Gospodarka turystyczna

Gospodarka turystyczna

Gospodarka turystyczna – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2021

Studia na kierunku gospodarka turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka turystyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • geografia turystyczna
 • ekonomika turystyki
 • zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
 • statystyka opisowa
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

Przed każdą branżą stają wyzwania, a także pytania związane z dalszym rozwojem. Branża turystyczna nie jest wyjątkiem. Współczesność nakazuje podwyższanie standardów, dynamizację, zmiany prowadzące do otwierania się na nowe potrzeby klientów, czy inwestorów. Jakie modyfikacje muszą zajść, aby sektor związany z turystyką wyglądał inaczej, i czy rzeczywiście potrzebne w nim są jakiekolwiek zmiany? Niemal wszędzie potrzebny jest dobry menedżer, który wprowadzi daną działalność na wyższy poziom, dzięki wielu różnorodnym umiejętnościom i szerokiej wiedzy. Na tej podstawie zainteresowanym nauką oferowany jest innowacyjny kierunek kształcenia – Gospodarka turystyczna. A w której uczelni? Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy, będącej unikatowym połączeniem ekonomii, zarządzania i turystyki. Studenci nabywają wielu umiejętności, wśród których wyróżnić można: zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, programowanie i ocena inwestycji turystycznych, realizowanie badań rynku turystycznego, czy posługiwanie się prawem związanym z tą dziedziną. Co ważne, za proces kształcenia odpowiadają nie tylko zajęcia zawarte w harmonogramie, lecz także Studenckie Centrum Badań Turystycznych Explorers, w którym studenci realizują praktyczne projekty dla branży turystycznej, prowadzą badania marketingowe, biorą udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz organizują spotkania z praktykami biznesu turystycznego, jak również bogaty wybór wszelakich praktyk zawodowych i wyjazdów szkoleniowych w ramach zajęć terenowych. Gospodarka turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Gospodarka turystyczna? Na przykład: mikroekonomia, geografia turystyczna, ekonomika turystyki, zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, statystyka opisowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse przedsiębiorstw, marketing w turystyce, prawo w turystyce, globalizacja gospodarki turystycznej, badania międzynarodowego rynku turystycznego, zachowania konsumentów na rynku turystycznym, logistyka w turystyce, programowanie i ocena inwestycji w turystyce.

Czy można postrzegać sektor turystyczny inaczej niż największy na świecie biznes? Nie zagłębiając się w jego zasady można przyznać, iż jest to dyscyplina nie posiadająca żadnych ograniczeń i limitów. Istotą jest posiadanie umiejętności, dzięki którym inni również dojdą do podobnych wniosków. Czy charakter branży sprawia, że na absolwentów omawianego przez nas kierunku czeka nieograniczona ilość propozycji zawodowych? Osoby, które ukończyły Gospodarkę turystyczną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu znajdą zatrudnienie w firmach oferujących usługi turystyczne, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, instytucjach promocji turystyki. Program kształcenia zakłada zdolność posługiwania się dwoma językami obcymi, zatem śmiało można przyznać, iż świat stoi otworem; zwłaszcza dla osób, które wybrały specjalność Międzynarodowy biznes turystyczny.

Kierunki studiów w Poznaniu tworzą razem bardzo długą listę, a Gospodarka turystyczna zajmuje na niej niezwykle istotne miejsce, gdyż jest dziedziną o unikatowym charakterze. Wiąże się to z tym, że można ją znaleźć tylko na jednej uczelni. Warto zdobywać w niej wykształcenie?

 

Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinie?

Paulina, studentka Gospodarki turystycznej mówi:

„Branża turystyczna interesuje mnie od dawna i wydaje mi się, że będą musiały zachodzić w niej zmiany, aby oferować klientom znacznie więcej niż obecnie. Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym to zupełnie inne spojrzenie na ten sektor. Dlatego jeśli miałabym ponownie wybierać szkołę wyższą, ponownie postawiłabym na UE w Poznaniu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę turystyczną na Uniwersytecie Ekonomicznym:

Absolwent kierunku Gospodarka turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowywania strategii rozwoju turystyki w regionie,
 • budowania planu marketingowego hotelu,
 • zagospodarowania turystycznego i planowania przestrzennego,
 • stymulowania inwestycji turystycznych,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • zasad badania rynku turystycznego,
 • formułowania biznes planów,
 • zarządzania jakością,
 • programowania i oceny inwestycji turystycznych,
 • polityki turystycznej i prawa turystycznego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka turystyczna:

Absolwent kierunku Gospodarka turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach oferujących usługi turystyczne,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach społecznych,
 • instytucjach promocji turystyki.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka turystyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka turystyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Komentarze (0)