Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • podstawy socjologii
  • zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie
  • bezpieczeństwo państwa
  • teoria państwa i prawa
  • systemy polityczne i ekonomiczne państw
  • zarządzanie
  • prawo konstytucyjne

 

Bezpieczeństwo i jego definicja ewaluowało wraz z rozwojem społeczeństw, gospodarki i zwyczajnego życia codziennego. Obszar zagadnień z nim związanych powiększa się, gdyż form zagrożeń jest coraz więcej, a co za tym idzie musi przybywać także form reagowania i zwalczania niebezpieczeństw. Bezpieczeństwo wewnętrzne najprościej można wytłumaczyć jako odniesienie do zagrożeń występujących wewnątrz państwa, a jego zapewnienie leży w interesie polityki wewnętrznej kraju. Warto dodać, że bezpieczeństwo wewnętrzne państwa zależy od skutecznego działania wielu instytucji, które dbają o ochronę obywateli i ich mienia, przeciwdziałają zagrożeniom, a także ściśle współpracują w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. W tym sektorze potrzebni są wykwalifikowani specjaliści, którzy charakteryzują się wieloma umiejętnościami i szeroką wiedzą. Osoby zainteresowane tą przestrzenią kształcenia powinny zwrócić uwagę na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu zakłada pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień społecznych i prawnych. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Poznają zasady funkcjonowania państwa, prawa człowieka, jak również zadania, które stoją przed organami państwa i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy socjologii , zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie, bezpieczeństwo państwa, teoria państwa i prawa, systemy polityczne i ekonomiczne państw, zarządzanie, prawo konstytucyjne, bezpieczeństwo społeczne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, podstawy pierwszej pomocy, służby ratownicze i krajowy system ratowniczo- gaśniczy, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej, etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, bezpieczeństwo teleinformatyczne i ochrona danych w Internecie.

Studenci poruszają się w różnych obszarach związanych z tym zagadnieniem. Poznają zasady zarządzania ochroną danych osobowych i informacjami niejawnymi, strukturę i organizację sił zbrojnych, reguły organizowania i zabezpieczania imprez masowych, narzędzia służące do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, czy też kompetencje służb mundurowych. Tak szeroka wiedza prowadzi o drogi zawodowej, która charakteryzuje się wieloma gałęziami. Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu będą mogli znaleźć zatrudnienie w służbach mundurowych, instytucjach podległych MON, MSW, MSZ, Centralnym Biurze Śledczym, instytucjach związanych z kreowaniem polityki bezpieczeństwa, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach z otoczenia sektora wojskowego, agencjach ochrony osób i mienia.

Znaczenie bezpieczeństwa wzrasta i nacisk kładziony na ten element staje się coraz większy, zatem śmiało można założyć, że kształcenie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego to trafna inwestycja.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu opinie?

Dawid, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Od studiów oczekuję jakości. Chcę mieć pewność, że wiedza, którą zdobywam ma wymiar praktyczny a uzyskany dyplom będzie rzeczywistym potwierdzeniem moich umiejętności i otworzy mi drzwi do wymarzonej pracy zawodowej. Dlatego wybrałem studia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.”

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Toruniu

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Komentarze (0)