Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Kulturoznawstwo – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Każdy obcuje z wytworami kultury i dla każdego elementy z nią związane powinny być bardzo istotne. Film, muzyka, teatr – każdy doświadcza niesamowitych przeżyć, emocji i nierzadko niełatwych do opisania wrażeń. Ale nie każdy wie w jaki sposób się tworzy, jakie procesy stoją za konkretnym dziełem, a także nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że przestrzeń kultury należy nieprzerwanie rozwijać. Kultura to historia i współczesność. Łączenie światów. Dlatego może być tak mocno wciągającą przestrzenią. Na tych, którzy chcieliby wejść do kolorowego świata kultury, a nawet go współtworzyć, czeka kierunek Kulturoznawstwo w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Kierunek Kulturoznawstwo w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach skierowany jest do osób zainteresowanych szeroko pojętą kulturą, a także zmianami jakie zachodzą w jej przestrzeni. Kształcenie łączy w sobie literaturę, film, a także szeroko ujęty świat mediów. Głównym założeniem nauki jest nabycie umiejętności analizowania zjawisk kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci poznają zasady i formy upowszechniania dóbr kultury, a także uczą się je współtworzyć. Dowiadują się jak tworzyć przekazy multimedialne, realizować filmy reklamowe, budować strony internetowe, a także tworzyć internetową telewizję. Kulturoznawstwo w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: socjologia kultury, historia kultury starożytnej i średniowiecza, historia kultury nowożytnej, wiedza o teatrze, historia sztuki, zarządzanie w kulturze, kultura popularna, komunikacja audiowizualna, historia mediów, współczesne praktyki kulturowe, analiza i interpretacja tekstu kultury, kierunki rozwoju filmu światowego, nowe media, projekt komunikacji marki, współczesne narzędzia promocji i reklamy, gatunki filmowe i telewizyjne, filozofia kultury, grafika reklamowa, organizacja działalności gospodarczej.

Analizując program realizowany na Kulturoznawstwie w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy możemy zauważyć, że posiada on interdyscyplinarny charakter. Studenci nabywają umiejętności potrzebnych do opracowywania strategii komunikacji i rozwoju marki w kontekście jej funkcjonowania w określonych realiach kulturowych, społecznych, medialnych i marketingowych, a także umiejętności realizacji fotografii i krótkich filmów oraz sporządzania tekstów informacyjnych, reklamowych i krytycznych. Co się z tym wiąże, absolwenci omawianego przez nas kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, agencjach marketingowych, stacjach radiowych i telewizyjnych, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, agencjach interaktywnych, czy redakcjach portali internetowych.

Kulturoznawstwo jest dziedziną, którą można studiować na wielu uczelniach, choć nie każda oferuje praktyczny i interdyscyplinarny charakter kształcenia. Decydując się na studia w Katowicach możemy być pewni, że omawiany przez nas kierunek będzie proponowany w różnych szkołach wyższych, co może przyczynić się do trudności związanych z wyborem.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach opinie?

Agata, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Wydawało mi się, że kulturoznawstwo to trochę przestarzały kierunek, lekko już zakurzony, ale i tak bardzo się nim interesowałam. Studia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach pokazały, że jest to bardzo ciekawa i nowoczesna dziedzina, która otwiera mnóstwo możliwości. Moim zdaniem, jeśli studiować Kulturoznawstwo, to tylko tutaj. Tylko w WSZOP w Katowicach.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii i filozofii kultury,
 • historii sztuki,
 • komunikacji audiowizualnej,
 • funkcjonowania social mediów i e- marketingu,
 • edycji fotografii,
 • realizowania form filmowych,
 • budowania i pozycjonowania marki,
 • współczesnych narzędzi promocji i reklamy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych,
 • agencjach marketingowych,
 • redakcjach prasowych,
 • stacjach radiowych i telewizyjnych,
 • instytucjach kulturalnych,
 • wydawnictwach,
 • firmach public relations,
 • agencjach interaktywnych,
 • redakcjach portali internetowych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Komentarze (0)