Analityka medyczna

Analityka medyczna

Analityka medyczna – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku analityka medyczna na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku analityka medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia medyczna
 • anatomia
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • chemia analityczna
 • mikrobiologia ogólna
 • diagnostyka parazytologiczna
 • analiza instrumentalna
 • biochemia
 • biologia molekularna

 

Pomimo tego, że Analityka medyczna coraz mocniej zaznacza swoją obecność w ofertach dydaktycznych rodzimych uczelni, to jeszcze nie wszyscy wiedzą czym dokładnie się zajmuje i jakie obowiązki wykonuje absolwent tego kierunku. Najprościej rzecz ujmując, podstawowym zadaniem analityka medycznego jest wykonywanie badań diagnostycznych, zleconych przez lekarza. Łatwo się domyślić, że dyscyplina ta nie należy do najłatwiejszych i łączy w sobie różne dziedziny, takie jak: farmacja, biotechnologia, czy chemia. Badania laboratoryjne, dokumentacja medyczna, eksperymenty naukowe – jeśli jesteście zainteresowani wymienionymi elementami tej dyscypliny, zwróćcie uwagę na kierunek Analityka medyczna. Znajdziecie go w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych, z naciskiem położonym na zagadnienia medycyny laboratoryjnej. Kształcenie przygotowuje do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej w zakresie chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, czy biologii molekularnej. Studenci uczą się pobierać i przygotowywać materiał do badań, stosować laboratoryjne algorytmy postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych, wykonywać badania laboratoryjne przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych, autoryzować i interpretować wyniki badań.

Studia na kierunku Analityka medyczna w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie zawierają dwie grupy zagadnień; są to zajęcia obligatoryjne i obieralne. Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: biologia medyczna, anatomia, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, mikrobiologia ogólna, diagnostyka parazytologiczna, analiza instrumentalna, biochemia, biologia molekularna, prawo medyczne, higiena i epidemiologia, patomorfologia, chemia kliniczna, analityka ogólna i techniki pobierania materiału, cytologia kliniczna, genetyka medyczna, farmakologia, onkologia kliniczna, diagnostyka izotopowa, hematologia laboratoryjna, statystyka medyczna.

Kształcenie w ramach omawianego przez nas kierunku, oprócz wymienionych umiejętności priorytetowych, ma także na celu przygotowanie do partnerskiej współpracy zawodowej z pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia w zakresie działań diagnostycznych, prognostycznych i dotyczących monitorowania leczenia, jak również uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych. A co po studiach? Absolwenci Analityki medycznej w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie mogą znaleźć zatrudnienie w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, instytutach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, jednostkach kontrolno- pomiarowych, laboratoriach kontroli i badania żywności, laboratoriach ochrony środowiska, laboratoriach higieny ogólnej.

Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że studia medyczne należą do najtrudniejszych i najbardziej wymagających. Na szczęście, nie brakuje chętnych do nauki.

 

Jakie ma Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie opinie?

Paulina, studentka Analityki medycznej mówi:

„Pomorski Uniwersytet Medyczny to uczelnia o wysokiej pozycji i świetnym programie kształcenia. Każdego roku wychodzą stąd prawdziwi specjaliści. Nigdy nie pomyślałam, że mogłabym wybrać inne miejsce. PUM to najlepsza opcja kształcenia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Analitykę medyczną w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Analityka medyczna w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu losów leku w ustroju i mechanizmu jego działania,
 • budowy i funkcji narządów i komórek układu immunologicznego,
 • wykonywania preparatów mikroskopowych z materiału biologicznego z uwzględnieniem różnych technik mikroskopowania,
 • przeprowadzania analizy statystycznej,
 • mechanizmów rozwoju choroby, zmian czynnościowych ustroju w chorobie oraz ich następstw ogólnoustrojowych,
 • wykonywania analiz toksykologicznych,
 • stosowania metod biologii molekularnej,
 • technik pobierania materiału,
 • diagnostyki laboratoryjnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Analityka medyczna:

Absolwent kierunku Analityka medyczna w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach kontrolno- pomiarowych,
 • laboratoriach kontroli i badania żywności,
 • laboratoriach ochrony środowiska,
 • laboratoriach higieny ogólnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Analityka medyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Szczecinie

PUM kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM

Komentarze (0)