Financial Management

Financial Management

Financial Management – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku financial management w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku financial management znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy finansów
 • etyka w finansach i rachunkowości
 • prawo handlowe i gospodarcze
 • finanse przedsiębiorstw
 • wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • rynki finansowe

 

Nie trzeba podkreślać, że finanse i wszystko co z nimi związane to jeden z najważniejszych elementów działalności gospodarczej. Dlatego należy wiedzieć w jaki sposób nimi zarządzać. Tego wszystkiego dowiedzieć się można na kierunku Financial Management. A w której uczelni? W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Financial Management w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przygotowuje studentów do pracy w obszarze finansów i rachunkowości korporacyjnej. Celem nauki jest wykształcenie kompetentnych profesjonalistów z dobrym zmysłem biznesowym i wysokim poczuciem etyki. Studia łączą zalety tradycyjnej rachunkowości z szerokim zakresem tematów biznesowych, co odzwierciedla rosnące potrzeby i zwiększającą się odpowiedzialność pracowników działów finansowych. Zajęcia są w przeważającej mierze oparte na realnych przypadkach biznesowych, zapewniając tym samym, że zdobyta wiedza spełnia aktualne oczekiwania branży. Studenci szkolą swoje umiejętności w projektowaniu i estymowaniu modeli finansowych dostosowanych do rozwiązywania problemów biznesowych np. budżetowanie, wycena projektów inwestycyjnych, kalkulacja kosztów, wycena przedsiębiorstw.

Studia na kierunku Financial Management w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to szeroki program, na który składają się następujące przedmioty: podstawy finansów, etyka w finansach i rachunkowości, prawo handlowe i gospodarcze, finanse przedsiębiorstw, wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, rynki finansowe, inwestycje i operacje na funduszach, bankowość, audyt i kontrola zarządcza, sporządzanie sprawozdań finansowych, analiza sprawozdań finansowych, sprawozdawczość finansowa i podatkowa, analiza danych finansowych, ekonometria i metody badawcze, pomiar efektywności działania, planowanie strategii przedsiębiorstwa, nowe przedsięwzięcia i biznesplan.

Realizowany program kształcenia ma na celu, przede wszystkim, rozwinięcie umiejętności profesjonalnego poruszania się w świecie finansów międzynarodowych, jak również analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i zdarzeń ekonomiczno- finansowych. Posiadając takie umiejętności absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach brokerskich, funduszach, korporacjach międzynarodowych, agencjach konsultingowych.

Studia w Warszawie oferują bardzo wiele edukacyjnych możliwości, w zakresie zarządzania również. Którą szkołę wyższą wybrać? Która będzie dla nas odpowiednia?

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Sandra, studentka kierunku Financial Management mówi:

„Studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to pierwszy krok do poważnej i profesjonalnej drogi zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Financial Management w Akademii Leona Koźmińskiego:

Absolwent kierunku Financial Management w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych i banków,
 • wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na kondycję finansową międzynarodowych korporacji,
 • mechanizmów rządzących międzynarodowymi rynkami finansowymi,
 • analizy i interpretacji międzynarodowych rynków finansowych oraz struktury ich wzajemnych powiązań,
 • analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i zdarzeń ekonomiczno- finansowych,
 • zasad prowadzenia własnej firmy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Financial Management:

Absolwent kierunku Financial Management w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • firmach brokerskich,
 • funduszach,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • agencjach konsultingowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Financial Management - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)