Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to studia magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika specjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • antropologia kulturowa
  • doktryny pedagogiczne
  • metodologia badań społecznych
  • współczesne problemy psychologii
  • pedagogika ogólna
  • andragogika
  • współczesne problemy socjologii
  • społeczno- ideologiczne konteksty edukacji

 

Podanie pomocnej dłoni to szlachetna misja, która przywraca wiarę w to, że człowiek potrafi otworzyć się na problemy innych i niezależnie od ich skali wesprzeć najlepiej jak tylko potrafi. Na bazie empatii narodziła się Pedagogika specjalna, czyli dyscyplina obejmująca problematykę wychowawczo- leczniczą jednostek odbiegających od normy biologicznej, psychicznej lub społecznej w stopniu utrudniającym prawidłowy rozwój i współżycie w środowisku społecznym. Studia we Wrocławiu, w szerokim obszarze wielu dziedzin, posiadają także tę, która zajmuje się kształceniem ludzi z chęcią pomagania tym, którym jest trudniej. Tą dziedziną jest Pedagogika specjalna, którą można zgłębiać w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, w ramach studiów drugiego stopnia.

Kierunek Pedagogika specjalna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu prezentuje humanistyczne wartości, wśród których wyróżnić można: otwartość i dialog, wrażliwość na potrzeby człowieka, czy szacunek dla innych. Założeniem kształcenia jest pozyskanie umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Studenci uczą się dokonywać diagnozy psychopedagogicznej, psychomotorycznej, jak również projektować procesy terapeutyczne i resocjalizacyjne.

W programie nauczania zawarte są, między innymi takie przedmioty jak: antropologia kulturowa, doktryny pedagogiczne, metodologia badań społecznych, współczesne problemy psychologii, pedagogika ogólna, andragogika, współczesne problemy socjologii, społeczno- ideologiczne konteksty edukacji, metody i techniki badań pedagogicznych.

Realizowane zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności refleksyjnego i krytycznego myślenia zarówno nad teorią, jak i praktyką edukacyjno- wychowawczą, terapeutyczną, opiekuńczą i resocjalizacyjną. Istotą jest także nabycie kompetencji do prowadzenia badań w środowisku własnej aktywności zawodowej, jak również wdrażania programów profilaktycznych, terapeutycznych, pomocowych i naprawczych. Co się z tym wiąże, absolwenci Pedagogiki specjalnej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej znajdą zatrudnienie w poradniach specjalistycznych, placówkach edukacyjnych, służbach socjalnych, ośrodkach resocjalizacyjnych, placówkach rehabilitacyjnych, sądownictwie, czy instytucjach dydaktyczno- badawczych.

Studia we Wrocławiu dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa dolnośląskiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pedagogikę specjalną warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do tego zawodu.

 

Jakie ma Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu opinie?

Kamila, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„Wiedzę można zdobyć. Rozwinąć różne umiejętności także. Ale Dolnośląska Szkoła Wyższa pracuje także nad tym, aby w studentach pobudzić pewne uczucia, bez których taka dziedzina jak Pedagogika specjalna nie miałaby sensu. To wyjątkowe studia w wyjątkowej uczelni.”

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika specjalna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)