Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy zarządzania
 • podstawy prawa
 • socjologia ekonomiczna
 • matematyka ekonomiczna
 • statystyka opisowa
 • rachunkowość
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • ekonometria

 

Ekonomia, wedle oficjalnej definicji, to nauka badająca społeczny proces gospodarowania. Do najważniejszych pytań, jakie stawiają ekonomiści należą: co, ile, w jaki sposób i dla kogo produkować, by uzyskać największą efektywność ekonomiczną mierzoną relacją nakładów do efektów, a główny nurt badań ekonomicznych obejmuje mikroekonomię, makroekonomię i ekonomię międzynarodową. Planując wejść do świata ekonomii należy wybrać kierunek o takiej samej nazwie. A w której uczelni? W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy ekonomicznej oraz przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty, czyli specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci poznają zasady przeprowadzania analiz ekonomicznych, wykorzystywania najnowocześniejszych instrumentów i technik analizy, skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych, profesjonalnego funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym, zależności i trendów w gospodarce światowej. Ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to także zrozumienie międzynarodowego transferu technologii, gospodarki globalnej, czy też społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy zarządzania, podstawy prawa, socjologia ekonomiczna, matematyka ekonomiczna, statystyka opisowa, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonometria, prognozowanie i symulacje, analiza ekonomiczna, modelowanie gospodarcze, ryzyko w transakcjach gospodarczych, fundusze dla przedsiębiorców, finanse publiczne i rynki finansowe, negocjacje.

Ekonomia jest szeroką dyscypliną i na tej podstawie, w ramach realizowanych specjalności na kierunku studenci poznają zasady nadzoru korporacyjnego, rachunkowości zarządczej, bezpieczeństwa ekonomicznego, rozliczeń międzynarodowych, wywiadu ekonomicznego, czy też polityki energetycznej oraz gospodarki regionalnej. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, korporacjach, administracji publicznej, instytutach i firmach badawczych, mediach, firmach państwowych i prywatnych.

Kierunki studiów w Warszawie tworzą razem ogromną przestrzeń edukacyjnych możliwości, zatem nie mogło w niej zabraknąć tak istotnego kierunku jakim jest Ekonomia. Ale w której uczelni zgłębiać jej zasady? Warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Tomek, student Ekonomii mówi:

„Wybrałem studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ponieważ od samego początku jesteśmy przygotowywani praktycznie do zawodów, jakie możemy pełnić w przyszłości.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pozyskiwania, analizowania, prezentowania i interpretowania danych statystycznych,
 • prognozowania, konstruowania i wykorzystywania modeli decyzyjnych,
 • kategorii gospodarki rynkowej,
 • zasad rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia i rozwoju firmy globalnej,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • zależności ekonomicznych na poziomie gospodarki narodowej,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach finansowych,
 • korporacjach,
 • mediach,
 • administracji publicznej,
 • instytutach i firmach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)