Teleinformatyka

Teleinformatyka

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Teleinformatyka – Politechnika Bydgoska 2021

Studia na kierunku teleinformatyka na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku teleinformatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • elementy i układy elektroniczne
 • modelowanie i metody analizy układów elektronicznych
 • sieci NGN
 • transmisja danych
 • technika komputerowa
 • media transmisyjne

 

Teleinformatyka to, najprościej ujmując, dziedzina techniki zajmująca się wykorzystaniem telekomunikacji w informatyce i informatyki w telekomunikacji, czyli jeden z efektów postępu technologii, który nie gaśnie tylko nabiera jeszcze większej siły. W przestrzeń teleinformatyczną wchodzą wszystkie media komunikacyjne, od telefonii stacjonarnej po telewizję, jak również media umożliwiające zapis informacji i sprzęt do tego wykorzystywany. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że teleinformatyka należy do najważniejszych dziedzin naszego życia i być może nikt nie jest w stanie przepowiedzieć jak będzie ona wyglądać za kilka, bądź kilkanaście lat. Spróbować mogą osoby, które zgłębią tę dyscyplinę na studiach. Zainteresowani nauką powinni zwrócić uwagę na Teleinformatykę na Politechnice Bydgoskiej, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. Studenci zgłębiają tematykę rozwiązywania problemów technicznych w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i komputerowych, projektowania, zarządzania i administrowania sieciami teleinformatycznymi o różnej strukturze, tworzenia aplikacji w różnych językach programowania, czy tworzenia rozwiązań bazodanowych.

Program nauczania zawiera w sobie następujące przedmioty: matematyka, fizyka, elementy i układy elektroniczne, modelowanie i metody analizy układów elektronicznych, sieci NGN, transmisja danych, technika komputerowa, media transmisyjne, metody optymalizacji, teoria sygnałów w teleinformatyce, badania operacyjne w teleinformatyce, komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, sieci komputerowe, systemy łączności bezprzewodowej, inżynieria oprogramowania, techniki internetowe.

W ramach realizowanych przedmiotów studenci otrzymują przygotowanie zarówno z zakresu informatyki, jak i telekomunikacji. Dzięki temu będą mogli śledzić i wdrażać nowe rozwiązania implementowane w systemach i sieciach teleinformatycznych. Znajdą zatrudnienie w zakładach korzystających ze stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szerokopasmowych, w firmach administrujących sieci teleinformatyczne o różnej strukturze (sieci LAN, MAN, WAN), w biurach, firmach i placówkach IT.

Kierunki studiów w Bydgoszczy tworzą razem długą listę ciekawych dyscyplin, a Teleinformatyka zajmuje na niej istotne miejsce. Warto wybrać ten kierunek i tę uczelnię?

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Grzesiek, student Teleinformatyki:

„Teleinformatyka to ciągły rozwój, tutaj nie można się zatrzymać. Właśnie dlatego wybrałem taki kierunek, który sam będzie napędzał mnie do pracy i uaktualniania wiadomości. A dlaczego akurat PB? Bo to najlepsza uczelnia w regionie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Teleinformatykę:

Absolwent kierunku Teleinformatyka na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modeli ruchu w sieciach teleinformatycznych,
 • projektowania nowoczesnych usług internetowych,
 • tworzenia aplikacji w różnych językach programowania,
 • bezpieczeństwa systemów informacyjnych i komunikacji elektronicznej,
 • technik bazodanowych i sposobów pozyskiwania informacji z baz danych,
 • efektywnego wykorzystania systemów operacyjnych, multimediów i oprogramowania wspierającego obliczenia inżynierskie.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Teleinformatyka:

Absolwent kierunku Teleinformatyka na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach administrujących sieci teleinformatyczne,
 • przedsiębiorstwach różnych branż,
 • firmach IT.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Teleinformatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki PB

Komentarze (0)