Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

02.02.2022

Pedagogika – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu 2022

Termin „pedagogika” pochodzi z języka greckiego i oznacza świadomą działalność wychowawczą. Dla niektórych dziedzina ta jest wyłącznie nauką skierowaną do dzieci i do ich wychowawczych i edukacyjnych potrzeb, a przecież na bazie pedagogiki oraz jej licznych gałęzi można pomagać także dorosłym, na dodatek w różnym położeniu. Pedagogika jako dyscyplina naukowa wyodrębniła się w XIX wieku, między innymi za sprawą niemieckiego uczonego Johanna Friedricha Herbarta, który stworzył własny system pedagogiczny. Jak bardzo zmieniła się ta dziedzina od czasów swoich początków? O tym można przekonać się wybierając kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Studia na kierunku pedagogika w WSB OPOLE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu zakłada pozyskanie wiedzy ogólnej pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej, która stanowi niezbędny fundament do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci uczą się diagnozować potrzeby edukacyjne osób z różnych środowisk i w różnym wieku oraz udzielać im właściwej pomocy, projektować programy edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, planować i realizować działania profilaktyczne, a także wspomagać rozwój osób niepełnosprawnych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: psychologia ogólna, podstawy komunikacji społecznej, pojęcia i systemy pedagogiczne, biomedyczne podstawy wychowania, media w edukacji, pedagogika zabawy, profilaktyka uzależnień behawioralnych, podstawy pedagogiki specjalnej, teoretyczne podstawy kształcenia, metodyka opiekuńczo- wychowawcza, innowacje pedagogiczne, interwencja kryzysowa, psychologia rozwoju człowieka, gerontologia społeczna, praca pedagogiczna z małym dzieckiem, aktywizacja i edukacja seniorów, formy pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zawody związane z szeroko pojętą Pedagogiką nie należą do najłatwiejszych i wymagają nie tylko wiedzy oraz zdolności jej wykorzystywania, lecz również konkretnych cech osobowości. Osoba pragnąca odnaleźć się w pracy pedagoga powinna posiadać łatwość nawiązywania kontaktów, rozwiązywania konfliktów, jak również charakteryzować się wytrwałością i cierpliwością. Należy podkreślić, że nikt nie zostanie dobrym pedagogiem posiadając wyłącznie wiedzę, bez umiejętności rozmawiania z drugim człowiekiem, uważnego słuchania i chęci pomocy. Posiadając wachlarz umiejętności, wiedzy i cech osobowości można znaleźć zatrudnienie w instytucjach opiekuńczo- wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, domach dziennego pobytu, placówkach wsparcia społecznego.

Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Pedagogikę, to teraz należy wybrać miejsce naszego kształcenia. Uczelnie w Opolu stanowią dość długą listę, co wśród niektórych kandydatów na studia może wywołać zawrót głowy i niemałe zagubienie. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, warto pokusić się o kilka pytań.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu opinie?

Kinga, studentka Pedagogiki mówi:

„Pomaganie ludziom to nie jest tylko zawód. To pewien styl życia, sposób na nie, czy też coś, co wynika z charakteru. Zawsze chciałam pomagać, dlatego postanowiłam się tego nauczyć. Wybrałam więc studia w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu.”

 

 

STUDIA W OPOLU - ważne informacje

Kierunki studiów w Opolu

Studia w Opolu

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • realizowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych wychowanków z użyciem nowoczesnych technologii oraz metod aktywizacji,
 • diagnozowania potrzeb i możliwości podopiecznych,
 • planowania i realizowania działań resocjalizacyjnych i wychowawczych,
 • projektowania programów profilaktycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach opiekuńczo- wychowawczych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach poprawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • domach dziennego pobytu,
 • placówkach wsparcia społecznego

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Komentarze (0)