Studia sportowe Toruń

Studia sportowe Toruń

Studia sportowe Toruń

Największy wybór studiów

sportowych w Toruniu

Odkryj kierunki sportowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

02.02.2023

Studia sportowe Toruń | woj. kujawsko pomorskie

Studia sportowe w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia sportowe Toruń
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia sportowe w Toruniu rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Współczesne studia sportowe charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Studia sportowe w Toruniu - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Tourism and recreation stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Turystyka stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Turystyka i rekreacja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Wychowanie fizyczne i sport stacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu są studia sportowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki sportowe w Toruniu

SORTOWANIE:

Studia sportowe w Toruniu - podyplomowe

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Rekrutacja i wymagania na studia sportowe w Toruniu

Kandydat chcący rozpocząć naukę na studiach sportowych musi odznaczać się kondycją i sprawnością fizyczną. Oprócz tego musi wziąć udział w konkursie świadectw. Aby dostać się na studia należy przyłożyć się do egzaminów maturalnych z historii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego, czy języka polskiego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia sportowe w Toruniu?

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”- niemal każdy zna tę łacińską sentencję, choć nie każdy potrafi wcielić ją w życie. Sport, rekreacja i wysiłek fizyczny nabiera na znaczeniu, zwłaszcza w XXI wieku, czasach, w których niemal każdy znaczną część swojego życia spędza przy biurku, za kierownicą czy przed komputerem.

Studia sportowe w Toruniu mają na celu wykształcenie tych, którzy zmienią w społeczeństwie podejście do najważniejszej sprawy, czyli do zdrowia. Skierowane są głównie do osób uprawiających sport, mających jasno sprecyzowane zainteresowania sportowe i rekreacyjno- zdrowotne.

Kształcenie oferuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika, która jako jedyna uczelnia w Polsce proponuje kierunek obejmujący swym zakresem zagadnienia sportu i równolegle wellness, czyli zapewnienia stanu zdrowej równowagi umysłu, ciała i ducha człowieka. Oferta dydaktyczna zdaje się być bardzo bogata. Studenci poznają nauki przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, medyczne, nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej, a także przedmioty kształcenia ogólnego, takie jak przedsiębiorczość, język obcy, czy nawet e-sport.

Studia sportowe w Toruniu to odpowiedź na, budzący niepokój, trend. Ruszamy się coraz mniej. Do najczęstszych spacerów należą te odbywane w galeriach handlowych, a najmłodsi, za przyzwoleniem rodziców nie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego. Bez wyeliminowania, bądź przynajmniej osłabienia tej tendencji nie możemy mówić o walce o zdrowie, energię i siłę. Studia sportowe w Toruniu wykształcą specjalistów, którzy pomogą nam się zmienić i zainteresują nas aktywnością fizyczną.

 

Praca po studiach sportowych w Toruniu

Program studiów daje absolwentom możliwość uzyskania co najmniej trzech, spośród sześciu, kompetencji i kwalifikacji, czyli tytuły: instruktora z wybranej dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych, instruktora wellness i Spa, menedżera sportu i rekreacji, animatora czasu wolnego seniorów, trenera personalnego, instruktora gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

Zdobyta wiedza i umiejętności dają podstawę do znalezienia zatrudnienia w różnych miejscach. Mogą to być: kluby i stowarzyszenia sportowe, rekreacyjne, prozdrowotne i turystyczne; publiczne, samorządowe i niepubliczne ośrodki sportu i rekreacji, a także promocji zdrowia; ośrodki wellness i Spa; boiska typu „Orlik”; ośrodki wypoczynkowe (kolonijne i obozowe, pensjonaty i hotele); ośrodki odnowy biologicznej; kluby seniora oraz instytucje zajmujące się opieką nad seniorami; kluby fitness; placówki oświatowo- wychowawcze. Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze kultury fizycznej (edukacji, rekreacji, sportu, turystyki), nauk o zdrowiu, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Popularne kierunki w Toruniu polecane dla ciebie

Komentarze (0)