Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

27.01.2022

Turystyka i rekreacja – Akademia Ignatianum w Krakowie 2022

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w AI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej
 • Geografia z geografią turyzmu
 • Technologie informacyjne w turystyce – warsztaty komputerowe
 • Turystyka kulturowa
 • Historia kultury

 

Turystyka i rekreacja to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. Patrząc inaczej, to dyscyplina, która dostarcza uczestnikom wrażeń, emocji, i przygód, bo kto nie lubi podróży, odkrywania nowych miejsc i poznawania ciekawych ludzi? Turystyka i rekreacja łączy w sobie wszystko, co dobre dla człowieka i jego organizmu, a także podnosi atrakcyjność innych dyscyplin, na przykład przestrzeni biznesowej. Chcąc zostać specjalistą w zakresie omawianej przez nas dziedziny, należy wybrać jako kierunek kształcenia Turystykę i rekreację, w Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Turystyka i rekreacja w Akademii Ignatianum w Krakowie zakłada pozyskanie wiedzy, stanowiącej połączenie nauk przyrodniczych, społecznych oraz ekonomicznych. Realizowane zajęcia, wraz z praktykami oraz ćwiczeniami terenowymi dają łącznie mocne podstawy do harmonijnego łączenia wiedzy ogólnej o regionach, zdolności zaprojektowania działalności turystycznej w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe regionu oraz jego pozycję gospodarczą, a także uczestniczenie w rynku turystycznym jako jego podmiot. Ponadto, Turystyka i rekreacja w Akademii Ignatianum daje duże możliwości rozwoju językowego, gdyż przez cały tok studiów realizowany jest intensywny cykl nauki języka angielskiego oraz przez cztery semestry drugiego języka do wyboru. W ramach wspomnianych ćwiczeń terenowych realizowane są naukowe, studyjne i praktyczne wyjazdy w Sudety, Karpaty, region Świętokrzyski. Studenci biorą udział w międzynarodowych targach turystycznych oraz odbywają co najmniej jeden cykl praktyk zagranicznych

A co po studiach? Absolwenci Turystyki i rekreacji w Akademii Ignatianum w Krakowie znajdą zatrudnienie w biurach podróży, firmach obsługujących wirtualnie rynek turystyczny, centrach informacji turystycznej, firmach agroturystycznych oraz agencjach świadczących usługi eventowe i rekreacyjne.

Stolica Małopolski idealnie pasuje do omawiania Turystyki i rekreacji, ponieważ uchodzi za bardzo ważną atrakcję turystyczną, a także za bardzo istotny ośrodek akademicki. Należy tylko wybrać odpowiednią uczelnię.

 

Jakie ma Akademia Ignatianum w Krakowie opinie?

Justyna, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„Studia w Akademii Ignatianum w Krakowie to sama przyjemność. Nauka daje mnóstwo satysfakcji, a to przez interesujące zajęcia, zwłaszcza te przeprowadzane w terenie. Akademia Ignatianum w Krakowie to uczelnia dla ludzi pasją.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę i rekreację w Akademii Ignatianum w Krakowie:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Akademii Ignatianum w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • problemów współczesnej turystyki,
 • identyfikowania uwarunkowań rozwoju turystyki,
 • analizy procesów dokonujących się w obszarze rekreacji i w rozwoju rekreacji,
 • tworzenia produktu turystycznego,
 • zasad obsługi ruchu turystycznego,
 • ekonomiki turystyki i rekreacji,
 • pedagogiki czasu wolnego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Akademii Ignatianum w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży,
 • firmach obsługujących wirtualnie rynek turystyczny,
 • centrach informacji turystycznej,
 • firmach agroturystycznych,
 • agencjach świadczących usługi eventowe i rekreacyjne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)