Architektura wnętrz

Architektura wnętrz

Architektura wnętrz

09.06.2022

Architektura wnętrz – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 2022

Studia na kierunku architektura wnętrz w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku architektura wnętrz w PJATK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: 13600 zł

studia niestacjonarne: 9800 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Studia na kierunku Architektura wnętrz łączą w sobie sztuki architektoniczne, plastyczne i wizualne, a nawet psychologię. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie prowadzi na tym kierunku studia pierwszego stopnia w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Kierunek Architektura wnętrz jest połączeniem sztuk plastycznych oraz architektonicznych z wiedzą o nowoczesnych mediach cyfrowych, multimediach i sztuce wizualnej. Kadra wybitnych pedagogów przekazuje studentom zarówno zasady projektowania na potrzeby rzemiosła przy użyciu prostych technik, jak również wykorzystania nowoczesnych i zaawansowanych technologii.

 

Program kształcenia na kierunku Architektura wnętrz opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę interdyscyplinarną, czyli złożoną z wielu elementów, a tymi elementami są przede wszystkim: sztuki plastyczne, sztuki architektoniczne, a także media cyfrowe, sztuki wizualne i multimedia. Studenci poznają zarówno zasady projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych i zaawansowanych technologii, jak i projektowania na potrzeby rzemiosła, przy wykorzystaniu prostych technologii. Ponadto, otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań i kształcenia się w zakresie projektowania wnętrz, projektowania wystawiennictwa i projektowania mebli.

Absolwenci studiów na kierunku Architektura wnętrz wyróżniają się obszerną, interdyscyplinarną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami. Przygotowani są do wykonywania zawodu projektanta w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz, projektowania elementów wykończenia i wyposażenia architektury, aranżacji targów i wystaw oraz projektowania elementów wnętrz i mebli.

 

Nabywane Umiejętności

Studenci zgłębiają zagadnienia architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne, poznają zasady realizacji technicznych, ergonomii i psychofizjologii widzenia, a także techniki wystawiennicze, problematykę światła i barwy oraz techniki komputerowe wspomagające projektowanie. Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych PJATK, a także w pracowniach plastycznych Uczelni, w zależność od typu zajęć.

Trwający przez cały okres studiów lektorat języka angielskiego umożliwia studentom poznanie tego języka w stopniu zaawansowanym. Studenci architektury wnętrz, tak jak wszyscy studenci PJATK, mogą uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach z języka japońskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego, dzięki czemu po studiach mogą z powodzeniem działać i pracować w zespołach architektonicznych czy studiach designu zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Studenci architektury wnętrz PJATK uczestniczą w wielu międzynarodowych i krajowych konkursach dla projektantów oraz współpracują przy organizacji wystaw z instytucjami kultury, m.in. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Prace studentów prezentowane były też na prestiżowych targach, takich jak Arena Design, Łódź Design i Wawa Design. 

Po ukończeniu 6. semestru na studiach stacjonarnych, studenci wybierają specjalizację i pod kierunkiem promotora tworzą dyplomowy projekt licencjacki z zakresu następujących specjalizacji:

 • projektowania wnętrz;
 • projektowania wystawiennictwa.

 

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują dyplom licencjata architektury wnętrz i mogą wykonywać zawód projektanta w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz, projektować elementy przestrzeni architektonicznej oraz użyteczności publicznej, aranżować powierzchnie targowe i wystawowe oraz projektować meble i elementy wystroju wnętrz. 

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Architektura wnętrz trwają 3,5 roku. 

Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Architektura wnętrz trwają 4 lata.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki i kultury
 • kultura Japonii
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • rysunek i malarstwo
 • rzeźba i modelowanie
 • podstawy projektowania architektonicznego z elementami ergonomii i konstrukcji
 • budownictwo i instalacje

 

 

Jakie ma Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie opinie?

Alicja, studentka Architektury wnętrz mówi:

„Studia na kierunku Architektura wnętrz w PJATK były najlepszym możliwym wyborem. Mamy tu dużo praktyki i bez problemu odnajdujemy się na rynku pracy dzięki kontaktom, które nawiązujemy podczas prac projektowych na studiach.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - ważne informacje

Architektura wnętrz studia Warszawa

Architektura wnętrz studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę wnętrz:

Absolwent kierunku Architektura wnętrz w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kreacji i dokonywania syntezy rysunkowej,
 • interpretowania zjawisk plastycznych,
 • metod geometrycznego kształtowania przestrzeni i form niezbędnych w procesie projektowania architektury i mebli,
 • budownictwa i konstrukcji budowlanych,
 • projektowania architektonicznego,
 • projektowania mebli,
 • projektowania wystaw.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura wnętrz:

Absolwent kierunku Architektura wnętrz w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • projektant w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz,
 • projektant wystaw,
 • projektant mebli,
 • projektant powierzchni targowych i wystawowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Komentarze (0)