Mechatronika

Mechatronika

Politechnika Rzeszowska - kierunki studiów

Mechatronika – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2021

Studia na kierunku mechatronika na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika inżynierska
 • nauka o materiałach
 • elektrotechnika i elektronika
 • mechanika ogólna
 • napędy elektryczne
 • obliczeniowe systemy informatyczne
 • systemy CAD
 • wytrzymałość materiałów

 

Gdyby zapytać przypadkową osobę o to, czym zajmuje się mechatronika, niewykluczone że miałaby niemały problem z udzieleniem odpowiedzi. Natomiast, gdybyśmy wskazali jej przedmioty, które funkcjonują w naszym życiu na pewno od razu pojęłaby znaczenie tej dziedziny. Urządzeniami skonstruowanymi przez mechatroników są sygnalizatory świetlne, linie produkcyjne, czy taśma w supermarkecie, na którą wykładamy zakupione produkty. Jak widać, mechatronika szeroko obecna jest w naszym życiu, choć nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Na tych, którzy chcą projektować, budować, tworzyć, czeka kierunek Mechatronika. A gdzie? Na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin, wśród których wymienić można: mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę oraz sterowanie. Studenci nabywają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Mechatronika na Politechnice Rzeszowskiej to przygotowanie do pracy zarówno w jednostkach projektowych pod kierunkiem doświadczonych menadżerów jak również przy obsłudze i nadzorze produkcji.

W programie nauczania widnieją, między innymi, takie przedmioty jak: grafika inżynierska, nauka o materiałach, elektrotechnika i elektronika, mechanika ogólna, napędy elektryczne, obliczeniowe systemy informatyczne, systemy CAD, wytrzymałość materiałów, termodynamika, układy wizyjne, programowalne systemy mechatroniki, teoria sterowania, komputerowe sieci przemysłowe, metody sztucznej inteligencji, symulacje komputerowe w projektowaniu, metrologia techniczna i systemy pomiarowe, języki programowania obiektowego, zarządzanie.

Wyobraźnia przestrzenna, pomysłowość, umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia oraz smykałka do nowych technologii – tak najogólniej można przedstawić cechy, którymi powinien charakteryzować się kandydat na studia na kierunku Mechatronika. Ważna jest otwartość na wiedzę z różnych dziedzin nauki, dotyczącą szczególnie mechaniki, elektroniki, sterowania i oprogramowania, jak również umiejętności komunikacji, gdyż w tej dziedzinie praca zespołowa jest niezwykle istotna. Mówiąc już o pracy, należy powiedzieć, że absolwenci Mechatroniki na Politechnice Rzeszowskiej znają zatrudnienie w szeroko pojętym przemyśle elektromaszynowym, stacjach serwisowych i diagnostycznych, biurach konstrukcyjno- projektowych, działach kontroli jakości, ośrodkach naukowych i badawczych.

Studia w Rzeszowie to obszerny temat. To oczywiście dobrze, choć niektórym zbyt duży wybór sprawia kłopoty – także w zakresie kierunków kształcenia. Zatrzymajmy się przy Mechatronice. Którą uczelnie wybrać? Jeśli planujemy studiować w stolicy województwa podkarpackiego to nie powinniśmy mieć z tym problemów. No, ale każdy kandydat ma prawo do najmniejszych wątpliwości.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Adrian, student Mechatroniki mówi:

„Politechnika Rzeszowska to czołówka w zakresie kształcenia technicznego w naszym kraju i dlatego zdecydowałem się studiować właśnie tutaj. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechatronikę na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Mechatronika na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych,
 • doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych,
 • projektowania i implementacji układów sterowania, automatyki i robotyki oraz automatycznej regulacji w technice,
 • projektowania systemów wspomagania decyzji,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i urządzeń,
 • stosowania technologii wytwarzania w celu kształtowania postaci, struktury i własności produktów,
 • metrologii technicznej i systemów pomiarowych,
 • zasad organizacji pracy i zarządzania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechatronika:

Absolwent kierunku Mechatronika na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle elektromaszynowym,
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych,
 • biurach konstrukcyjno- projektowych,
 • działach kontroli jakości,
 • ośrodkach naukowych i badawczych

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechatronika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PR

Komentarze (0)