Wzornictwo

Wzornictwo

Wzornictwo

31.01.2022

Wzornictwo – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku wzornictwo w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku wzornictwo w ASP WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku wzornictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki
 • historia projektowania
 • rysunek
 • rzeźba
 • malarstwo
 • projektowanie edytorskie
 • modelowanie
 • komputerowe wspomaganie projektowania

 

Studia we Wrocławiu, także te o profilu artystycznym, tworzą interesującą mozaikę dyscyplin, których zadaniem jest, między innymi, ubarwianie naszego świata. Jednym z ważniejszych kierunków kształcenia jest Wzornictwo, którego wymiar i obszar działalności opiera się na mocnych tradycjach. Początkowo, w kraju nad Wisłą projektowanie przedmiotów użytkowych określano mianem sztuki stosowanej dla przemysłu, a pod koniec XIX wieku termin skrócono do sztuki stosowanej i objęto nim wszelką działalność artystyczną związaną z tworzeniem takich przedmiotów. Dzisiaj to, niezależnie od stosowanych definicji i określeń, bardzo istotna dyscyplina, bez której trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek branżę. Chcąc jak najmocniej zgłębić tę dziedzinę, należy zwrócić uwagę na Wzornictwo, oferowane w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i nauk technicznych oraz umiejętności projektowych, niezbędnych do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Studenci zagłębiają się w tematy z zakresu projektowania produktów o zróżnicowanej konstrukcji i funkcji, projektowania środków transportu, projektowania komunikatów wizualnych oraz złożonych struktur informacyjnych, projektowania opakowań, projektowania narzędzi i środowiska pracy, projektowania obiektów codziennego użytku i biżuterii oraz projektowania obiektów kinetycznych. Na studiach licencjackich dominuje praktyczne podejście do projektowania, uzupełnione o kreację plastyczną, a także wiedzę o ogólną i wiedzę o projektowaniu, natomiast na studiach magisterskich najistotniejsza jest kreacja projektowo- artystyczna i praca badawcza, a przede wszystkim przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów projektowych.

W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: historia sztuki, historia projektowania, rysunek, rzeźba, malarstwo, projektowanie edytorskie, modelowanie, komputerowe wspomaganie projektowania, technologie przemysłowe, rysunek prezentacyjny, prawo autorskie, projektowanie produktu, projektowanie komunikacji wizualnej, projektowanie kinetyczne, marketing i zarządzanie projektem, autoprezentacja, projektowanie środków transportu.

Wydaje się, że Wzornictwo to dyscyplina, która będzie żyła wiecznie. Być może będzie zmieniała swoją formę, czy charakter, ale główna idea zostanie zachowana. Niewykluczone też, że obszar, który będzie obejmował tę dziedzinę znacznie się powiększy. Tym bardziej potrzebni będą specjaliści przygotowani do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zagadnień projektowych. Ale nie wybiegając dalece w przyszłość, zastanówmy się nad tym, co jest teraz i czym mogą zająć się na drodze zawodowej absolwenci tego kierunku? Osoby, które ukończyły Wzornictwo we wrocławskiej ASP znajdą zatrudnienie w zakładach produkcyjnych, zespołach projektowych, studiach grafiki reklamowej, studiach grafiki wydawniczej, agencjach reklamowych.

Studia we Wrocławiu to temat, o którym można długo dyskutować, a miejsca pozyskiwania wiedzy wymieniać bez końca. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani i podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Wzornictwo, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas dziedzinę.

 

Jakie ma Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu opinie?

Malwina, studentka Wzornictwa mówi:

„Wrocław to miasto studentów, a Akademia Sztuk Pięknych to uczelnia ludzi wolnych, kreatywnych, swobodnych w działaniu. „

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

WZORNICTWO - ważne informacje

Wzornictwo studia Wrocław

Wzornictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Wzornictwo w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Wzornictwo w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii sztuki, kultury i wzornictwa,
 • posługiwania się warsztatem plastycznym w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz współczesnych mediów,
 • technik wspomagających projektowanie,
 • posługiwania się metodami i procedurami projektowania łączącymi aspekty funkcjonalne, ergonomiczne, konstrukcyjno- technologiczne, estetyczne i rysunkowe,
 • organizowania i zarządzania procesem projektowania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Wzornictwo:

Absolwent kierunku Wzornictwo w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach produkcyjnych,
 • zespołach projektowych,
 • studiach grafiki reklamowej,
 • studiach grafiki wydawniczej,
 • agencjach reklamowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawa kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo jest:1.Portfolio,2.Egzamin praktyczny3.Rozmowa z kandydatem

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)