Bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • systemy polityczne i ekonomiczne państw
 • finanse publiczne
 • wiedza o państwie i prawie
 • prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
 • prawo cywilne

 

Do grona najważniejszych aspektów funkcjonowania współczesnej gospodarki bezapelacyjnie należy bezpieczeństwo organizacji. We współczesnym świecie, w którym panuje niezwykle szybki przepływ informacji istnieje wiele zagrożeń różnorodnego charakteru, które mogą wpłynąć w istotny sposób na biznes czy instytucję publiczną doprowadzając do sytuacji kryzysowej. Dlatego tak ważne jest kształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Na osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa czeka kierunek Bezpieczeństwo w biznesie i administracji. A w której uczelni? W Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo w biznesie i administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie zakłada pozyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa, nauk społecznych i prawa, czyli najbardziej istotnych zagadnień w dobie globalizacji i bezpieczeństwa organizacji. Studenci uczą się analizować zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, wewnętrznego i zarządzania kryzysowego, interpretować i stosować przepisy z zakresu prawa i administracji, mechanizmów regulujących bezpieczeństwo gospodarcze przedsiębiorstw, diagnozować zagrożenia bezpieczeństwa informacji.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: ekonomia, systemy polityczne i ekonomiczne państw, finanse publiczne, wiedza o państwie i prawie, prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, prawo cywilne, systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwo społeczne, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Bezpieczeństwo ekonomiczne, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej.

W ramach realizowanych specjalności na omawianym przez nas kierunku studenci poznają zasady rozwiązywania problemów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, jego organów, urzędów i obywateli. Ponadto, poznają mechanizmy funkcjonowania międzynarodowego ładu politycznego oraz struktur i funkcji najważniejszych organizacji międzynarodowych, uczą się identyfikacji zagrożeń, czy prawidłowych negocjacji. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa w biznesie i administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie znajdą zatrudnienie w żandarmerii wojskowej, straży granicznej, policji, urzędach miast i gmin, urzędach pracy, przedsiębiorstwach komunalnych, organizacjach samorządu gospodarczego.

Niejeden kandydat na studia bije się z myślami i zwyczajnie nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie opinie?

Tomek, student Bezpieczeństwa w biznesie i administracji mówi:

„WSB w Szczecinie to dobry wybór dla każdego, kto chce poznać wszystkie elementy biznesu, a także jego bezpieczeństwa i prawidłowej organizacji. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo w biznesie i administracji :

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo w biznesie i administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania i stosowania w praktyce prawa związanego z administracją, finansami i rachunkowością,
 • podejmowania decyzji strategicznych dla środowiska lokalnego i regionalnego,
 • budowania strategii rozwoju jednostek terytorialnych,
 • tworzenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetów zadaniowych,
 • mechanizmów funkcjonowania międzynarodowego ładu politycznego,
 • zapobiegania przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi,
 • negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo w biznesie i administracji:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo w biznesie i administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • straży granicznej,
 • agencji detektywistycznej,
 • urzędzie marszałkowskim,
 • urzędzie miasta i gminy,
 • inspekcji transportu drogowego,
 • służbie celnej,
 • służbie więziennej,
 • przedsiębiorstwach komunalnych,
 • urzędzie pracy,
 • izbach przemysłowo- handlowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo w biznesie i admnistracji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)