Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

31.01.2022

Inżynieria bezpieczeństwa – Akademia Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w AWL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rysunek techniczny
 • ratownictwo medyczne
 • matematyka z elementami statystyki opisowej
 • zarządzanie kryzysowe
 • logistyka w bezpieczeństwie
 • zarządzanie jakością
 • katastrofy techniczne i naturalne

 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo to rzecz nadrzędna i nie skupia się ono wyłącznie wokół zagadnień związanych z obronnością kraju. Kierunkiem studiów, który odpowiada na zapotrzebowanie w tej szerokiej materii jest Inżynieria bezpieczeństwa, ale pomimo jego rosnącej popularności jeszcze nie wszyscy dokładnie wiedzą jakimi problemami się zajmuje. Zdarza się, że jest mylony z Bezpieczeństwem i higieną pracy, choć znacznie się różni od tej dyscypliny. Osoby wykształcone w zakresie Inżynierii bezpieczeństwa posiadają uprawnienia inspektorów i specjalistów BHP, ale dysponują rozszerzoną wiedzą z obszaru bezpieczeństwa urządzeń technicznych, jak również orientują się w projektowaniu systemów bezpieczeństwa oraz w temacie analizy ryzyka. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto zwrócić swoją uwagę na tę dyscyplinę. A czy można zgłębić ją we Wrocławiu? Jak najbardziej. Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa dostępny jest w ofercie dydaktycznej Akademii Wojsk Lądowych, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie bogatej wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Studenci poznają zasady wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka, zasady funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem, jak również zasady prawne i procedury związane z prowadzeniem akcji ratowniczych. Ponadto, uczą się prawidłowej komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, organizowania pracy i prowadzenia działań ratowniczych, projektowania oraz monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa. Inżynieria bezpieczeństwa w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu stawia także na kształtowanie postaw i cech osobowo- zawodowych w zakresie samoświadomości, samoregulacji, umiejętności społecznych, zdolności adaptacyjnych, jak również umiejętności analitycznych. Kierunek prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: rysunek techniczny, ratownictwo medyczne, matematyka z elementami statystyki opisowej, zarządzanie kryzysowe, logistyka w bezpieczeństwie, zarządzanie jakością, katastrofy techniczne i naturalne, zagrożenia pożarowe, mechanika techniczna, termodynamika i mechanika płynów, organizacja systemów bezpieczeństwa i ratownictwa, wytrzymałość materiałów, analiza instrumentalna, techniczne systemy zabezpieczeń, bezpieczeństwo systemów informatycznych, techniki ochrony osób i mienia.

Inżynieria bezpieczeństwa to taki obszar zawodowy, który charakteryzuje się tym, że aby znaleźć dobrą pracę nie wystarczy posiadać dyplomu ukończenia studiów, lecz także solidnego bagażu umiejętności, jak również zdolności logicznego myślenia i, po prostu, głowy na karku. Co jednak warto podkreślić, absolwenci tego kierunku zawsze będą potrzebni, na dodatek w prawie każdej branży. Cóż to oznacza dokładnie? Osoby, które ukończyły Inżynierię bezpieczeństwa w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ośrodkach wdrożeniowych, zakładowych służbach bezpieczeństwa, inspekcji transportu drogowego, sektorze przemysłu obronnego, sektorze gospodarczym, czy też sektorze współpracy cywilno- wojskowej.

Nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że studia we Wrocławiu to olbrzymie możliwości edukacyjne i każdy zainteresowany zdobyciem solidnego wykształcenia będzie mógł wybrać dziedzinę dla siebie. Stolica Dolnego Śląska to bardzo istotny i prężnie działający ośrodek akademicki, który oferuje kształcenie w każdym obszarze tematycznym. A jak jest z uczelniami?

 

Jakie ma Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu opinie?

Marcin, student Inżynierii bezpieczeństwa mówi:

„Akademia Wojsk Lądowych to idealna uczelnia dla osób, które chcą wejść do świata, w którym bezpieczeństwo zapewniane na podstawie wiedzy jest sprawą najważniejszą. „

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - ważne informacje

Inżynieria bezpieczeństwa studia Wrocław

Inżynieria bezpieczeństwa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię bezpieczeństwa w Akademii Wojsk Lądowych:

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się metodami matematycznymi w zakresie zastosowań inżynierskich,
 • bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • oceny wytrzymałości materiałów,
 • analizy ryzyka z wykorzystaniem metod statystycznych i obliczeniowych,
 • mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • zasad gospodarki materiałowej,
 • funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem,
 • organizowania systemów bezpieczeństwa i systemów ratownictwa,
 • rozpoznawania i identyfikowania zagrożeń,
 • procedur prowadzenia akcji ratowniczych,
 • metod i technik wykrywania, identyfikowania i pomiaru zagrożeń.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria bezpieczeństwa:

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 • inspekcji transportu drogowego,
 • sektorze przemysłu obronnego,
 • sektorze gospodarczym,
 • zakładowej służbie bezpieczeństwa,
 • ośrodkach wdrożeniowych,
 • sektorze współpracy cywilno- wojskowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych przeliczonych na punkty kwalifikacyjne komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Komentarze (0)