Facility management studia - kierunek studiów

Niektóre kierunki studiów powstają w odpowiedzi na szybko ewoluującą rzeczywistość i oczekiwania kandydatów, którzy wyobrażają sobie siebie w roli specjalistów w konkretnej, dość wąskiej dziedzinie. Na poszerzenie oferty uczelni wyższych z całą pewnością miał wpływ rozwój rynku nieruchomości, który dziś zatrudnia ok. pół miliona osób i wciąż jest wyjątkowo chłonny. Jeśli interesujesz się nowymi technologiami, widzisz siebie w roli menedżera zarządzającego zasobami firmy działającej w branży nieruchomości a konieczność zaznajomienia się z szeregiem norm, standardów i tajnikami administracji nie jest w stanie Cię zniechęcić, powinieneś wziąć pod uwagę studia na kierunku facility management.

Jaką ścieżkę edukacyjną oferują studia na kierunku facility management? Przyszły absolwent zdobędzie wiedzę o istniejących koncepcjach zarządzania, pozna podstawy psychologii zarządzania a także dziedziny, w których umiejętności menadżerskie mogą być wykorzystywane: zarządzanie czasem, procesami, zespołem oraz zarządzanie strategiczne. Facility management wyposaży go w wiedzę ekonomiczną i prawną, pozwoli zapoznać się z funkcjonowaniem biznesu międzynarodowego, instytucji Unii Europejskiej czy systemów gospodarczych oraz zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie budowania i promowania marki. Studia oferują jednocześnie blok opracowanych przedmiotów specjalnościowych, związanych ściśle z profilem kierunku (np. realizacja projektów w Facility Management).

Uczelnie podkreślają nowoczesność i kompleksowość tego programu – na czym miałaby ona polegać? Studia na kierunku facility management rzeczywiście zasługują na to miano. Przyszły absolwent już podczas studiów ma kontakt z największymi firmami działającymi w branży nieruchomości, także międzynarodowymi. Wiedza, którą zdobywa czyni go inżynierem i menadżerem: pozwala odnaleźć się w stricte technicznych i technologicznych zagadnieniach związanych z budownictwem, ale również sprawować stanowiska menedżerskie w firmach i instytucjach z branży budowlanej, agencjach nieruchomości, wydziałach nadzoru budowlanego i biurach architektonicznych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FACILITY MANAGEMENT

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując facility management?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikowania i wykorzystywania w praktyce koncepcji zarządzania
 • podstaw ekonomii
 • podstaw prawa krajowego i międzynarodowego
 • eksploatacji zaplecza technicznego nieruchomości
 • najnowszych technologii wykorzystywanych w budownictwie
 • identyfikowania i wykorzystywania systemów bezpieczeństwa wykorzystywanych w budynkach
 • budowania relacji międzyludzkich
 • zasad funkcjonowania biznesu międzynarodowego
 • zarządzania marką

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku facility management?

Absolwent kierunku facility management znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • firmach i instytucjach branży budowlanej, także międzynarodowych
 • agencjach nieruchomości
 • biurach architektonicznych
 • wydziałach nadzoru budowlanego
 • pracownik firm developerskich
 • specjalista ds. najnowszych technologii budowlanych
 • pracownik obsługi technicznej nieruchomości
 • pracownik firmy świadczącej usługi infrastrukturalne

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FACILITY MANAGEMENT

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FACILITY MANAGEMENT

Komentarze (0)