Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku zdrowie publiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zdrowie publiczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • fizjologia
 • propedeutyka medycyny
 • propedeutyka zdrowia publicznego
 • organizacja i zarządzanie
 • podstawy polityki społecznej i zdrowotnej
 • problemy zdrowia w skali międzynarodowej

 

Realizowanie kierunków kształcenia związanych ze zdrowiem na uczelni, której patronem jest Jan Kochanowski to zapewne nie przypadek. Wszyscy znamy słowa: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”. Można nawet powiedzieć, że fraszka „Na zdrowie” brzmi dzisiaj znacznie mocniej, a zdrowie posiada szerszą, bogatszą definicję. Na tej płaszczyźnie powstała dziedzina o nazwie Zdrowie publiczne, które obecne jest w polityce, administracji publicznej, ekonomii, zarządzaniu, szkolnictwie i wielu innych dyscyplinach. Jakie są czynniki wpływające na zdrowie i jakość życia? W jaki sposób można warunki te zmieniać na lepsze? Co stanowi przeszkody do osiągnięcia szeroko pojętego zdrowia? Na te oraz inne pytania można znaleźć odpowiedź studiując kierunek Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy, łączącej zagadnienia z obszaru nauk społecznych i nauk medycznych. Istotą jest zrozumienie problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej, jak również polityki zdrowotnej w kraju i poza jego granicami. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji, uczą się rozpoznawać biologiczne, środowiskowe, demograficzne i społeczne zagrożenia zdrowia zbiorowości ludzi, jak również realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno- epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska. Kierunek Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to przygotowanie do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: anatomia, fizjologia, propedeutyka medycyny, propedeutyka zdrowia publicznego, organizacja i zarządzanie, podstawy polityki społecznej i zdrowotnej, problemy zdrowia w skali międzynarodowej, etapy rozwoju człowieka, pierwsza pomoc, patologie społeczne, ekologia człowieka, programy unijne w zdrowiu publicznym, planowanie w opiece zdrowotnej, higiena zdrowia psychicznego, diagnostyka laboratoryjna w epidemiologii, epidemiologia kliniczna, pedagogika specjalna, bezpieczeństwo żywienia i żywności, statystyka medyczna w zdrowiu publicznym.

Zawody związane ze zdrowiem zdają się być szczególnie ważne, a co za tym idzie, należy mieć nadzieję, że będzie ich przybywać. Co ciekawe, w XXI wieku, kiedy medycyna może pochwalić się dużymi osiągnięciami, przestrzeń problemów ze zdrowiem wcale nie maleje. Być może właśnie na tej podstawie popularność kierunku Zdrowie publiczne rośnie z każdym rokiem? Czym w takim razie mogą zająć się absolwenci? Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach znajdą zatrudnienie w szpitalach, centrach medycznych, jednostkach nadzoru sanitarnego, samorządzie terytorialnym, przemyśle farmaceutycznym, jednostkach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, czy instytutach badawczych. Zdrowie publiczne należy do grona dyscyplin, które będą rozwijać się nieprzerwanie i poszerzać zakres badań. Wynikiem tego powinno być pojawianie się nowych obszarów zatrudnienia.

Studia w Kielcach to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia miewają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem.

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie?

Edyta, studentka Zdrowia publicznego mówi:

„Wybrałam Zdrowie publiczne, ponieważ to szalenie ciekawa dziedzina, łącząca wiele różnych zagadnień. A dlaczego akurat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego? Wybór wcale nie był trudny. To najlepsza uczelnia w województwie świętokrzyskim i jedna z najlepszych w kraju. Nie potrzebuje innych rekomendacji.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa pacjenta,
 • psychologicznych determinantów zdrowia i choroby,
 • anatomicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania organizmu człowieka,
 • organizacji pracy oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych i poradni podstawowej opieki zdrowotnej,
 • promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • ekonomii i finansów,
 • organizacji i zarządzania,
 • zasad nadzoru sanitarno- epidemiologicznego,
 • podstaw ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • światowych standardów i systemów funkcjonowania służb ratownictwa medycznego,
 • podstaw zdrowia środowiskowego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zdrowie publiczne:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • centrach medycznych,
 • jednostkach nadzoru sanitarnego,
 • samorządzie terytorialnym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • jednostkach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • instytutach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów oraz ranking ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Zdrowie publiczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK

Komentarze (0)