Dodaj do ulubionych

Gospodarka turystyczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku gospodarka turystyczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku gospodarka turystyczna:

 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Gospodarka turystyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Gospodarka turystyczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka turystyczna

UCZELNIE, GDZIE GOSPODARKA TURYSTYCZNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Turystyka i rekreacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Jednostka prowadząca

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Turystyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Turystyka i rekreacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.05.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.05.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.07.2021
do 10.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.07.2021
do 10.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka turystyczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Gospodarkę turystyczną

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Gospodarka turystyczna? Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że zdobędziesz wiedzę z zakresu wielu dziedzin.

Podczas studiów możesz spodziewać się zajęć z zakresu analizowania gospodarczych i społecznych procesów wpływających na działalność przedsiębiorstw turystycznych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. Będziesz też analizować powiązania przedsiębiorstw turystycznych z podmiotami otoczenia, wykorzystania metod i narzędzi zarządzania operacyjnego i strategicznego.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ekonomiki i finansów turystyki, geografii turystycznej,
 • prawa, zarządzania i marketingu w turystyce,
 • analizowania gospodarczych i społecznych procesów wpływających na działalność przedsiębiorstw turystycznych,
 • zasad tworzenia produktu przedsiębiorstwa turystycznego,
 • języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka turystyczna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek gospodarka turystyczna realizuje treści z zakresu nauk ekonomicznych, dlatego też zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru tematycznego.

 

Studia na kierunku gospodarka turystyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na powyższe studia będą mieć możliwość nauki w trybie stacjonarnym. W przypadku tych studiów, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Natomiast wybierając studia zaoczne musisz być przygotowany na uczestnictwo w zjazdach realizowanych w wybrane weekendy semestru.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku gospodarka turystyczna będzie oscylował głównie wokół nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. W ofercie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów właśnie z tego zakresu tematycznego, między innymi:

 • etyka gospodarcza
 • podstawy zarządzania
 • podstawy finansów
 • zarządzanie personelem w turystyce

Jako student zdobędziesz cenne informacje na temat funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw turystycznych, w tym punktów gastronomicznych czy firm transportowych. Ponadto, zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat zjawisk oraz procesów gospodarczych i społecznych bezpośrednio związanych z turystyką. W programie znajdą się także obieralne specjalizacje, których aktualną ofertę zamieszczono na stronach internetowych wuybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku gospodarka turystyczna zdobędziesz także cenne umiejętności praktyczne. W czasie studiów, skupisz się przede wszystkim na doskonaleniu swoich zdolności z obszaru zarządzania, marketingu czy ekonomii. Tym samym nauczysz się dokonywania analiz gospodarczych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych.

Ponadto, poznasz nowoczesne techniki zarządzania personelem, wydarzeniami i rozwojem w turystyce. Dodatkowo, rozwiniesz swoje kompetencje językowe i poznasz specjalistyczna terminologię branżową, co zwiększy twoje szanse na międzynarodową karierę.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Turystyka to obecnie jedna z najlepiej rozwijających się branż gospodarki. Komunikacja jest teraz niezwykle prosta i tańsza. Podróże to już nie domena ludzi bogatych, a są one dostępne dla wszystkich, co daje wiele możliwości dla osób, które chciałyby pracować w tej dziedzinie.

Jeżeli zatem myślisz o promocji turystyki to przeczytaj nasz opis kierunku, aby dowiedzieć się jaki jest program studiów i możliwości pracy!

 

5. Gdzie studiować gospodarkę turystyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka turystyczna:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku gospodarka turystyczna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek gospodarka turystyczna można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Jeżeli zdecydujesz się na pierwszą opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł licencjata. Natomiast studia drugiego stopnia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania studiów na kierunku gospodarka turystyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA I STOPNIA

GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek gospodarka turystyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Przedmioty:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Przedmioty:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku gospodarka turystyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
50
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek gospodarka turystyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
95
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac. I stopnia:
78
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka turystyczna

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Gospodarka turystyczna? Ukończone studia pozwolą Ci na pracę jako specjalista, doradca, analityk lub manager w firmach turystycznych krajowych i zagranicznych, znaleźć zatrudnienie w jednostkach zajmujących się promocją, informacją i obsługą turystyczną miast i regionów. Przy ciągłym rozwoju branży nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem pracy, która spełni Twoje oczekiwania.

 

Absolwent kierunku Gospodarka turystyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik w biurach podróży i hotelach,
 • pracownik w centrach rekreacji,
 • pracownik w gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego,
 • pracownik w administracji rządowej i samorządowej,
 • pracownik w organizacjach społecznych. 

 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA

Komentarze (0)