Anglistyka

Anglistyka

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu - kierunki studiów

Anglistyka – Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Język angielski jest językiem uniwersalnym. Słuchamy piosenek w tym języku, oglądamy filmy, używamy poszczególnych słów i określeń w mowie potocznej. Czy tylko dlatego warto poznać go bliżej? Powodów jest wiele, a jeden z nich jest taki, że znajomość języka Beatlesów stanowi niezbędny element w działalności naukowej, biznesowej, czy turystycznej. Ponadto, około 1,5 miliarda ludzi pochodzących ze wszystkich zakątków świata włada tym językiem, zatem czy nie warto dołączyć do tak licznej grupy? Znajomość języka angielskiego pomaga w nawiązywaniu kontaktów, zwłaszcza w świecie pozbawionym granic i świecie, w którym wiele relacji rozwijanych jest za pośrednictwem Internetu. Poza tym, pomaga rozwijać zainteresowania, gdyż wiele książek, podręczników czy fachowej literatury napisanych jest właśnie tym językiem. Argumentów przemawiających za nauką języka jest znacznie więcej. Czując chęć podjęcia nauki, należy jeszcze wybrać odpowiednią ścieżkę i miejsce kształcenia. Na tych, którzy dogłębnie i szeroko chcieliby poznać najważniejszy język świata czeka kierunek Anglistyka, w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Anglistyka w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu zakłada pozyskanie wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego, a także nabycie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Istotą jest rozwinięcie znajomości języka obcego, zbliżonego do języka ojczystego. Anglistyka w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu to także umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: historia języka, komunikacja ustna, literatura i kultura obszaru językowego, fonetyka, gramatyka, podstawy teoretyczne tłumaczenia, ćwiczenia tłumaczeniowe, dydaktyka ogólna, nowe technologie w tłumaczeniu pisemnym, sprawności zintegrowane, komunikacja językowa w przedsiębiorstwach, praca z materiałami audio, językoznawstwo.

Studenci zdobywają pełne przygotowanie dydaktyczne i pedagogiczne oraz wiedzę z zakresu psychologii, poznają tajniki emisji i higieny głosu, uczą się stosować zasady komunikacji językowej i międzykulturowej w przedsiębiorstwach, wykorzystywać język obcy w mediach, prowadzić prezentacje, spotkania firmowe i zebrania w języku obcym, zaznajamiają się z zasadami międzykulturowej komunikacji biznesowej, czy też z obszarem metodologii sporządzania tłumaczeń tekstów użytkowych. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Anglistyki w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, branży turystycznej, instytucjach kultury, korporacjach międzynarodowych, firmach informatycznych, szkolnictwie.

Studia we Wrocławiu to istne morze edukacyjnych możliwości. Stolica Dolnego Śląska od wielu lat uchodzi za interesujący i prężnie funkcjonujący ośrodek kształcenia, w którym każdy zainteresowany zdobyciem wysokiej jakości wiedzy znajdzie propozycję dla siebie. Nie trzeba podkreślać, że nauka języka angielskiego jest niezwykle istotna, ale zaznaczyć należy, że istotne jest gdzie ten język się poznaje.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu opinie?

Martyna, studentka Anglistyki mówi:

„Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu to moim zdaniem najlepsza opcja dla tych, którzy poważnie myślą o nauce języka obcego. Kończąc naukę wychodzi się nie tylko z dyplomem, ale rzeczywistymi i praktycznymi umiejętnościami.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Anglistykę w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Anglistyka w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka,
 • analizy zróżnicowania fonetycznego, fonologicznego, morfologicznego i składniowego porównywanych języków,
 • technik tłumaczeń,
 • terminologii i słownictwa specjalistycznego,
 • prowadzenia konferencji, wystąpień i przemówień,
 • emisji i higieny głosu,
 • zasad komunikacji językowej i międzykulturowej w przedsiębiorstwach.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Anglistyka:

Absolwent kierunku Anglistyka w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • środkach masowego przekazu,
 • branży turystycznej,
 • instytucjach kultury,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • firmach informatycznych,
 • szkolnictwie,
 • administracji lokalnej, państwowej i Unii Europejskiej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Anglistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Filologiczna kierunki

Jakie są kierunki filologiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)