BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo w biznesie i administracji jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Bezpieczeństwo - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo - studia online

Pokaż więcej

BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI studia-kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznese i administracji to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | bezpieczeństwo w biznesie i administracji - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | bezpieczeństwo w biznesie i administracji - uczelnie >

Opis kierunku

Dziś o kwestie związane z bezpieczeństwem warto dbać także w sektorze biznesowym i administracyjnym. Jego studenci otrzymują najważniejszą wiedzę z pogranicza nauk społecznych, praw człowieka czy zasad funkcjonowania. To jednak nie koniec – interdyscyplinarny program kształcenia uwzględnia również zagadnienia związane z ekonomią.

 

Specjalności

Współczesne studia z bezpieczeństwa w biznese i administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo w biznese i administracji: administracja i finanse samorządowe, bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi, cyberbezpieczeństwo, kryminologia i kryminalistyka, służby wewnętrzne państwa, zarządzanie kryzysowe.

 

Praca po studiach

Najważniejsza będzie jednak umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce – ocenianie ryzyka zawodowego, identyfikacja zdarzeń wypadkowych czy przestrzeganie przepisów BHP! Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach eksperckich w firmach o różnorodnych profilach działalności.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI:

Czego nauczysz się na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne?

W trakcie studiów przyswoisz wiedzę z wielu dziedzin, oscylujących wokół funkcjonowania państwa i gospodarki. Przede wszystkim, zapoznasz się z zasadami funkcjonowania państwa. Dużo czasu poświęcisz także zagadnieniom z obszaru różnych gałęzi prawa.

Na zajęciach, zagłębisz się w meandry prawa karnego i wykroczeń, oraz prawa cywilnego, a także zdobędziesz umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystywania ich podczas swojej pracy zawodowej.Ponadto, wykładowcy przekażą Ci informacje o sposobach ochrony danych osobowych i nauczą Cię jak reagować w sytuacjach kryzysowych.

Niewątpliwą zaletą tych studiów jest fakt, że cześć warsztatów prowadzona jest przez profesjonalnym pracowników sektora bezpieczeństwa, którzy podzielą się z tobą swoim bogatym doświadczeniem zawodowym. W trakcie studiów będziesz musiał zdecydować się na wybór specjalizacji.

Jeżeli wybierzesz administracje i finanse samorządowe, rozwiniesz swoje umiejętności w dziedzinie stosowania prawa finansowego i nauczysz się jak zarządzać majątkiem i budować strategie podmiotów gospodarczych.

Najnowsza specjalność, jaką jest bezpieczeństwo gospodarcze, przygotowuje studentów do przeciwdziałania zagrożeniom, mogących dotknąć państwo i jego obywateli. Równie ciekawą propozycją jest ścieżka dotycząca bezpieczeństwa międzynarodowego i przeciwdziałania terroryzmowi, na której pogłębisz swoją wiedzę o organizacjach międzynarodowych i polityce światowej. 

Co więcej, będziesz potrafił zapobiegać zagrożeniom napływającym z zewnątrz i dowiesz się jak skutecznie utrzymać ład gospodarczy państwa. Natomiast, po ukończeniu specjalności, jaką jest kryminologia i kryminalistyka, staniesz się specjalistą od rozpoznawania przestępców i ich uwarunkowań psychicznych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa cywilnego i karnego
 • diagnozowania zagrożeń
 • funkcjonowania państwa
 • ekonomii
 • ochrony danych osobowych
 • budowania strategi rozwojowych
 • dokonywania rozliczeń finansowych

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek bezpieczeństwo w biznesie i administracji można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarny. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które chcą w pełni poświęcić się nauce. Jeżeli natomiast zależy Ci na połączeniu innych aktywności, an przykład pracy zawodowej, ze zdobywaniem wykształcenia to zdecyduj się na studia zaoczne.

Studia te można zaliczyć do kierunków ekonomicznych, w związku z czym absolwenci będą mogli poszczycić się wszechstronnym wykształceniem z obszaru tych nauk.

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji: ekonomia, wiktymologia, ochrona własności intelektualnej, ruchy społeczne i polityczne, systemy polityczne i ekonomiczne państw.

Studenci, którzy aplikują na kierunek bezpieczeństwo w biznesie i administracji będą mieli okazję zyskać wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych oraz ekonomicznych.

W czasie studiów dowiesz się więcej na temat funkcjonowania państwa i organów administracji publicznej. W siatce zajęć przewidziano wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 

 • ekonomia
 • finanse publiczne
 • wiedza o państwie i prawie
 • bezpieczeństwo społeczne
 • nauka o administracji

 

Jako student poznasz także różne dziedziny prawa, między innymi prawo cywilne, karne i finansowe oraz nauczysz się stosować regulacje i przepisy prawnych w praktyce. Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych specjalizacji, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

 

3. Nabyte umiejętności

Oprócz wiedzy teoretycznej, w czasie studiów wykształcisz cenne umiejętności praktyczne. Jako student poznasz nowoczesne techniki zarządzania i kierowania zespołem pracowników. Ponadto, na licznych warsztatach nauczysz się metod zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Wszyscy studenci będą mieli dostęp do nowoczesnych programów i technologii informatycznych, na co dzień stosowanych branżach związanych z bezpieczeństwem. Co więcej będziesz mógł rozwinąć swoje zdolności językowe i poznać specjalistyczną terminologię branżową.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji to nowoczesny kierunek, który powstał nijako jako odpowiedź na potrzeby współczesnego, dynamicznie zmieniającego się świata. W dzisiejszych czasach, w związku z rozwojem technologicznym i gospodarczym, pojawia się wiele zagrożeń, które mogą negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

W związku z mnożeniem się tego typu niebezpieczeństw, wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów, którzy zajmowaliby się minimalizowaniem ryzyka. Jeśli chcesz rozwijać się w kilku dziedzinach jednocześnie, a dodatkowo marzysz o ciekawej i przyszłościowej pracy, to powinieneś wybrać studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji.

 

5. Gdzie studiować bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo w biznesie i administracji:

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji?

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek bezpieczeństwo w biznesie i administracji dostępny jest jedynie na pierwszym stopniu kształcenia. Studenci, którzy decydują się na tę opcję, na naukę poświęcą trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskają dyplom licencjata.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI:

Jaka praca po studiach?

Ze względu na szeroki wachlarz specjalizacji i mnogość tematów, które zostaną na nich poruszone, studia te przygotowują do wykonywania wielu, różnorodnych i ciekawych zawodów. Po ich ukończeniu, będziesz miał niezbędne kwalifikacje do rozpoczęcia pracy w jednostkach administracji publicznej, policji i innego rodzaju służbach mundurowych.

Co więcej, staniesz się specjalistą do spraw finansowych i zamówień publicznych. Po ukończeniu specjalizacji kryminologicznej z powodzeniem rozpoczniesz karierę w agencjach detektywistycznych, straży granicznej, czy żandarmerii wojskowej. Równie ciekawą perspektywą jest możliwość zatrudnienia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub w Centralnym Biurze Śledczym.

 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • jednostkach administracji publicznej
 • policji
 • straży granicznej
 • specjalista do spraw finansów
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • agencji detektywistycznej
 • Centralnym Biurze Śledczym
 • żandarmerii wojskowej
 • mediator
 • pracownik społeczny

Poziom i forma studiów

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Miasta, które oferują studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)