Zarządzanie

Zarządzanie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - kierunki studiów

Zarządzanie – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata i magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy finansów
 • Profesjonalna komunikacja
 • Wstęp do socjologii
 • Podstawy marketingu
 • Strategie organizacji
 • Finanse menedżerskie
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Globalne procesy integracji ekonomicznej
 • Gry decyzyjne w zarządzaniu
 • Etyka w biznesie

 

Mawia się, że zarządzać można wszystkim i w tych słowach jest sporo racji, ponieważ w świecie przesiąkniętym informacjami, obrazami, metodami pracy zarządzanie wydaje się niezwykle istotne, jeśli nie obowiązkowe. Zarządzanie jako kierunek kształcenia zawsze było popularne, lecz jego ranga cały czas rośnie, a to za sprawą postępu, ruchu gospodarczego, otwartych granic, czyli znacznie większych możliwości. Zarządzanie jako powiększająca swoje struktury przestrzeń posiada różne elementy, gałęzie, czy też gatunki. W jaki sposób najlepiej je poznać? Odpowiedź jest prosta. Wybierając się na studia. Na zainteresowanych czeka kierunek Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, a także zrozumienie związki, jakie pomiędzy nimi zachodzą. Studenci uczą się zasad rządzących gospodarką i rynkami ekonomicznymi, tworzenia projektów i biznesplanów, mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi, zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych, czy też wdrażania planów i strategii marketingowych. Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to także poznanie wiodących koncepcji zarządzania strategicznego, narzędzi w zakresie formułowania, ewaluacji oraz wdrożenia strategii firmy oraz nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: teoria organizacji, strategie organizacji, podejmowanie decyzji finansowych, finanse menedżerskie, badania marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, symulacyjne gry decyzyjne, prawo gospodarcze, ekonomia menedżerska, prawne aspekty zarządzania, zarządzanie międzynarodowe, współczesne wyzwania zarządzania, elementy prawa cywilnego i handlowego, zachowania nabywców, negocjacje.

Realizowane specjalności mają rozwijać konkretne umiejętności oraz pogłębiać wiedzę z konkretnego obszaru. Studenci poznają narzędzia analizy organizacyjnej, systemy informacyjno- decyzyjne, zasady budowania relacji z otoczeniem, prawo podatkowe, zasady zarządzania procesowego. Studia mają wykształcić nowoczesnego menedżera, który potrafi myśleć systemowo, kształtować styl zarządzania oparty na przywództwie, zachęcać pracowników do angażowania się w wykonywane zadania, wykorzystywać kontakty z klientami do doskonalenia organizacji, czy analizować dane i korzystać z wyników przy podejmowaniu decyzji. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych, departamentach planowania i rozwoju strategicznego, kadrach, działach zarządzania, firmach logistycznych, czy też firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi.

Kierunki studiów w Warszawie tworzą razem bardzo długą listę. Na niej zapisane jest także Zarządzanie.

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Agata, studentka Zarządzania mówi:

„W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie najbardziej podoba mi się to, że wraz z innymi studentami mogę nabierać doświadczenia nie tylko na zajęciach, ale także poprzez organizację konferencji naukowych, seminariów, czy spotkań z ciekawymi ludźmi. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Warszawa

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

Zarządzanie studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach,
 • technik i narzędzi kierowania ludźmi,
 • analizowania warunków działania przedsiębiorstwa,
 • strategii marketingowych,
 • projektowania modelu biznesu,
 • przedsiębiorczości internetowej,
 • prognozowania procesów i zjawisk zachodzących w organizacji i jej otoczeniu.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach,
 • działach sprzedaży,
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego,
 • kadrach,
 • działach zarządzania,
 • firmach logistycznych,
 • firmach konsultingowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)