Wzornictwo

Wzornictwo

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Wzornictwo – Politechnika Bydgoska 2021

Studia na kierunku wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku wzornictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki i kultury
 • rysunek specjalistyczny
 • historia wzornictwa
 • geometria wykreślna
 • modelowanie
 • projektowanie ogólne

 

Czy istnieje wzór na wzornictwo, albo wzornictwo wzorowe? Nie zagłębiając się w słowne potyczki należy przyznać, że ze wzornictwem spotykamy się każdego dnia, nie zwracając nawet baczniejszej uwagi. Dlaczego? Ponieważ, wzornictwo to po prostu projektowanie przedmiotów użytkowych. W latach 50 XX wieku zaczęło rozwijać się tzw. wzornictwo przemysłowe, które łączyło w sobie sztukę z życiem codziennym. Przełomu w tej dziedzinie dokonali artyści skupieni wokół uczelni artystyczno- rzemieślniczej Bauhaus, propagujący zasadę funkcjonalizmu, tworzenie form typowych, a zarazem niezwykle starannie opracowanych, jak również twórcy radzieckiej szkoły artystyczno- technicznej Wchutiemas, która kształciła plastyków na potrzeby przemysłu. Dzięki temu Wzornictwo jest istotną dyscypliną, jak również ważnym kierunkiem kształcenia. Na tych, którzy pragną odnaleźć się świecie, który łączy w sobie sztukę i technikę, czeka Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej, gdzie prowadzone jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem sztuki, nauk humanistycznych i nauk technicznych, jak również umiejętności projektowych, niezbędnych do wykonywania zawodu projektanta. Studenci uczą się projektowania form użytkowych, projektowania przestrzeni, projektowania scenografii, oprawy spektakli, projektowania imprez i eventów artystycznych, projektowania kolorystyki, projektowania graficznego znaków, druków, plakatów, katalogów, komunikacji wizualnej, systemów identyfikacji wizualnej. Ponadto, biorą udział w szkoleniach i warsztatach edukacyjnych z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, designu, czy prototypowania pod opieką uznanych projektantów i czynnych artystów, a także w zajęciach praktycznych w znanych bydgoskich firmach. Wzornictwo w PB to także możliwość uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych plenerach artystycznych i projektowych, jak również szansa na współtworzenie różnorodnych wydarzeń.

Studia na kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej zakładają połączenie sztuk projektowych i sztuk pięknych. W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: historia sztuki i kultury, rysunek specjalistyczny, historia wzornictwa, geometria wykreślna, modelowanie, projektowanie ogólne, projektowanie specjalistyczne, komunikacja wizualna, techniki wytwarzania, technologie materiałowe, prawo autorskie, materiałoznawstwo, grafika komputerowa, przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Jeśli zakładamy, że nie istnieje wzór na wzornictwo, to czy istnieje wzór na pracę po ukończeniu nauki na tym kierunku? Studenci Wzornictwa zostają przygotowani do podjęcia pracy w zespołach projektowych oraz działalności artystycznej, ale cóż to dokładnie oznacza? Otóż, osoby które ukończyły omawiany przez nas kierunek mogą znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, teatrach, galeriach sztuki, muzeach, organizacjach promujących sztukę i kulturę.

Zdana matura i co dalej? Dokąd na studia? Podobnych pytań, osoby które poważnie zastanawiają się nad wyższą edukacją, zadają sobie setki. Oferty dydaktyczne rodzimych uczelni powiększają się, stają się coraz ciekawsze i niektórym niełatwo jest wybrać jedną, ostateczną przestrzeń kształcenia. Studia w Bydgoszczy dają bardzo duży wybór, więc niektórym na pewno zakręci się w głowie od edukacyjnych propozycji. Ale skupmy się na omawianym kierunku.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Honorata, studentka Wzornictwa mówi:

„Cieszę się, że studiuję w Bydgoszczy i cieszę się, że studiuję w PB. Zarówno miasto, jak i uczelnia mają bardzo wiele do zaoferowania studentom, więc jeśli miałabym jeszcze raz wybierać miejsce swojego kształcenia, to ponownie postawiłabym na Bydgoszcz i Politechnikę Bydgoską.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej:

Absolwent kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii sztuki i historii wzornictwa,
 • posługiwania się warsztatem plastycznym w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz współczesnych mediów,
 • technik komputerowego wspomagania projektowania,
 • projektowania wieloaspektowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Wzornictwo:

Absolwent kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych,
 • teatrach,
 • galeriach sztuki,
 • muzeach,
 • organizacjach promujących sztukę i kulturę.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wzornictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek wzornictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia artystyczne wybrać

Studia na kierunku Wzornictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Politechnika Bydgoska kierunki

Jakie są kierunki artystyczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inzynierii Mechanicznej PB

Komentarze (0)