Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

23.01.2022

Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie 2022

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w WSB WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja nastawiony jest na pozyskanie wiedzy z licznych obszarów, między innymi nauk społecznych, nauk ekonomicznych oraz nauk przyrodniczych, a także przygotowanie studentów do późniejszego podjęcia działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Oznacza to, że w harmonogramie widnieją zajęcia, które mają rozwijać umiejętności organizowania imprez turystycznych i rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców, zarządzania biurem podróży oraz innymi przedsiębiorstwami turystycznymi, a także promowania produktów turystycznych przy użyciu nowoczesnych narzędzi marketingowych. Studia dają możliwość obrania konkretnej drogi specjalizacyjnej, co oznacza że studenci zdobywają więcej jasno określonych umiejętności, na przykład w zakresie prowadzenia ośrodka turystycznego i zarządzania jego obsługą, czy zarządzania jakością usług hotelowych.

Absolwenci studiów na kierunku Turystyka i rekreacja wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Znają tajniki prowadzenia hotelu, potrafią analizować rynek usług gastronomicznych, potrafią budować strategię rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie hotelami i restauracjami
 • organizacja i ekonomika przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego
 • specyfika transportu lotniczego
 • polityka turystyczna
 • globalizacja w turystyce
 • uwarunkowania rozwoju turystyki

 

Turystyka i rekreacja to dyscyplina, która coraz intensywniej poszerza obszar swoich zagadnień. Łączy w sobie wiedzę z nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych, a także nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Poznawanie świata to niezwykle interesujący proces i niezwykle trudno znaleźć osobę, która nie lubi podróżować, doświadczać nowych smaków, czy też spędzać czasu zwiedzając i delektując się urokliwymi widokami. Ale Turystyka i rekreacja to coś znacznie więcej. To nacisk kładziony na zdrowie, aktywność, nie mówiąc już o szerokim biznesie. Współczesność nastawiona na zacieranie granic, otwartość, czy międzykulturowe połączenia wymaga od nas nie tylko konkretnego myślenia, ale także umiejętności, aby wydobyć ze świata jak najwięcej, pod wieloma względami. Między innymi dlatego, kandydaci zwracają uwagę na kierunek Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to szeroki wachlarz zagadnień połączonych w innowacyjny program, powstały na bazie stałego monitorowania trendów, potrzeb oraz kierunków biznesowych na lokalnym rynku turystycznym. Studenci doświadczają turystyki nie tylko jako dyscypliny nauki, ale przede wszystkim jako sposobu n życie. Uczą się organizować wydarzenia, prowadzić zajęcia rekreacyjne, zarządzać projektem i przedsiębiorstwem turystycznym, przygotowywać interesujące oferty turystyczne dla różnych grup odbiorców, negocjować umowy, czy stosować postawy marketingu do propagowania aktywnego stylu życia i działań proekologicznych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: zarządzanie hotelami i restauracjami, organizacja i ekonomika przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego, specyfika transportu lotniczego, polityka turystyczna, globalizacja w turystyce, uwarunkowania rozwoju turystyki, zarządzanie jakością w turystyce, kierowanie zasobami ludzkimi, budowanie wizerunku, organizacja i zarządzanie firmami turystycznymi i rekreacyjnymi, turystyka uzdrowiskowa i jej infrastruktura, dietetyka, systemy hotelowe, odnowa biologiczna, zarządzanie w turystyce zdrowotnej, logistyka ruchu lotniczego w sektorze turystycznym, prawo lotnicze.

Realizowane specjalności oraz zajęcia zawarte w ich ramach najlepiej pokazują jak zmienia się obszar turystyki i rekreacji. Niezbędne jest szczegółowe ich poznanie, ponieważ wraz ze zmianami postępującymi w świecie i branży turystycznej zmienia się klient, który charakteryzuje się zmiennością potrzeb. Właśnie dlatego studenci Turystyki i rekreacji w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie uczą się dostrzegać znaczenie gospodarcze turystyki w skali międzynarodowej, orientować się w specyfice kultur różnych obszarów geograficznych, rozumieć zasady międzynarodowej kultury organizacyjnej. Ale nie tylko. Uczą się obsługiwać klienta nastawionego na turystykę zdrowotną, analizować rynek usług hotelarskich i gastronomicznych, zarządzać przedsiębiorstwami transportowymi, tworzyć strategie rozwoju przedsiębiorstw z branży SPA i wellness. Z taka bogatym bagażem wiedzy absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w hotelach, restauracjach, biurach podróży, lotniskach, salonach SPA i wellness, centrach odnowy biologicznej, międzynarodowych organizacjach turystycznych.

Kierunki studiów w Warszawie tworzą razem bardzo długą listę interesujących kierunków i, co oczywiste, Turystyka i rekreacja mają na niej swoje miejsce. Uczelnie w stolicy również stanowią niemałą listę, stąd kandydaci mogą napotykać pewne problemy odnośnie wyboru tej odpowiedniej dla siebie.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie opinie?

Dominika, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„Chciałam studiować Turystykę i rekreację, ale inaczej, nowocześnie. Chciałam pozyskać wiedzę praktyczną, dzięki której będę mogła wejść w tę branżę z całą pewnością, pewnością siebie. Dlatego wybrałam studia w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Tutaj, po okiem doświadczonych praktyków przygotowuje się do realizacji planów i marzeń.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia Warszawa

Turystyka i rekreacja studia

Turystyka i rekreacja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę i rekreację w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwami branży turystycznej,
 • zasad funkcjonowania podmiotów rynkowych,
 • analizowanie rynku usług gastronomicznych i hotelarskich,
 • organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa lotniczego,
 • komunikacji w porcie lotniczym,
 • logistyki ruchu lotniczego w sektorze turystycznym,
 • zasad promocji zdrowia,
 • zarządzania zespołem, projektem i przedsiębiorstwem turystycznym,
 • organizowania i realizowania imprez turystycznych różnego typu,
 • zasad marketingu w turystyce,
 • dietetyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • restauracjach,
 • poradniach dietetycznych,
 • lotniskach,
 • salonach SPA i wellness,
 • uzdrowiskach,
 • centrach odnowy biologicznej,
 • międzynarodowych organizacjach turystycznych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Komentarze (0)