Bezpieczeństwo w biznesie i administracji - Szczecin

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji - Szczecin

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji w Szczecinie możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

12.02.2024

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji studia Szczecin - 2024 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji - Szczecin
Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji w Szczecinie rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Bezpieczeństwo w biznesie i administracji Szczecin - terminy rekrutacji >

Uczelnie
Studia w Szczecinie 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie.
 

Opis kierunku

Studia w Szczecinie na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji to studia interdyscyplinarne łączące naukę i zagadnienia dotyczące sektora biznesowego oraz administracyjnego, które gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Studia te skupiają się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności między innymi z zakresu praw człowieka, ich funkcjonowania, nauk społecznych czy też ekonomii. Ponadto studenci będą mieli możliwość rozwinięcia swoich kompetencji, a także poszerzenia wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących nauk ścisłych i humanistycznych.

 

Praca po studiach

Absolwenci z zakresu bezpieczeństwa w biznesie i administracji dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi we wszelkiego rodzaju działalnościach, firmach czy przedsiębiorstwach na stanowiskach eksperckich, a także jako specjaliści do spraw finansów, pracownicy społeczni, czy też w innych jednostkach administracji publicznej. Studia z zakresu bezpieczeństwo w biznesie i administracji dają studentom szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę kariery, w której będzie czuł i odnajdował się najlepiej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo w biznesie i administracji w Szczecinie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO Z BIEZNESIE I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE?

Studia w Szczecinie na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji zdobędą między innymi wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych oraz ekonomicznych, a także poznają nowoczesne techniki dotyczące zarządzania oraz kierowania zespołem pracowników.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Szczecinie na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianej wiedzy z dziedziny nauk rozumianej wiedzy z dziedziny nauk ścisłych, oraz wiedzy o zarządzaniu i zasad funkcjonowania państwa.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzę z zakresu prawa zarówno cywilnego, jak i prawa karnego, ekonomii, ochrony danych osobowych, dokonywania rozliczeń finansowych, a także z zakresu funkcjonowania państwa.

Studenci nauczą się także jak diagnozować zagrożenia, jak budować strategie rozwojowe, poznają zasady funkcjonowania państw, a także zdobędą umiejętności potrzebne to poprawnego interpretowania przepisów prawnych oraz wykorzystywania ich w przyszłej pracy zawodowej.

Uczelnie w Szczecinie - kierunek bezpieczeństwo w biznesie i administracji:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet WSB Merito Szczecin stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO Z BIEZNESIE I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE?

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji trwają 3 lata (studia I stopnia).

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO Z BIEZNESIE I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE?

Uczelnie w Szczecinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

 

Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z zakresu praw człowieka, ich funkcjonowania, nauk społecznych, czy też ekonomii, czy prawa , mają szerokie możliwości zatrudnienia.

Absolwenci między innymi mogą rozpocząć pracę we wszelkiego rodzaju działalnościach, firmach czy przedsiębiorstwach na stanowiskach eksperckich, a także jako specjaliści do spraw finansów, pracownicy społeczni, czy też w innych jednostkach administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji:

 • jednostkach administracji publicznej ,
 • policji ,
 • straży granicznej ,
 • specjalista do spraw finansów ,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ,
 • agencji detektywistycznej ,
 • Centralnym Biurze Śledczym,
 • żandarmerii wojskowej ,
 • mediator ,
 • pracownik społeczny.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji Szczecin studia i stopnia


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji w Szczecinie

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji w Szczecinie

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

 

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia