Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

Kierunek Lekarsko- Dentystyczny – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia stomatologii
 • zdrowie publiczne
 • anatomia człowieka
 • ergonomia i bezpieczeństwo pracy w stomatologii
 • fizjologia narządu żucia
 • metodologia badań naukowych
 • biofizyka
 • mikrobiologia i immunologia

 

Leczenie zębów to praktyka znana od tysiącleci, choć oczywiście w zupełnie innym wymiarze niż dzisiaj. Kiedyś, aby określić siebie mianem dentysty nie były potrzebne dyplomy, ani dogłębna wiedza w tym zakresie. Dzisiaj to jeden z najbardziej wymagających zawodów. Warto wspomnieć, że wraz z postępem nauki oraz środków do wykonywania tej profesji zmieniała się jej nazwa. Czasem, specjalistów nazywaną dentystami, czasem stomatologami, by w końcu dojść do wniosku, że wyrazów tych można używać zamiennie. Na tych, którzy chcą wykształcić się w zakresie stomatologii czeka Kierunek Lekarsko- Dentystyczny, w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu medycyny, nauk przyrodniczych oraz szczegółowej wiedzy z obszaru stomatologii. Studenci przygotowują się do prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej, planowania, wdrażania i oceniania postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej, postępowania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady humanitaryzmu, oraz prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników.

Studia na Kierunku Lekarsko- Dentystycznym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: historia stomatologii, zdrowie publiczne, anatomia człowieka, ergonomia i bezpieczeństwo pracy w stomatologii, fizjologia narządu żucia, metodologia badań naukowych, biofizyka, mikrobiologia i immunologia, patomorfologia z patologią jamy ustnej, materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny, genetyka kliniczna, fizjologia człowieka, stomatologia społeczna, stomatologia zachowawcza przedkliniczna, promocja zdrowia jamy ustnej, mikrobiologia jamy ustnej, choroby przyzębia, otolaryngologia, radiologia stomatologiczna, medycyna sądowa, alergologia, choroby błony śluzowej.

Do najważniejszych zadań, jakie będą wykonywać osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek należy: diagnozowanie oraz leczenie chorób dziąseł, zębów i błony śluzowej, korygowanie wad zgryzu, protetyka oraz udzielanie informacji z zakresu właściwej higieny jamy ustnej. Absolwenci Kierunku Lekarsko- Dentystycznego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie mogą pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytutach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że Kierunek Lekarsko- Dentystyczny dostępny jest tylko w ofertach dydaktycznych uczelni medycznych. Mogłoby się wydawać, że taki stan ułatwia podejmowanie decyzji związanych z wyższym kształceniem.

 

Jakie ma Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie opinie?

Malwina, studentka Kierunku Lekarsko- Dentystycznego mówi:

„Pomorski Uniwersytet Medyczny to zdecydowana czołówka kształcenia. Liczne zajęcia, praktyki kształcą prawdziwych specjalistów, którzy będą nieśli profesjonalną pomoc pacjentom.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek Lekarsko- Dentystyczny:

Absolwent kierunku Lekarsko- Dentystycznym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu i interpretacji struktury chemicznej, reakcji i procesów biochemicznych zachodzących w organizmach żywych,
 • opisu i interpretacji zjawisk fizycznych występujących w narządzie żucia,
 • budowy poszczególnych układów i narządów organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem anatomii głowy i szyi,
 • mikrobiologii i immunologii,
 • oceny związków między czynnikami środowiska zewnętrznego a zdrowiem i chorobą,
 • rozpoznawania ostrych stanów chirurgicznych,
 • rozpoznawania chorób jamy nosowo- gardłowej z uwzględnieniem ich patomechanizmu i patomorfologii,
 • anestezjologii i reanimacji,
 • psychologii klinicznej,
 • analizy morfologicznego i czynnościowego stanu narządu żucia,
 • chirurgii szczękowo- twarzowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Lekarsko- Dentystycznym:

Absolwent kierunku Lekarsko- Dentystycznym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Lekarsko-Dentystyczny - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Szczecinie

PUM kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Medycyny i Stomatologii PUM

Komentarze (0)