Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • komunikacja społeczna
 • marketing
 • negocjacje w biznesie
 • zastosowanie matematyki w zarządzaniu
 • rynek finansowy
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • prawo cywilne

 

Zazwyczaj, w definicji zarządzania występują takie określenia, jak: planowanie, organizowanie, kontrolowanie. Wszystko się zgadza, lecz przez kilka lat dyscyplina ta rozrosła się na tyle mocno, że aby ją opisać kilka wyrazów już nie wystarczy. Dzisiaj zarządzanie to olbrzymi proces, podzielony na różne elementy. Niczym puzzle, w których brak jednego elementu powoduje nieład i nieporządek wpływający na całościowy obraz. Zarządzanie jako kierunek kształcenia wybierają osoby, których zawodowym celem jest bycie kierownikiem, menedżerem czy właścicielem firmy i prowadzenie zespołów projektowych. A wybierają go w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu zakłada przekazanie wieloaspektowej wiedzy i rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami niezbędnymi do skutecznego i efektywnego działania. Kierunek obejmuje wszystkie z aspektów zarządzania, pokazuje narzędzia menedżerskie, problemy z zarządzaniem zmianą, projektami i ludźmi, a jego celem jest pokazanie zagadnienia z wielu stron, także tych mniej oczywistych. Studenci uczą się podejmować trafne decyzje w organizacji, stosować instrumenty i narzędzia marketingowe, wdrażać i prowadzić projekty, kreować markę produktu i przedsiębiorstwa, a także rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: ekonomia, komunikacja społeczna, marketing, negocjacje w biznesie, zastosowanie matematyki w zarządzaniu, rynek finansowy, zarządzanie kapitałem ludzkim, prawo cywilne, statystyka opisowa, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, rachunkowość finansowa, psychospołeczne problemy organizacji, ocena wyników działalności gospodarczej, zarządzanie logistyką, przygotowanie do rynku pracy, technologia informacyjna.

Zarządzanie należy do czołówki najpopularniejszych kierunków. Silne jest zwłaszcza dzisiaj, kiedy stawia się na kreatywność działania, bogatą wiedzę oraz różnego rodzaju kompetencje, stanowiące podstawę prawidłowej komunikacji. Gałęzi omawianej przez nas dziedziny jest coraz więcej, dlatego osoby wybierające naukę w tym zakresie otrzymują solidny bagaż wiedzy. Studenci uczą się określać cele i strategie sprzedaży, budować zespół sprzedawców, budować wizerunek firmy, wykorzystywać nowe kanały przekazu, tworzyć strategię firmy, czy oceniać efektywność wdrożonych narzędzi HR. Z szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu znajdą zatrudnienie jako trenerzy biznesu, specjaliści do spraw szkoleń, specjaliści do spraw rekrutacji, trenerzy rozwoju zawodowego, menedżerowie do spraw rozwoju produktu, doradcy klienta, menedżerowie sprzedaży, kierownicy do spraw kluczowych, klientów, infobrokerzy.

Poznań to niezwykle interesujący kierunek, w stronę którego zmierzają kandydaci na studia. Wachlarz uczelni oraz oferowanych dyscyplin jest bardzo szeroki, co czasem może prowadzić do kłopotu z ostatecznym wyborem.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu opinie?

Aneta, studentka Zarządzania mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu to dla mnie najwyższa jakość. Studia tutaj to przyjemność, ponieważ poznajemy dziedziny, które niedługo zostaną naszymi dziedzinami zawodowymi, a uczymy się pod okiem profesjonalistów.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod organizacji i zarządzania,
 • budowania własnego przedsiębiorstwa i zarządzania nim,
 • analizowania rozwoju przedsiębiorstwa,
 • technik pozyskiwania klienta indywidualnego i biznesowego,
 • komunikacji marketingowej,
 • przygotowywania i realizowania szkoleń pracowników,
 • prowadzenia procesu rekrutacji,
 • zarządzania umiejscowieniem produktu na półkach sklepowych,
 • wdrażania zmian w organizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • doradca ds. zarządzania przedsiębiorstwem,
 • pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością,
 • menedżer sprzedaży,
 • specjalista ds. współpracy z sieciami handlowymi,
 • doradca klienta,
 • specjalista ds. budowania wizerunku,
 • trener biznesu,
 • specjalista ds. rekrutacji,
 • kierownik ds. kluczowych klientów,
 • menedżer ds. komunikacji marketingowej i PR.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)