, że jest to dziedzina niezwykle ważna i tak naprawdę każdy powinien mieć w niej choćby najmniejszy udział. Kierunki studiów w Kielcach tworzą szeroką przestrzeń, z której kandydaci mogą wybierać dyscypliny, którymi są zainteresowani. Ważne miejsce zajmuje w niej Wychowanie fizyczne. Kierunek ten można zgłębiać na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, jak również nabycie praktycznych umiejętności dotyczących techniki i metodyki nauczania gier zespołowych i sportów indywidualnych. Fundamentalnym celem nauki jest osiągnięcie kompetencji, które będzie można wykorzystać w pracy dydaktyczno- wychowawczej, dobierając odpowiednie zadania i metody kształcenia w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także promując zdrowy styl życia i aktywność fizyczną w różnych środowiskach. Kierunek Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: socjologia, podstawy komunikacji interpersonalnej, anatomia prawidłowa człowieka, biochemia, antropologia, fizjologia, pedagogika ogólna, emisja głosu, dydaktyka ogólna, psychologia rozwojowa i osobowości, teoria wychowania fizycznego, biomechanika, profilaktyka zdrowotna, historia kultury fizycznej, organizacja i prawo w oświacie, teoria sportu dzieci i młodzieży, teoria i metodyka gimnastyki, diagnostyka postawy ciała, metody fizykalne, fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej, metody relaksacji, pedagogika czasu wolnego.

Wychowanie fizyczne to dziedzina istotna z wielu powodów. Jeden z nich stanowi pewien apel, aby nie doczekać czasów, w których przede wszystkim dzieci i młodzież sport będą uprawiać przez Internet, a większym zainteresowaniem będą cieszyły się mistrzostwa w tzw. e- sporcie, który jak wiemy ze sportem nie ma nic wspólnego. Dlaczego potrzebni są ci, którzy chociaż spróbują to zmienić. Jak rysuje się przyszłość przed absolwentami Wychowania fizycznego? Osoby, które ukończyły ten kierunek na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach będą mogli znaleźć zatrudnienie w klubach sportowych, placówkach oświatowych, ośrodkach odnowy biologicznej, instytucjach kultury fizycznej.

Jak wiemy, studia w Kielcach oferują wiele możliwości. Wiemy również, że Wychowanie fizyczne należy do popularnych kierunków, zatem dla zainteresowanych tą dziedziną pozostaje tylko wybranie odpowiedniej uczelni. No, właśnie – odpowiedniej, czyli której?

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie?

Filip, student Wychowania fizycznego mówi:

„Wychowanie fizyczne zawsze było ważne, a w dzisiejszych czasach odgrywa jeszcze większą rolę. Od dziecka interesuję się sportem, zwłaszcza piłką ręczną, która w Kielcach ma bogate tradycje i liczne sukcesy. Dlatego mój pomysł na studia był jasny i prosty. Studiuję Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, ponieważ daje to wiele możliwości rozwoju oraz otwiera wiele dróg zawodowych.”

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - ważne informacje

Wychowanie fizyczne studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • funkcji narządów i układów w czasie wysiłku i wypoczynku,
 • przeprowadzania oceny wydolności,
 • projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno- wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • oceny i interpretacji zachowania ucznia z wykorzystaniem prostych technik diagnozujących przebieg rozwoju psychicznego,
 • teorii wychowania fizycznego,
 • antropomotoryki,
 • biomechaniki,
 • ćwiczeń kompensacyjno- korekcyjnych,
 • edukacji zdrowotnej,
 • sportów indywidualnych i zespołowych,
 • organizacji i prawa w oświacie.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Wychowanie fizyczne:

Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • klubach sportowych,
 • placówkach oświatowych,
 • ośrodkach odnowy biologicznej,
 • instytucjach kultury fizycznej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

- sprawdzian uzdolnień - konkurs świadectw

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie oraz ranking ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)