Zoofizjoterapia

Zoofizjoterapia

Zoofizjoterapia

02.02.2022

Zoofizjoterapia – Politechnika Bydgoska 2022

Studia na kierunku zoofizjoterapia na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku zoofizjoterapia w PB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zoofizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zoologia
 • biochemia
 • morfologia zwierząt
 • fizjologia zwierząt
 • histologia zwierząt
 • techniki mikroskopowe
 • biofizyka
 • genetyka zwierząt
 • kynologia

 

Na rodzimej mapie edukacyjnej pojawiają się dyscypliny zwracające uwagę na dobro zwierząt. Przykładem jest Zoofizjoterapia, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. A czym dokładnie zajmuje się ta dziedzina? Zoofizjoterapia to dział medycyny weterynaryjnej, który wykorzystuje fizjoterapię w rehabilitacji zwierząt. Co ważne, nie dotyczy ona wyłącznie psów i kotów, ale także koni, królików, ptaków czy innych zwierząt towarzyszących. Co równie istotne, na wspomnianej mapie edukacyjnej znajduje się tylko jeden punkt oferujący kształcenie w tym zakresie. To Politechnika Bydgoska. Właśnie tam znajdziemy Zoofizjoterapię, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat fizjologii i anatomii licznych gatunków zwierząt udomowionych, nieudomowionych i egzotycznych. Studenci nabywają umiejętności praktycznych z zakresu fizjoterapii zwierząt, laseroterapii, kinezyterapii, a także układania programów treningu sportowego dla koni i psów. Ponadto, poznają zasady prawidłowego żywienia oraz utrzymania zwierząt w warunkach dobrostanu. Zoofizjoterapia na Politechnice Bydgoskiej to kierunek prowadzony w trybie stacjonarnym.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: zoologia, biochemia, morfologia zwierząt, fizjologia zwierząt, histologia zwierząt, techniki mikroskopowe, biofizyka, genetyka zwierząt, kynologia, fizjologia behawioralna, żywienie zwierząt, fizjologia aparatu ruchu, psychologia zwierząt, biologia komórki, zasady pracy ze zwierzętami, biomechanika ruchu o koni, fizjologia ptaków, parazytologia, terapie fizykalne u zwierząt towarzyszących, suplementacja diety dla zwierząt użytkowanych sportowo, anatomia zwierząt egzotycznych, biologia płazów i gadów, bioróżnorodność i ochrona zasobów genowych, ornitologia.

Zoofizjoterapia jest kierunkiem, którego zadaniem jest wyposażenie w wiedzę z zakresu prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierząt, także w aspekcie etologicznym i psychologicznym, jak również rozwinięcie umiejętności z zakresu oceny biomechaniki ruchu oraz możliwości stosowania manualnych i fizykalnych metod terapii zwierząt. Solidny bagaż kwalifikacji prowadzi do tego, że absolwenci znajdą zatrudnienie w lecznicach weterynaryjnych, ośrodkach terapeutycznych dla zwierząt, ogrodach zoologicznych, stadninach koni, czy schroniskach.

Studia w Bydgoszczy to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, w którym odnaleźć można oryginalne kierunki kształcenia na wzór Zoofizjoterapii. Tym, którzy zainteresowani są tą dyscypliną warto podpowiedzieć, czy uczelnia, która ją oferuje spełnia wymagania studentów.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Małgosia, studentka Zoofizjoterapii mówi:

„Politechnika Bydgoska to uczelnia nowoczesna i innowacyjna. Jeśli chcecie studiować kierunki odpowiadające zapotrzebowaniu współczesnego świata, udajcie się do Bydgoszczy.”

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

ZOOFIZJOTERAPIA - ważne informacje

Zoofizjoterapia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zoofizjoterapię na Politechnice Bydgoskiej

Absolwent kierunku Zoofizjoterapia na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • systematyki różnych grup i gatunków zwierząt,
 • budowy mikroorganizmów,
 • budowy anatomicznej i topografii poszczególnych narządów i układów,
 • procesów fizjologicznych, biochemicznych i biofizycznych zachodzących w organizmach zwierzęcych,
 • dziedziczenia cech u zwierząt,
 • narzędzi, technik i technologii umożliwiających prawidłowe przeprowadzanie zabiegów zoofizjoterapeutycznych,
 • bioróżnorodności, problemów reintrodukcji i ochrony gatunków ginących,
 • zasad żywienia zwierząt,
 • chowu i hodowli zwierząt,
 • kinezyterapii i biomechaniki ruchu,
 • precyzyjnego porozumiewania się z hodowcami, lekarzami weterynarii i właścicielami zwierząt,
 • przepisów prawnych w zakresie dobrostanu zwierząt, przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zoofizjoterapia:

Absolwent kierunku Zoofizjoterapia na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • lecznicach weterynaryjnych,
 • ośrodkach terapeutycznych dla zwierząt,
 • ogrodach fauny,
 • ogrodach zoologicznych,
 • stadninach koni,
 • schroniskach dla zwierząt.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zoofizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)