Teleinformatyka - Bydgoszcz

Teleinformatyka - Bydgoszcz

Teleinformatyka - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

teleinformatyka

Odkryj kierunek teleinformatyka w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Teleinformatyka studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Teleinformatyka w Bydgoszczy to studia inżynierskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Teleinformatyka - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek teleinformatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Teleinformatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku teleinformatyka

Uczelnie, gdzie teleinformatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek teleinformatyka w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku teleinformatyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • informatyka
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Kandydaci na studia w Bydgoszczy na kierunek teleinformatyka muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Ranking punktowy ustalany przez uczelnie publiczne przewiduje sumę punktów z egzaminów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz z egzaminów dodatkowych najlepiej zdawanych na poziomie rozszerzonym z informatyki, matematyki, fizyki bądź fizyki i astronomii.

Jeśli chodzi o uczelnie prywatne, najczęściej najistotniejsze jest złożenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Wszelkie informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych wybranych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku teleinformatyka w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Czas trwania studiów na kierunku teleinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TELEINFORMATYKA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek teleinformatyka na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TELEINFORMATYKA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

TELEINFORMATYKA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku teleinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek teleinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku teleinformatyka w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek teleinformatyka w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Kierunki informatyczne w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TELEINFORMATYKA?

 

Teleinformatyka to dziedzina nauki i techniki, która wykorzystuje nowoczesne technologie i urządzenia komputerowe w projektowaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. Kierunek jest wielowymiarowy i łączy dwie istotne dla XXI wieku dyscypliny – informatykę i telekomunikację, a zdobyta wiedza pozwala wprowadzać najnowsze rozwiązania do systemów i sieci teleinformatycznych.

Studia informatyczne są niezwykle popularne w dzisiejszych czasach i nieustannie szukają nowego pola do rozwiązań problemów sieciowych i stricte komputerowych. Przyszli studenci będą zajmowali się projektowaniem i administrowaniem sieci teleinformatycznych przy zastosowaniu najnowszych oprogramowań informatycznych. Jeśli tworzenie rozwiązań bazodanowych lub wykorzystywanie systemów operacyjnych w branży teleinformatycznej jest czymś, co znajduje się w zakresie Twoich zainteresowań, warto wybrać studia w Bydgoszczy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku teleinformatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku teleinformatyka w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty 

Teleinformatyka to połączenie telekomunikacji i informatyki; dział techniki zajmujący się przede wszystkim wykorzystywaniem nowoczesnych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. Uczelnie w Bydgoszczy, które mają w swojej ofercie studia informatyczne tego typu, znajdziesz w dziale poniżej.

Program kształcenia składa się z zajęć bazujących na informatyce i matematyce. Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład:

 • metodyka projektowania i technika realizacji
 • podstawy programowania
 • bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych 
 • systemy łączności bezprzewodowej
 • aplikacje w sieciach teleinformatycznych
 • metodyka pomiarów układów i mikroukładów elektronicznych

 

Plany zajęć obejmują przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne.

Ile trwają studia na kierunku teleinformatyka w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Teleinformatyka w Bydgoszczy trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TELEINFORMATYKA?

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak teleinformatyka przygotowują przyszłych absolwentów do zajmowania się projektowaniem, zarządzaniem oraz zabezpieczeniem sieci teleinformatycznych, a także do administrowania rozproszonymi sieciami operacyjnymi. Wielu z nich pracuje w charakterze konsultantów sieci teleinformatycznych, a zatrudniani są także w instytucjach, które zajmują się integracją sieci i usług oraz systemami multimedialnymi lub w firmach projektowych i eksploatujących sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.

Studia inżynierskie dają przepustkę do pracy w bardzo wielu miejscach. Absolwenci pracują w:

 • zakładach, które korzystają ze stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szerokopasmowych
 • firmach administrujących sieci teleinformatyczne o różnej strukturze (sieci LAN, MAN, WAN)
 • biurach, firmach i placówkach IT

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)