Sztuka mediów

Sztuka mediów

Sztuka mediów

31.01.2022

Sztuka mediów – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku sztuka mediów w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku sztuka mediów w ASP WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku sztuka mediów znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki i estetyki
 • psychofizjologia widzenia
 • wiedza o działaniach i strukturach wizualnych
 • programowanie multimediów
 • socjologia kultury
 • nowe media sztuki
 • psychologia reklamy
 • upowszechnianie kultury medialnej

 

Sztuka to wielobarwna przestrzeń, która charakteryzuje się tym, że powiększa swój obszar. Każda epoka, każdy czas wytwarzał swoich przedstawicieli i nurty i obecnie także można zauważyć podobny trend. Sztuka się zmienia, jak również zmieniają się jej narzędzia, formy odbioru i sami odbiorcy. Mówiąc o współczesności, należy wpleść w dyskusję słowo „multimedia”. Jak je opisać? Multimedia, wedle encyklopedycznej definicji, to pojęcie stosowane obecnie w odniesieniu do dowolnego systemu teleinformatycznego, zdolnego do przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji informacji w postaci dźwięku, ruchomych obrazów, fotografii, grafiki, tekstów oraz danych. I ta definicja prowadzi nas do kierunku Sztuka mediów, który znajdziemy w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest rozwinięcie świadomości w obszarze współczesnych mediów elektronicznych. Studenci pozyskują umiejętności tworzenia i zapisu obrazu ruchomego, montażu i przekształceń obrazu ruchomego, kreowania i stosowania obrazu fotograficznego, transpozycji i wykorzystania obrazu fotograficznego i ruchomego w mediach interaktywnych i projektach multimedialnych. Program kształcenia przygotowuje do twórczej i samodzielnej pracy projektowej w obszarze multimedialnym takim jak: projektowanie gier komputerowych, projektowanie aplikacji mobilnych, tworzenia nowych technik zapisu obrazu i dźwięków.

Studia na kierunku Sztuka mediów w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu to szereg dyscyplin, tworzących razem interdyscyplinarną przestrzeń nauki. W programie nauczania zawarte są, między innymi, takie przedmioty jak: historia sztuki i estetyki, psychofizjologia widzenia, wiedza o działaniach i strukturach wizualnych, programowanie multimediów, socjologia kultury, nowe media sztuki, psychologia reklamy, upowszechnianie kultury medialnej, projektowanie graficzne, teoria mediów i komunikowania, perspektywy sztuki mediów, grafika artystyczna.

Istotą omawianego przez nas kierunku jest rozwinięcie świadomości roli współczesnych mediów elektronicznych, czyli fotografii, filmu, wideo, mediów interaktywnych, co prowadzić ma do funkcjonowania w obszarze działań związanych z kreacją autorską i jej użytkowym zastosowaniem. Absolwenci Sztuki mediów we wrocławskiej ASP znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, wydawnictwach, agencjach fotograficznych i agencjach reklamowych, choć mogą również zająć się własną działalnością artystyczną.

Kierunki studiów we Wrocławiu tworzą razem bardzo długą listę dyscyplin, a Sztuka mediów w ich gronie wydaje się zagadnieniem wyjątkowym. Tym, którzy jeszcze mają wątpliwości na temat swojej edukacyjnej przyszłości, warto podpowiedzieć i przedstawić opinie obecnych studentów.

 

Jakie ma Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu opinie?

Karolina, studentka Sztuki mediów mówi:

„Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu to uczelnia, która idzie z biegiem czasu i dostrzega zmiany, jakie zachodzą w rejonie sztuki i kultury. Odpowiedzią na te zmiany są realizowane kierunki i programy kształcenia. To nowoczesna uczelnia ludzi o otwartych umysłach, skorych do dyskusji o rzeczywistości. Zdecydowanie polecam.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

SZTUKA MEDIÓW - ważne informacje

Sztuka mediów studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Sztukę mediów w Akademii Sztuk Pięknych:

Absolwent kierunku Sztuka mediów w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy wizualnej obrazu,
 • tworzenia i zapisu obrazu ruchomego,
 • montażu i przekształceń obrazu ruchomego,
 • kreowania i stosowania obrazu fotograficznego,
 • kreowania przestrzeni multimedialnej i perswazji medialnej,
 • psychofizjologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Sztuka mediów:

Absolwent kierunku Sztuka mediów w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • wydawnictwach,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach fotograficznych,
 • firmach IT.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka mediów jest egzamin wstępny.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka mediów jest egzamin wstępny.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)