Pedagogika specjalna - Wrocław

Pedagogika specjalna - Wrocław

Studia na kierunku pedagogika specjalna w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

01.02.2024

Pedagogika specjalna studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku pedagogika specjalna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 2 do 5 lat (studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Pedagogika specjalna - Wrocław
Studia na kierunku pedagogika specjalna w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika specjalna w mieście Wrocławiu rozpocznie się 25 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Pedagogika specjalna Wrocław - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku pedagogika specjalna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna?

Jeśli chcesz studiować kierunek pedagogika specjalna we Wrocławiu, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Ponieważ konkurencja jest wysoka, warto już wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które uczelnie ustalają indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA WE WROCŁAWIU?

Pedagogika specjalna to kompleksowo opracowany kierunek pedagogiczno-społeczny, który pozwoli Ci zdobyć wiedzę w zakresie edukacji człowieka będącego w różnych fazach swojego rozwoju.

Wszechstronne kształcenie przewiduje szereg przedmiotów, umożliwiających zapoznanie się z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów (pedagogów specjalnych), zarówno badaczy, jak i praktyków, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Na studentów czekają także praktyki zawodowe, które umożliwią zapoznanie się z pracą edukacyjną i rehabilitacyjną z osobami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zachowania.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika specjalna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Pedagogikę specjalną we Wrocławiu możesz realizować w trakcie jednolitych studiów magisterskich, ale także w ramach drugiego stopnia. Studia jednolite to pięcioletnie studia magisterskie (dziesięć semestrów). Studia drugiego stopnia trwają dwa lata (cztery semestry) i mają charakter uzupełniający w stosunku do pierwszego stopnia kształcenia.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Interdyscyplinarny program studiów na kierunku pedagogika specjalna jest dostosowany do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Studenci uczęszczają między innymi na: pierwszą pomoc przedmedyczną, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, psychologia ogólna, filozoficzne koncepcje człowieka, socjologię edukacji i wiele innych.

Studenci mają okazję zdobyć lub rozszerzyć wiedzę pedagogiczną, która ułatwi podjęcie pracy w zakresie pedagogiki specjalnej i powiązanych z nią dyscyplinami.

Nabywają także umiejętności potrzebne do projektowania, organizowania, realizowania i ewaluacji działalności pedagogicznej zarówno o charakterze praktycznym, jak i badawczym na poziomie rehabilitacyjnymi, terapeutycznym, resocjalizacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym, edukacyjnym.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek pedagogika specjalna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Pedagogika specjalna trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie) lub 2 lata (studia II stopnia). 

Pedagogika specjalna w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA WE WROCŁAWIU?

Na absolwentów pedagogiki specjalnej czeka wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego, zwłaszcza że zapotrzebowanie na specjalistów tego typu nieustannie wzrasta. Odnajdują się oni zwłaszcza w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, przeznaczonych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika specjalna:

 • przedszkola, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • domy pomocy społecznej
 • dzienne ośrodki wsparcia
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • centra pomocy rodzinie

Wykształcenie pedagogiczne i zdobywane umiejętności pozwalają Ci podjąć pracę w obszarze rehabilitacji, edukacji i terapii. Odnajdziesz się także w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika specjalna we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika specjalna Wrocław studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika specjalna Wrocław studia stacjonarne

Pedagogika specjalna Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w Mieście wrocławiu

Pedagogika specjalna w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Krasińskiego 2 , 40-952 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJMzdCNXnPFkcRnpvBHk_LeXE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bb5e1-uczelnia-metropolitarna.jpg Uczelnia Metropolitalna
 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie