Teleinformatyka

Teleinformatyka

Teleinformatyka – Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku teleinformatyka na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku teleinformatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • elementy i układy elektroniczne
 • modelowanie i metody analizy układów elektronicznych
 • sieci NGN
 • transmisja danych
 • technika komputerowa
 • media transmisyjne

 

Teleinformatyka to, najprościej ujmując, dziedzina techniki zajmująca się wykorzystaniem telekomunikacji w informatyce i informatyki w telekomunikacji, czyli jeden z efektów postępu technologii, który nie gaśnie tylko nabiera jeszcze większej siły. W przestrzeń teleinformatyczną wchodzą wszystkie media komunikacyjne, od telefonii stacjonarnej po telewizję, jak również media umożliwiające zapis informacji i sprzęt do tego wykorzystywany. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że teleinformatyka należy do najważniejszych dziedzin naszego życia i być może nikt nie jest w stanie przepowiedzieć jak będzie ona wyglądać za kilka, bądź kilkanaście lat. Spróbować mogą osoby, które zgłębią tę dyscyplinę na studiach. Zainteresowani nauką powinni zwrócić uwagę na Teleinformatykę na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. Studenci zgłębiają tematykę rozwiązywania problemów technicznych w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i komputerowych, projektowania, zarządzania i administrowania sieciami teleinformatycznymi o różnej strukturze, tworzenia aplikacji w różnych językach programowania, czy tworzenia rozwiązań bazodanowych.

Program nauczania zawiera w sobie następujące przedmioty: matematyka, fizyka, elementy i układy elektroniczne, modelowanie i metody analizy układów elektronicznych, sieci NGN, transmisja danych, technika komputerowa, media transmisyjne, metody optymalizacji, teoria sygnałów w teleinformatyce, badania operacyjne w teleinformatyce, komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, sieci komputerowe, systemy łączności bezprzewodowej, inżynieria oprogramowania, techniki internetowe.

W ramach realizowanych przedmiotów studenci otrzymują przygotowanie zarówno z zakresu informatyki, jak i telekomunikacji. Dzięki temu będą mogli śledzić i wdrażać nowe rozwiązania implementowane w systemach i sieciach teleinformatycznych. Znajdą zatrudnienie w zakładach korzystających ze stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szerokopasmowych, w firmach administrujących sieci teleinformatyczne o różnej strukturze (sieci LAN, MAN, WAN), w biurach, firmach i placówkach IT.

Kierunki studiów w Bydgoszczy tworzą razem długą listę ciekawych dyscyplin, a Teleinformatyka zajmuje na niej istotne miejsce. Warto wybrać ten kierunek i tę uczelnię?

 

Jakie ma Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy opinie?

Grzesiek, student Teleinformatyki:

„Teleinformatyka to ciągły rozwój, tutaj nie można się zatrzymać. Właśnie dlatego wybrałem taki kierunek, który sam będzie napędzał mnie do pracy i uaktualniania wiadomości. A dlaczego akurat UTP? Bo to najlepsza uczelnia w regionie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Teleinformatykę:

Absolwent kierunku Teleinformatyka na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modeli ruchu w sieciach teleinformatycznych,
 • projektowania nowoczesnych usług internetowych,
 • tworzenia aplikacji w różnych językach programowania,
 • bezpieczeństwa systemów informacyjnych i komunikacji elektronicznej,
 • technik bazodanowych i sposobów pozyskiwania informacji z baz danych,
 • efektywnego wykorzystania systemów operacyjnych, multimediów i oprogramowania wspierającego obliczenia inżynierskie.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Teleinformatyka:

Absolwent kierunku Teleinformatyka na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach administrujących sieci teleinformatyczne,
 • przedsiębiorstwach różnych branż,
 • firmach IT.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Teleinformatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP

Komentarze (0)