Oceanotechnika

Oceanotechnika

Oceanotechnika – Akademia Morska w Szczecinie 2021

Studia na kierunku oceanotechnika w Akademii Morskiej w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku oceanotechnika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • materiałoznawstwo
 • fizyka
 • mechanika ogólna
 • wytrzymałość materiałów
 • informatyka techniczna
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • inżynieria jakości

 

Czy Oceanotechnika to nauka o oceanach i ich środowisku? Nie. Oceanotechnika jest działem nauki i techniki, który zajmuje się projektowaniem, budową i eksploatacją sprzętu technicznego związanego z badaniem oraz wykorzystywaniem środowiska morskiego, głównie do celów transportowych, rybołówstwa, czy przemysłu wydobywczego. Czyli, studenci tej dyscypliny, szeroko patrząc, uczą się projektowania i budowy statków transportowych, jachtów, jednostek offshore, czy aparatów podwodnych. Na tych, którzy mają w sobie żyłkę konstruktora i chcą wypłynąć na szerokie wody czeka kierunek Oceanotechnika w Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk technicznych i nauk matematyczno- fizycznych, jak również z zagadnień z obszaru ekonomii, organizacji produkcji i marketingu. Celem jest przygotowanie do wykonywania prac związanych z projektowaniem konstrukcji i technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych, organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego oraz obsługi siłowni i urządzeń okrętowych. Co warto podkreślić, program kształcenia został opracowany przez pięciu profesorów oraz doktorów habilitowanych o łącznie 150 letnim oświadczeniu i dorobku naukowym w zakresie teorii okrętu i projektowania jednostek pływających.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: materiałoznawstwo, fizyka, mechanika ogólna, wytrzymałość materiałów, informatyka techniczna, podstawy konstrukcji maszyn, inżynieria jakości, geometria kadłubu i hydrostatyka, napędy jednostek pływających, technologia budowy statków, właściwości manewrowe jednostek pływających, komputerowe wspomaganie projektowania statków, budowa i wyposażenie jednostek pływających, geometria wykreślna, technologie mechaniczne, wyposażenie pokładowe, systemy energetyczne jednostek pływających, metrologia i pomiary okrętowe.

Do zajęć na kierunku Oceanotechnika w Akademii Morskiej Szczecinie wykorzystywane są laboratoria komputerowe, laboratoria projektowe oraz symulatory okrętowe, wyposażone w najnowocześniejsze i powszechnie stosowane oprogramowanie komputerowe. Ponadto, do nauki służą laboratoria fizyczne oraz oprogramowanie, z którym po ukończeniu studiów będzie można spotkać się w życiu zawodowym. Mówiąc o życiu zawodowym można wspomnieć, że absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w stoczniach produkcyjnych, stoczniach remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo- konstrukcyjnych, placówkach naukowo- badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

Studia w Szczecinie oferują bardzo wiele tym, którzy chcą pozyskać wysokiej jakości wykształcenie, a także wiedzę w unikatowych dyscyplinach. Oceanotechnika to coraz popularniejszy kierunek w województwie zachodniopomorskim, toteż można go spotkać w różnych ofertach dydaktycznych.

 

Jakie ma Akademia Morska w Szczecinie opinie?

Michał, student Oceanotechniki mówi:

„Studia w Akademii Morskiej w Szczecinie to w moim przypadku rodzinna tradycja. Tradycja, którą chciałem kontynuować i jestem dumny z tego, że nigdy nie przyszło mi do głowy, aby kształcić się w innym kierunku, innym obszarze. Studiowanie w Akademii Morskiej to olbrzymi prestiż.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Oceanotechnikę w Akademii Morskiej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Oceanotechnika w Akademii Morskiej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechaniki płynów i metod numerycznych stosowanych w projektowaniu jednostek pływających,
 • wytrzymałości materiałów metalowych i niemetalowych,
 • konstrukcji jednostek pływających,
 • prognozowania i analizy niezawodności i bezpieczeństwa jednostek pływających w środowisku morskim,
 • rodzajów napędów,
 • technologii budowy i remontów,
 • projektowania i budowy siłowni okrętowych,
 • planowania i zarządzania procesem produkcji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Oceanotechnika:

Absolwent kierunku Oceanotechnika w Akademii Morskiej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • stoczniach produkcyjnych,
 • stoczniach remontowych,
 • zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego,
 • biurach projektowo- konstrukcyjnych,
 • placówkach naukowo- badawczych przemysłu okrętowego i energetyki,
 • służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską,
 • przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia morskie wybrać

Studia na kierunku Oceanotechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Akademia Morska w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki morskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nawigacyjnym AM w Szczecinie

Komentarze (0)