Studia sportowe Toruń

Studia sportowe Toruń

Studia sportowe Toruń

Największy wybór studiów

sportowych w Toruniu

Odkryj kierunki sportowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia sportowe Toruń | woj. kujawsko pomorskie

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”- niemal każdy zna tę łacińską sentencję, choć nie każdy potrafi wcielić ją w życie. Sport, rekreacja i wysiłek fizyczny nabiera na znaczeniu, zwłaszcza w XXI wieku, czasach, w których niemal każdy znaczną część swojego życia spędza przy biurku, za kierownicą czy przed komputerem.

Studia sportowe w Toruniu mają na celu wykształcenie tych, którzy zmienią w społeczeństwie podejście do najważniejszej sprawy, czyli do zdrowia. Skierowane są głównie do osób uprawiających sport, mających jasno sprecyzowane zainteresowania sportowe i rekreacyjno- zdrowotne. Kształcenie oferuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika, która jako jedyna uczelnia w Polsce proponuje kierunek obejmujący swym zakresem zagadnienia sportu i równolegle wellness, czyli zapewnienia stanu zdrowej równowagi umysłu, ciała i ducha człowieka. Oferta dydaktyczna zdaje się być bardzo bogata. Studenci poznają nauki przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, medyczne, nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej, a także przedmioty kształcenia ogólnego, takie jak przedsiębiorczość, język obcy, czy nawet e-sport.

Studia sportowe w Toruniu to odpowiedź na, budzący niepokój, trend. Ruszamy się coraz mniej. Do najczęstszych spacerów należą te odbywane w galeriach handlowych, a najmłodsi, za przyzwoleniem rodziców nie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego. Bez wyeliminowania, bądź przynajmniej osłabienia tej tendencji nie możemy mówić o walce o zdrowie, energię i siłę. Studia sportowe w Toruniu wykształcą specjalistów, którzy pomogą nam się zmienić i zainteresują nas aktywnością fizyczną.

POPULARNE KIERUNKI SPORTOWE W TORUNIU

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU SĄ STUDIA SPORTOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

KIERUNKI SPORTOWE W TORUNIU

Rekrutacja i wymagania na studia sportowe w Toruniu

Kandydat chcący rozpocząć naukę na studiach sportowych musi odznaczać się kondycją i sprawnością fizyczną. Oprócz tego musi wziąć udział w konkursie świadectw. Aby dostać się na studia należy przyłożyć się do egzaminów maturalnych z historii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego, czy języka polskiego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA SPORTOWE W TORUNIU - PODYPLOMOWE

Praca po studiach sportowych w Toruniu

Program studiów daje absolwentom możliwość uzyskania co najmniej trzech, spośród sześciu, kompetencji i kwalifikacji, czyli tytuły: instruktora z wybranej dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych, instruktora wellness i Spa, menedżera sportu i rekreacji, animatora czasu wolnego seniorów, trenera personalnego, instruktora gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

Zdobyta wiedza i umiejętności dają podstawę do znalezienia zatrudnienia w różnych miejscach. Mogą to być: kluby i stowarzyszenia sportowe, rekreacyjne, prozdrowotne i turystyczne; publiczne, samorządowe i niepubliczne ośrodki sportu i rekreacji, a także promocji zdrowia; ośrodki wellness i Spa; boiska typu „Orlik”; ośrodki wypoczynkowe (kolonijne i obozowe, pensjonaty i hotele); ośrodki odnowy biologicznej; kluby seniora oraz instytucje zajmujące się opieką nad seniorami; kluby fitness; placówki oświatowo- wychowawcze. Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze kultury fizycznej (edukacji, rekreacji, sportu, turystyki), nauk o zdrowiu, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU STUDIA SPORTOWE

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:

  • Sport i wellness.

dowiedz się więcej 

Wydział Nauk o Ziemi:

  • Turystyka i rekreacja. Specjalność: Animacja sportu i rekreacji.

dowiedz się więcej

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)