Prawo w biznesie

Prawo w biznesie

Prawo w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2021

Studia na kierunku prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie
  • prawo konstytucyjne
  • statystyka
  • prawo własności przemysłowej
  • postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
  • rachunkowość

 

Czy istnieje przepis na sukces w sferze biznesu? Nawet jeśli nie ma jednej, sprawdzonej recepty to wiadome jest, że większe możliwości stwarza posiadanie różnych umiejętności, a jedną z najważniejszych jest znajomość przepisów prawa. Dzięki właściwej ich interpretacji można ze znaczną łatwością poruszać się po biznesowej przestrzeni, pozyskiwać fundusze, przygotowywać umowy, czy zarządzać projektami. Do osiągnięcia tych oraz innych kwalifikacji prowadzi kierunek Prawo w biznesie, który można odnaleźć w ofercie dydaktycznej Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu pozwala pozyskać szeroką wiedzę w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. Studenci uczą się łączyć zagadnienia prawne z elementami zarządzania, finansów i ekonomii. Poznają zasady przepisy prawa działalności gospodarczej, prawa zobowiązań, prawa spółek handlowych, prawa podatkowego czy też prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo w biznesie w toruńskiej WSB to także możliwość pozyskania niezwykle istotnych kompetencji miękkich, na przykład prowadzenia negocjacji, mediacji i stosowania właściwej komunikacji.

Program nauczania zawiera w sobie, między innymi, takie przedmioty jak: zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie, prawo konstytucyjne, statystyka, prawo własności przemysłowej, postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji, rachunkowość, programy komputerowe wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw, ubezpieczenia gospodarcze, międzynarodowe prawo handlowe, źródła finansowania biznesu, zamówienia publiczne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, podatki w działalności gospodarczej, bankowość dla przedsiębiorcy, przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem, audyt i kontrola wewnętrzna, modele biznesowe.

Nie będzie zaskoczeniem przyznanie, że znajomość prawa znacznie ułatwia poruszanie się po przestrzeni biznesowej, a nawet staje się umiejętnością niezbędną. Prawo w biznesie jest dość szerokim zagadnieniem, dlatego omawiany kierunek oferuje studentom liczne specjalności i ścieżki kształcenia. Dzięki nim poznają zasady i procedury postępowania z zatrudnionymi w małych i dużych organizacjach, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w administracji, czy identyfikowania i analizowania międzynarodowych powiązań finansowych pomiędzy gospodarkami i ich podmiotami. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Prawa w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach rachunkowych, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach windykacyjnych, kancelariach prawniczych i podatkowych, organach administracji gospodarczej, zakładach ubezpieczeń społecznych, urzędach gmin i miast, instytucjach finansowych, starostwach powiatowych.

Studia w Toruniu to wyzwanie, gdyż miasto oferuje ciekawą przestrzeń edukacyjną. Już na początku możemy napotkać niemałe kłopoty, bo gdy wybierzemy kierunek kształcenia, to będziemy musieli jeszcze podjąć decyzję związaną z uczelnią. Jak wybrać idealne miejsce do nauki?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu opinie?

Monika, studentka Prawa w biznesie mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa to nowoczesna uczelnia, w której zdobywa się umiejętności niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym biznesie. Polecam tę uczelnię wszystkim tym, którzy chcą przekonać się jak wyglądają studia na miarę XXI wieku.”

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Toruniu

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Komentarze (0)