Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2021

Studia na kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia
 • fizyka
 • ochrona środowiska
 • biologia i ekologia
 • geodezja i systemy informacji przestrzennej
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • hydrologia i nauki o Ziemi
 • mechanika gruntów i geotechnika

 

Człowiek niemal od zawsze próbował wykorzystywać naturę do swoich celów, zapominając nierzadko, że swoim działaniem może zaburzyć jej egzystencję. Z czasem starał się z nią współpracować, by potem w końcu dbać także o jej interesy. Właśnie dlatego narodziła się Inżynieria środowiska, która obejmuje zespół przedsięwzięć inżynierskich zmierzających do utrzymania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi i zdolności do samooczyszczania i samoodnowy, a w przypadkach zdarzających się dewastacji środowiska, do jego rekultywacji. Zadania specjalisty w zakresie omawianej dziedziny polegają na wprowadzaniu nowych technologii do urządzeń, systemów i instalacji w celu ułatwienia życia człowieka, lecz z uwagą na zagadnienia ochrony środowiska. Na tych, którzy chcą dowiedzieć się jak prawidłowo wykorzystywać to, co jest obok nich, czeka kierunek Inżynieria środowiska na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Istotą nauki jest przygotowanie do wykonywania obowiązków w branżach związanych z budownictwem mieszkaniowym i przemysłowym, jak również do wspomagania rolnictwa, projektowania i eksploatacji instalacji sanitarnych, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków, czy też projektowania systemów zaopatrzenia w ciepło, systemów wentylacji i klimatyzacji.

Studia na kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Rzeszowskiej zakładają wykształcenie specjalistów, których zadaniem będzie zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu możliwości usuwania i likwidacji zagrożeń środowiska wynikających z działalności człowieka. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: chemia, fizyka, ochrona środowiska, biologia i ekologia, geodezja i systemy informacji przestrzennej, mechanika i wytrzymałość materiałów, hydrologia i nauki o Ziemi, mechanika gruntów i geotechnika, podstawy budownictwa i konstrukcje inżynierskie, gospodarka odpadami, kanalizacja i systemy odprowadzania ścieków, ogrzewnictwo i ciepłownictwo, rekultywacja i rewitalizacja ekosystemów wodnych, wodociągi i systemy zaopatrzenia w wodę, instalacje gazowe i elektryczne, utylizacja osadów, wentylacja i klimatyzacja, budownictwo wodne.

Jak już wspomnieliśmy, specjalista w omawianej przez nas dziedzinie pracuje nad ułatwianiem życia człowieka, bez uszczerbku na środowisku. W zakres jego działań wchodzi opracowywanie, projektowanie i usprawnianie funkcjonowania różnych instalacji, na przykład: kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych, czy wentylacyjnych. Zbierając wszystkie elementy w całość, możemy powiedzieć, że absolwenci Inżynierii środowiska na Politechnice Rzeszowskiej znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, przedsiębiorstwach budowlanych, jednostkach administracji państwowej, placówkach nadzoru i badań stanu środowiska, czy też laboratoriach badawczych.

Inżynieria środowiska jest kierunkiem, który bardzo często zajmuje miejsce w edukacyjnych propozycjach rodzimych szkół wyższych. Stan ten wpływa na konkurencyjność uczelni i realizowanych programów nauczania.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Matylda, studentka Inżynierii środowiska mówi:

„Politechnika Rzeszowska to wizytówka Podkarpacia i jedna z najlepszych uczelni w całym kraju. Studia tutaj to duża przyjemność i satysfakcja, choć przyznać trzeba, że nauki jest całkiem sporo. Ale bogaty program studiów kształci na profesjonalistów, którym każdy chce zostać.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sanitarnych,
 • uzdatniania i zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków,
 • systemów zaopatrzenia w ciepło i gaz,
 • wentylacji i klimatyzacji,
 • utylizacji odpadów,
 • retencji, ochrony i monitoringu wód,
 • ochrony powietrza i gleby,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej,
 • placówkach nadzoru i badań stanu środowiska,
 • laboratoriach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia oraz ocena z egzaminu kompetencyjnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury PR

Komentarze (0)