Elektronika i telekomunikacja

Elektronika i telekomunikacja

Elektronika i telekomunikacja – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2021

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektronika i telekomunikacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • obwody i sygnały
 • elementy elektroniczne
 • analogowe układy elektroniczne
 • inżynieria materiałowa
 • miernictwo elektroniczne
 • systemy pomiarowe wielkości fizycznych

 

Jak wiemy, komunikacja to podstawa. A telekomunikacja to nierozerwalny element naszej codzienności. Naturalnie, kierunek o nazwie Elektronika i telekomunikacja nie zajmuje się wykonywaniem prawidłowych połączeń telefonicznych i zasad prowadzenia rozmów, ale prawdą jest, że bez niego takie działania byłyby niemożliwe. Elektronika i telekomunikacja to zbiór zagadnień, które będą rozwijać się nieprzerwanie, zatem studia w tym kierunku stanowią dobrą inwestycję. Chcąc realizować marzenia o zdobyciu wykształcenia w stolicy Podkarpacia należy zwrócić się ku Politechnice Rzeszowskiej. Tam, Elektronika i telekomunikacja prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Studenci rozwijają wiedzę różnych obszarów elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych, eksploatacji komputerowych systemów informacyjno-pomiarowych i przetwarzania danych oraz graficznej prezentacji wyników. Kierunek stanowi przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze produkcji, jak też szeroko pojętych usług.

Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: matematyka, obwody i sygnały, elementy elektroniczne, analogowe układy elektroniczne, inżynieria materiałowa, miernictwo elektroniczne, systemy pomiarowe wielkości fizycznych, teoria pola elektromagnetycznego, automatyka i sterowanie, przetwarzanie sygnałów, technika cyfrowa, sieci teleinformatyczne, systemy i sieci telekomunikacyjne, telefonia komórkowa, anteny i propagacja fal radiowych, programowa obsługa aparatury elektronicznej.

Istotą nauki jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Co robić dalej z takim bagażem wiedzy? Absolwenci Elektroniki i telekomunikacji na Politechnice Rzeszowskiej znajdą zatrudnienie w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych, instytutach naukowo- badawczych, czy przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny.

Elektronika i telekomunikacja to niezwykle istotny kierunek kształcenia, dlatego często figuruje w ofertach dydaktycznych rodzimych uczelni. Na tej podstawie rodzi się kłopot z wyborem.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Dawid, student Elektroniki i telekomunikacji mówi:

„Uważam, że nie mogłem wybrać lepiej. Politechnika Rzeszowska to bardzo dobra uczelnia, która powiększa swój zakres badań i ofertę edukacyjną dla przyszłych studentów. Warto tutaj studiować, ponieważ jest to miejsce, w którym każdy otrzyma świetne wykształcenie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektronikę i telekomunikację na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu pól elektrycznych i magnetycznych,
 • implementacji algorytmów w wybranym języku programowania i środowisku programistycznym,
 • tworzenia programów strukturalnych i obiektowych,
 • obwodów i sygnałów,
 • inżynierii materiałowej i konstrukcji urządzeń,
 • techniki bardzo wysokich częstotliwości,
 • przetwarzania sygnałów,
 • systemów i sieci telekomunikacyjnych,
 • anten i propagacji fal.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektronika i telekomunikacja:

Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PR

Komentarze (0)