Zarządzanie dla inżynierów

Zarządzanie dla inżynierów

Zarządzanie dla inżynierów

Zarządzanie dla inżynierów – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2021

Studia na kierunku zarządzanie dla inżynierów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to studia magisterskiee, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie dla inżynierów znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • negocjacje biznesowe
 • metody ilościowe w biznesie
 • modele biznesowe
 • prawne aspekty zarządzania projektem
 • zarządzanie innowacją
 • finanse dla menedżerów
 • strategie marketingowe
 • ekonomia międzynarodowa

 

Chyba każdy zgodzi się z tym, że bagaż posiadanej wiedzy nigdy nie jest zbyt duży i nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której nie będzie mógł się zamknąć. Niezależnie od dyscypliny zawsze warto się doskonalić, aktualizować własną bazę danych, poszerzać horyzonty, a co za tym idzie, podnosić swoje kwalifikacje i pozycje na rynku. Właśnie na tej podstawie powstał kierunek Zarządzanie dla inżynierów, który odnajdziemy w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie dla inżynierów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu zakłada poszerzenie wiedzy technicznej, a także zakresu wiadomości związanych z zarządzaniem. Studenci uczą się analizować problemy zarządcze na poziomie operacyjnym i strategicznym, budować strategie generalne przedsiębiorstw oraz strategie funkcjonalne, wykorzystywać narzędzia niezbędne do sprawnego zarządzania, w tym wyznaczania celów, podejmowania decyzji i współdziałania w zespołach, jak również stosować controlling i projektować struktury organizacyjne.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: negocjacje biznesowe, metody ilościowe w biznesie, modele biznesowe, prawne aspekty zarządzania projektem, zarządzanie innowacją, finanse dla menedżerów, strategie marketingowe, ekonomia międzynarodowa. Podczas zajęć studenci poznają metody zarządzania procesami i projektami, dowiadują się jak skutecznie zarządzać zespołem i kapitałem ludzkim, uczą się w jaki sposób optymalizować systemy przesyłania informacji oraz jak kontrolować proces przepływu materiałów, czy też jak zaplanować, wdrażać i monitorować strategię, która przyniesie sukces organizacji.

Współczesny inżynier musi charakteryzować się ciągłym poszerzaniem wiedzy i podnoszeniem kwalifikacji. Będąc absolwentem Zarządzania dla inżynierów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu można znaleźć zatrudnienie jako project manager, kierownik zespołu IT, specjalista ds. wdrożeń i wsparcia biznesu, analityk biznesu.

Poznań jest bardzo dużym i prężnie działającym ośrodkiem akademickim, do którego każdego roku przybywa niezliczona ilość kandydatów na studia. Gdzie mogą się uczyć i rozwijać? Punktów na edukacyjnej mapie miasta jest bardzo wiele, ale w którym z nich studiować taki kierunek jak Zarządzanie dla inżynierów? Odpowiedź brzmi: WSB.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu opinie?

Konrad, student Zarządzania dla inżynierów mówi:

„Zależało mi na tym, aby powiększyć zakres swoich wiadomości, aby samemu sobie podnieść poprzeczkę i nie poprzestawać na drodze swojego kształcenia. Dlatego wybrałem naukę w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie dla inżynierów w Wyższej Szkole Bankowej:

Absolwent kierunku Zarządzanie dla inżynierów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod zarządzania procesami i projektami,
 • skutecznego zarządzania zespołem i kapitałem ludzkim,
 • metod zarządzania zespołem logistyków,
 • procesu obsługi klienta,
 • zasad zarządzania zmianą.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie dla inżynierów:

Absolwent kierunku Zarządzanie dla inżynierów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • analityk biznesu,
 • specjalista ds. wdrożeń i wsparcia biznesu,
 • koordynator ds. projektów IT,
 • project manager.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia zarządzania w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)