Logistyka

Logistyka

Logistyka

22.06.2022

Logistyka – Akademia Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku logistyka w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku logistyka w AWL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logistyka dystrybucji
 • logistyka produkcji
 • logistyka wojskowa
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • magazynowanie
 • systemy identyfikacji towarowej i kodyfikacji
 • informatyka w logistyce

 

Logistyka nie od dzisiaj cieszy się popularnością, a efektem takiego stanu rzeczy jest ciągły rozwój tej dyscypliny oraz jej ogromne znaczenie. Logistyka, to ogólnie rzecz ujmując, zarządzanie procesami przemieszczania dóbr i osób, a także działaniami wspomagającymi te procesy w systemach, w których one zachodzą. Rozwój dziedziny sprawia, że rodzą się nowe gałęzie, metody działania oraz obszary, zatem podanie jednej, zwięzłej definicji staje się wręcz niemożliwe. Historia logistyki jest ściśle związana z historią wojska, bo to właśnie wojsko potrzebowało i nadal potrzebuje nieustannego zaopatrzenia. Nie dziwi więc fakt, że kierunek kształcenia w tej tematyce odnajdziemy w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Prowadzony jest on na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które planują zdobyć specjalistyczne kwalifikacje, które umożliwią pracę na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych w sektorze logistyki. Studenci otrzymują także wiedzę ekonomiczną i zaznajamiają się z zasadami zarządzania firmą. Ponadto, forma studiów sprzyja nabyciu umiejętności niezbędnych w dobie gospodarki rynkowej, takich jak: szybkie podejmowanie decyzji i przewidywanie ich konsekwencji, planowanie w różnym dystansie czasowym, uwzględniając potrzebę systemów dystrybucji, przepływu towarów, usług i informacji, a także umiejętność pracy pod presją.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: logistyka dystrybucji, logistyka produkcji, logistyka wojskowa, zarządzanie łańcuchem dostaw, magazynowanie, systemy identyfikacji towarowej i kodyfikacji, informatyka w logistyce, finanse, rachunkowość, zarządzanie jakością, prawo gospodarcze, ekonomika transportu, logistyka zaopatrzenia, kompetencje dowódcze i menedżerskie, komunikacja społeczna, nowe trendy w logistyce. Rozbudowany harmonogram kształcenia kładzie nacisk na wiele aspektów. Wśród nich wyróżnić można umiejętność planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, organizowania prac związanych z gospodarką magazynową, zarządzania zapasami, zarządzania gospodarką odpadami.

Logistyka w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu charakteryzuje się praktycznym profilem kształcenia. Oprócz tradycyjnych form zajęć, takich jak ćwiczenia w grupach, czy zajęcia laboratoryjne i seminaria, studenci uczestniczą w warsztatach i treningowych formach zajęć, czy też pracach zespołowych i indywidualnych. Mają one na celu przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek, który określić można mianem zmiennego, charakteryzującego się dynamicznymi modyfikacjami. Niezależnie od jego charakteru, absolwenci Logistyki w Akademii Wojsk Lądowych znajdą zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, jednostkach projektowych i doradczych, centrach logistycznych, firmach spedycyjno- transportowych.

„Dokąd na studia?” – takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat, a jest ono efektem rozrastających się możliwości edukacyjnych w naszym kraju. Jak wiemy, Wrocław to ogromny ośrodek akademicki i studiowanie omawianego przez nas kierunku nie stanowi żadnych problemów, natomiast kandydaci muszą zdecydować się na odpowiednią szkołę wyższą.

 

Jakie ma Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu opinie?

Wiktoria, studentka Logistyki mówi:

„Akademia Wojsk Lądowych to prestiżowa uczelnia, która zdecydowanie wyróżnia się na tle innych. Studiują tutaj ci, którzy dobrze wiedzą czego oczekują od studiów i wiedzą co będą chcieli zrobić ze swoim wykształceniem.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Wrocław

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Akademii Wojsk Lądowych:

Absolwent kierunku Logistyka w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania i interpretowania świata organizacji i procesów zarządzania,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • określania wpływu strategii marketingowych na konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • zagadnień prawa gospodarczego,
 • normalizacji i zarządzania jakością w logistyce,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
 • projektowania procesów gospodarczych,
 • logistyki wojskowej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • jednostkach projektowych i doradczych,
 • centrach logistycznych,
 • firmach spedycyjno- transportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Komentarze (0)